bovard_sh
Nya Karolinska sjukhuset i Solna är ett av akutsjukhusenFoto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Vården förbereder sig för hög belastning i sommar

Region Stockholm är förberedda för att hantera sommarens vård för invånarna med över 200 öppna vårdcentraler.

Nio närakuter, sex akutmottagningar och 200 öppna vårdcentraler ska hantera sjukvården i länet tillsammans med den avancerade sjukvården i hemmet som finns för över 2500 personer. Men regionen tror att även denna sommar kommer för få bemannade vårdplatser att bli ett problem.
– Ingen vill att patienter ska påverkas av att vi har svårt att bemanna vårdplatser. Vi kommer förstås jobba hårt för att öka vårdplatserna så mycket det går men kommer också ha åtgärder som exempelvis fler akuta dagvårdsplatser och mer avancerad sjukvård i hemmet, uppger Region Stockholms chefsläkare Johan Bratt.

Den sjukvård som de flesta stockholmare behöver finns dock och kommer vara öppen hela sommaren, fram för allt handlar det om de 200 vårdcentralerna och 1177 Vårdguiden med rådgivning dygnet runt samt närakuter med kvalificerad läkarbedömning och behandling på jourtid. Utöver det finns även fler ambulanser ute i regionen.

Johan Bratt säger att det är extra viktigt att i år ta hjälp av 1177 Vårdguiden för att bedöma var och när det är bäst att söka vård. Fler söker även vård utanför akutsjukhusen vilket är positivt då man vill styra om besöken till vårdcentraler och närakuter så att akutsjukhusen kan ta hand om livshotande fall. Antalet hjälp av läkare på vårdcentral var förra året drygt 700 000, ca 7700 per dag. Besöken på en närakut uppgick till ca 1200 per dag.

v_eu_helsida
varfest_helsida
mp_eu

Finns familjer av Lo i Sigtuna

Notiser Länsstyrelsen har gjort en rovdjursinventering inför kommande säsongs rovjakt och konstaterar att det finns fyra familjegrupper av Lo i Sigtuna, Norrtälje och Österåker.

ica_valsta_choklad
oppning_helsida
moderaternamaj

Nu avråds det från eldning igen

Notiser Brandkåren Attunda avråder från eldning igen efter några dagars torka: - Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster, uppger Brandkåren Attunda.

eu_sap
bonava_maj_helsida
happyhomes_2019

Så ska FN:s globala mål nås

Nyheter Sigtuna kommun tillsätter en Agenda 2030-beredning för att kommunen snabbare ska uppnå miljömålen: - Inrättandet av en politisk beredning förstärker det arbetet och säkerställer att det blir strategiskt fokus på Agenda 2030 i vår planering och i de beslut som tas, säger Helen Kavanagh Berglund, biträdande kommundirektör.

ridskola2019_outsider
defacto_outsider
fme_outsider
oppning_outsider
mp_eu_outsider
sh_oppet
moderaterna_maj_outsider
sh_bovard_out
nrh
connys
v_eu
colorama_april
bonava_maj_outsider