center_pan21
Gunilla Johansson

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

centrum_artikel

Alla ska känna sig trygga inom kommunens äldreomsorg. Detta håller vi med om. Det var därför vi var så kritiska till privatiseringen av hemtjänsten som genomfördes i våras mitt under en brinnande pandemi. Resultatet blev inte en tryggare äldreomsorg. Vi har inte heller sett någon höjning av kvaliteten sedan hemtjänsten fick privata utförare. Vissa hemtjänstgrupper har till och med fått sämre resultat i mätningar som gjorts. Synpunkter från brukare har varit att personalen har för låg kompetens och att alldeles för mycket olika personal besöker dem. Vi håller med om att undersköterskor utgör grunden för omsorgen inom äldreomsorgen. Sjuksköterskor har hälso-och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå inom kommunerna och arbetar tillsammans med undersköterskorna inom särskilda boenden och gruppbostäder (LSS och socialpsykiatrin). Vi har därför svårt att förstå varför KD gått med på alla de nedskärningar som den moderatledda kommunledningen, där de själva ingår, genomfört sedan 2017. Detta har lett till att personalkontinuiteten från 2017 har ökat från 13 personer till 15 personer år 2020. Under åren 2018-2019 (18 personer) dvs antal personal som brukaren möter under 14 dagar i hemtjänsten. Vi förstår inte heller varför kommunledningen nästa år kommer genomföra en minskning med en sjuksköterska, som har en heltidstjänst som biträdande chef.

Det var inte så länge sedan KD:s partiledare Ebba Busch Thor twittrade:
”Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke.
Är det ojämställdhet? Gör andra val, få annat resultat”
Vad säger det om hur mycket KD bryr sig om villkoren för de anställda inom äldreomsorgen? Är det så förtroendevalda inom politiken ska hylla samhällets värdefulla välfärdsarbetare?

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun satsade, i kommunens budget för 2021, 7 miljoner kronor mer än KD på äldreomsorgen, exklusive löneökningar och volymkompensation. Vi vill höja kompetensen och utöka grundbemanningen som minskat de senaste åren under borgerligt styre.

Den socialdemokratiska regeringen har under detta krävande år gjort enorma satsningar för att kompensera regionerna och kommunerna för de extra kostnader som pandemin resulterat i. Dessa satsningar har lett till att kommunen har ett stort överskott. Kommunen beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 164 miljoner kronor mer än budgeterat 2020. Statsbidragen var tänkta till satsningar redan i år inom bland annat äldreomsorgen. KD och kommunledningen har dock valt att lägga dessa välfärdsmiljoner på hög, något som vi redan tidigare kritiserat. Vi Socialdemokrater vill istället se ett äldreomsorgslyft som avser ökad kompetens både vad gäller omvårdnad och medicinsk kompetens samt gerontologi och pedagogik som äldrepedagoger innehar.

  • Gunilla Johansson, andre viceordförande i äldre- och omsorgsnämnden (S)

repliken: Vaccinet är vägen ur pandemin

Insändare Pandemin och de restriktioner den medfört har begränsat friheten för oss alla. Ett nödvändigt ont för att skydda liv och hälsa, ett ansvar vi gemensamt tagit för att ta hand om varandra.

julmarknad_helsida
coronapandemin

Oroväckande att Liberalerna vill införa vaccinpass

Insändare Det är högst oroväckande att somliga politiker i detta land både på riks- och regionnivå talar för att införa vaccinationspass.

slutreplig Miljöpartiet vill se ärliga politiker

Insändare Miljöpartiet har uppmärksammat kommunledningen, men främst invånarna i Märsta, på en anmälan om avverkning. Mats Weibull (M) kallar det ”medieutspel”. Vi kallar det öppenhet och ärlighet mot kommuninvånare. Kommunledningen har samma underlag som vi, men väljer att inte agera och skyller på en liten skalbagge.

centrum_helsida2020
mp_host_helsida

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

happyhomes_sommar2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

helsida_var2021
flygskola_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

oppethus_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

2020_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

connys_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

dack-helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

mp-outsider
oppethus_outsider
connys
centrum_sommar_out
swedol_outsider
julmarknad_outsider
dack-outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
flygskolan_outsider