defacto_pan2020
Gunilla Johansson

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

centrum_artikel

Alla ska känna sig trygga inom kommunens äldreomsorg. Detta håller vi med om. Det var därför vi var så kritiska till privatiseringen av hemtjänsten som genomfördes i våras mitt under en brinnande pandemi. Resultatet blev inte en tryggare äldreomsorg. Vi har inte heller sett någon höjning av kvaliteten sedan hemtjänsten fick privata utförare. Vissa hemtjänstgrupper har till och med fått sämre resultat i mätningar som gjorts. Synpunkter från brukare har varit att personalen har för låg kompetens och att alldeles för mycket olika personal besöker dem. Vi håller med om att undersköterskor utgör grunden för omsorgen inom äldreomsorgen. Sjuksköterskor har hälso-och sjukvårdsansvaret upp till sjuksköterskenivå inom kommunerna och arbetar tillsammans med undersköterskorna inom särskilda boenden och gruppbostäder (LSS och socialpsykiatrin). Vi har därför svårt att förstå varför KD gått med på alla de nedskärningar som den moderatledda kommunledningen, där de själva ingår, genomfört sedan 2017. Detta har lett till att personalkontinuiteten från 2017 har ökat från 13 personer till 15 personer år 2020. Under åren 2018-2019 (18 personer) dvs antal personal som brukaren möter under 14 dagar i hemtjänsten. Vi förstår inte heller varför kommunledningen nästa år kommer genomföra en minskning med en sjuksköterska, som har en heltidstjänst som biträdande chef.

Det var inte så länge sedan KD:s partiledare Ebba Busch Thor twittrade:
”Låg pension efter föräldraledighet, deltid och ett låglöneyrke.
Är det ojämställdhet? Gör andra val, få annat resultat”
Vad säger det om hur mycket KD bryr sig om villkoren för de anställda inom äldreomsorgen? Är det så förtroendevalda inom politiken ska hylla samhällets värdefulla välfärdsarbetare?

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun satsade, i kommunens budget för 2021, 7 miljoner kronor mer än KD på äldreomsorgen, exklusive löneökningar och volymkompensation. Vi vill höja kompetensen och utöka grundbemanningen som minskat de senaste åren under borgerligt styre.

Den socialdemokratiska regeringen har under detta krävande år gjort enorma satsningar för att kompensera regionerna och kommunerna för de extra kostnader som pandemin resulterat i. Dessa satsningar har lett till att kommunen har ett stort överskott. Kommunen beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 164 miljoner kronor mer än budgeterat 2020. Statsbidragen var tänkta till satsningar redan i år inom bland annat äldreomsorgen. KD och kommunledningen har dock valt att lägga dessa välfärdsmiljoner på hög, något som vi redan tidigare kritiserat. Vi Socialdemokrater vill istället se ett äldreomsorgslyft som avser ökad kompetens både vad gäller omvårdnad och medicinsk kompetens samt gerontologi och pedagogik som äldrepedagoger innehar.

  • Gunilla Johansson, andre viceordförande i äldre- och omsorgsnämnden (S)
ridskola2020_helsida

Låt kärnkraften vara med och rädda klimatet

Insändare Den senaste tidens viktiga debatt om el - dess produktion, pålitlighet och pris är en värdefull påminnelse om att vi står inför ett vägval i Sverige. Om vi menar allvar med att möta hotet om klimatförändringarna har vi en chans att inleda en utveckling där vårt land visar att det går att samtidigt utvecklas som industrination och ta miljöansvar.

meko_helsida
2020_helsida

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

happyhomes_sommar2020

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

centrum_helsida2020
speedy_vinter_helsida
defacto_helsida
connys_helsida
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
centrum_sommar_out
meko_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
speedy_vinter2020_outsider