bostadsformedling
ValstaskolanFoto: Jamshid Jamshidi/Arkiv
Sveriges Radio har kartlagt lärarbehörigheten, så här såg det ut i Sigtuna kommun.Foto: Skärmdump/Sveriges Radio

Valstaelever flyttas till Norrbackaskolan

Nyligen beslutade Barn- och ungdomsnämnden om att flytta mellanstadieelever på Valstaskolan till andra skolor i Märsta, en orsak var lärarbehörigheten som var på låga 40 procent enligt siffror från Sveriges Radio. Nu står det även klart att 25 elever flyttas till Norrbackaskolan.

centrum_artikel

Sveriges Radio har kartlagt andelen behöriga lärare i landets skolor. För Sigtuna kommun är det en skola som ”sticker ut”, Valstaskolan har baar 40 procent med lärarbehörighet enligt deras siffror. Centralskolan och Ekillaskolan ligger kring 60 procent medan S:t Pers skola har 70 procent av lärarna med lärarlegitimation.

Siffrorna har inte bekräftats av Sigtuna kommun ännu men Sveriges Radio hänvisar till Skolverkets officiella siffror. Nyligen beslutade Barn- och ungdomsnämnden om att flytta åk 4-5 på Valstaskolan just för att en anledning var få behöriga lärare och svårt med rekrytering av nya lärare. På sikt ska även Valstaskolan avvecklas och andra skolor få ta emot elever från Valstaområdet.

Elever flyttas till Norrbacka
I ett brev till vårdnadshavare på Norrbackaskolan framgår att 11 elever från åk 4 och 14 elever från åk 5 på Valstaskolan kommer att hamna på Norrbacka. Eleverna i åk 4 kommer att gå in i befintliga klasser medan eleverna från åk 5 bildar en egen klass på Norrbackaskolan, klass 5C med lärare från Valstaskolan. Redan 6:e april startar eleverna på sin nya skola.

defacto_helsida
kaa_sigtuna_helsida
2020_helsida
studeravidare_helsida
sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
connys_helsida
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
speedy_outsider
brobygget_midgard_outsider
nrh
landsbygd_sigtuna_outsider
centrum_sommar_out
swedol_outsider
brobygget_outsider_valsta
ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider