defacto_pan2020
Valstaskolans elever kommer att flyttas till andra skolor.Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv
Steningehöjdens skola kommer att ta emot elever...Foto: Sigtuna kommun
Likaså Galaxens skola i SteningeFoto: Sigtuna kommun

Eleverna flyttas till andra skolor

Under dagen onsdagen kom tjänstemannaförslaget rörande Valstaskolans avveckling av åk 4-5. Som märsta.nu kunde avslöja i måndags avser förvaltningen flytta eleverna till andra skolor i kommunen: - Ingen har diskuterat detta med oss föräldrar, säger en av flera föräldrar som hört av sig till redaktionen.

Grundskolechefen Johan Adler skriver i sitt förslag till beslut att Valstaskolans åk 4-5 avvecklas, att eleverna fördelas på befintliga skolor i kommunen och att man utökar kapaciteten på Steningehöjdens skola, Galaxskolan samt att utreda om Sagaskolan kan omfatta även mellanstadier.

Johan Adler identifierar ett par problem som lett fram till en situation där elever inte når måluppfyllelse. Dels har elevgruppens socioekonomiska förutsättningar försvagats då resursstarka vårdnadshavare placerat sina barn i andra skolor, B-huset har också haft vattenskada 2014 vilket gjorde att mellanstadiet förlorade sina lokaler, skolgården anses inte vara tillfredsställande samt att skolan haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Bara tre klasslärare är behöriga enligt skrivelsen, resten är endast tillfälligt anställda.

Förvaltningen ska ha försökt med flera insatser för att lösa problemen men utan önskvärd effekt. Rekryteringen har inte lyckats fullt ut och skolan har fått ökade medel att arbeta med resursstöd och studiehandling. Även säkerhetsaspekten berörs och det konstateras att skolan haft flera inbrott samt att väktare anlitats för att stärka tryggheten inomhus och i omgivningen.

Vad märsta.nu erfar kommer beslutet att verkställas inom en månad, i början av april ska barnen ha fått nya klassrum. Föräldrar som hörde av sig till märsta.nu i måndags och tisdags tycker att det är dåligt kommunicerat, några anser att situationen på skolan ändå fungerar och att det är förhastat att flytta barnen.

Nämnden kommer hantera ärendet på torsdag kväll. Det väntas gå igenom då även oppositionen ledd av Moderaterna under dagen meddelade att man ”tvingas” stödja förslaget:
– Det är uppenbart att tiden nu runnit ut och att snabba beslut måste fattas för att trygga barnens säkerhet. Samtidigt är vi skyldiga att erbjuda barnen en kvalitet i undervisning som ökar måluppfyllelse och på sikt minskar risken för utanförskap. Därmed tvingas vi stödja det kommande förslaget till beslut som innebär att evakuera klasserna 4 och 5 från Valstaskolan, säger Johan Henrikson, Alliansgruppens gruppledare i barn- och ungdomsnämnden (M).

marina_helsida
defacto_helsida
coronakrisen

Biljettkontrollerna pausas

Nyheter SL pausar sina biljettkontrollanters arbete från och med denna vecka: - På grund av smittspridningen behöver vi alla hjälpas åt att hålla avstånd i kollektivtrafiken, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på trafikförvaltningen.

centrum_helsida2020
coronakrisen

Valstadagen ställs in

Nyheter Valstadagen ställs in, det beskedet gav SigtunaHem under förmiddagen: - På grund av den rådande situationen med coronaviruset så måste vi dock tyvärr – å föreningen Valsta utvecklings vägnar – meddela att evenemangen ställs in, säger projektledare Lola Svensson.

happy_homes_mars
2020_helsida
ridskola2020_helsida
festspec_corona_helsida
speedy_helsida
coronakrisen

Nytt initiativ i Sigtuna

Nyheter Ett nytt initiativ startas upp i Sigtuna stad där personer i riskgruppen kan få hjälp med mat till dörren.

Elever skickade brev till äldre

Ung & Student Elever på Steningehöjdens skola ville muntra upp äldre på Arhem genom skriva vykort med personliga hälsningar till dem: -Eleverna tyckte att det kändes jättekul att få kommunicera med de äldre och samtidigt få känna mening och betydelse trots att de ska befinna sig i skolan varje dag, berättar svenskläraren Ziri Sallahz på Steningehöjdens skola.

ridskola_2020_outsider
marina_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
nrh
festspec_corona_outsider
sigtuna_vatten_outsider