moderat_sommar
Valstaskolans elever kommer att flyttas till andra skolor.Foto: Jamshid Jamshidi/Arkiv
Steningehöjdens skola kommer att ta emot elever...Foto: Sigtuna kommun
Likaså Galaxens skola i SteningeFoto: Sigtuna kommun

Eleverna flyttas till andra skolor

Under dagen onsdagen kom tjänstemannaförslaget rörande Valstaskolans avveckling av åk 4-5. Som märsta.nu kunde avslöja i måndags avser förvaltningen flytta eleverna till andra skolor i kommunen: - Ingen har diskuterat detta med oss föräldrar, säger en av flera föräldrar som hört av sig till redaktionen.

centrum_artikel

Grundskolechefen Johan Adler skriver i sitt förslag till beslut att Valstaskolans åk 4-5 avvecklas, att eleverna fördelas på befintliga skolor i kommunen och att man utökar kapaciteten på Steningehöjdens skola, Galaxskolan samt att utreda om Sagaskolan kan omfatta även mellanstadier.

Johan Adler identifierar ett par problem som lett fram till en situation där elever inte når måluppfyllelse. Dels har elevgruppens socioekonomiska förutsättningar försvagats då resursstarka vårdnadshavare placerat sina barn i andra skolor, B-huset har också haft vattenskada 2014 vilket gjorde att mellanstadiet förlorade sina lokaler, skolgården anses inte vara tillfredsställande samt att skolan haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Bara tre klasslärare är behöriga enligt skrivelsen, resten är endast tillfälligt anställda.

Förvaltningen ska ha försökt med flera insatser för att lösa problemen men utan önskvärd effekt. Rekryteringen har inte lyckats fullt ut och skolan har fått ökade medel att arbeta med resursstöd och studiehandling. Även säkerhetsaspekten berörs och det konstateras att skolan haft flera inbrott samt att väktare anlitats för att stärka tryggheten inomhus och i omgivningen.

Vad märsta.nu erfar kommer beslutet att verkställas inom en månad, i början av april ska barnen ha fått nya klassrum. Föräldrar som hörde av sig till märsta.nu i måndags och tisdags tycker att det är dåligt kommunicerat, några anser att situationen på skolan ändå fungerar och att det är förhastat att flytta barnen.

Nämnden kommer hantera ärendet på torsdag kväll. Det väntas gå igenom då även oppositionen ledd av Moderaterna under dagen meddelade att man ”tvingas” stödja förslaget:
– Det är uppenbart att tiden nu runnit ut och att snabba beslut måste fattas för att trygga barnens säkerhet. Samtidigt är vi skyldiga att erbjuda barnen en kvalitet i undervisning som ökar måluppfyllelse och på sikt minskar risken för utanförskap. Därmed tvingas vi stödja det kommande förslaget till beslut som innebär att evakuera klasserna 4 och 5 från Valstaskolan, säger Johan Henrikson, Alliansgruppens gruppledare i barn- och ungdomsnämnden (M).

spedition_sigtuna
kaa_sigtuna_helsida
speedy_helsida
defacto_helsida
marina_helsida
brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
brobygget_helsida_valsta
sommar_sigtuna2020
landsbygd_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
landsbygd_sigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_outsider_valsta
swedol_outsider
marina_outsider
kaa_outsider
speedy_outsider
studeravidare_outsider
centrum_sommar_out
nrh