centrum_tvaar
Boende i Valsta bjuds in till dialog Foto: Sigtuna kommun

Valstabor bjuds in till dialog

Boende i Valsta har bjudits in till medborgardialoger med politiker och tjänstemän: - Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän, uppger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

centrum_tvaar

Medborgardialoger har startats upp i Valsta och ska går fram till september, kommunens politiker och tjänstemän ska medverka i samtalen med barn och vuxna. Enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun är målet att skapa ett hållbart samhälle med medborgare som aktivt deltar och kan påverka viktiga frågor i deras närmiljö:
– Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän. För att minska detta avstånd ska Sigtuna kommun bland annat fånga upp synpunkter från och stärka dialogen med medborgarna. Medborgardialoger är här ett viktigt verktyg, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Flera projekt i Valsta
Valstaborna kommer att få svara på frågan ”Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta att) vara platsen att leva och bo i för dig”. 25:e september kommer sen en rapport över svaren att redovisas, de som deltagit kommer att bjudas in igen och man ska försöka arbeta fram förslag på lösningar för Valsta. Sedan tidigare pågår projektet BoTryggt 2030 i Valsta samt Valstasatsningen 2.0 i syfte att öka trygghet och motverka utanförskap samt skapa en mer levande stadsdel. Även Socialdemokraterna som idag är oppositionsparti medverkar i den här processen:
– För oss politiker är det viktigt att medborgardialogerna startar i Valsta. Vi är också helt överens om detta över partigränserna vilket gör att resultaten från dialogen måste tas på största allvar av oss alla, både politiker och tjänstemän, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

sangensemble
happyhomes_2019
connys
bonava_helsida
ridskola_2019_helsida
defacto_helsida
sigtunavatten_standard
lärarupproret

Trots lärarprotesterna: Vi har inte råd att satsa mer

Nyheter Responsen efter torsdagens lärarprotester lät inte vänta på sig, Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) säger till Skolvärlden kommunen inte har råd att satsa mer.

karby_varme1
arlandagolf
ridskola2019_outsider
karby2
bonava_outsider
sh_oppet
extravaganza_outsider
defacto_outsider