moderaterna_feb
Boende i Valsta bjuds in till dialog Foto: Sigtuna kommun

Valstabor bjuds in till dialog

Boende i Valsta har bjudits in till medborgardialoger med politiker och tjänstemän: - Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän, uppger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

banner_artikel

Medborgardialoger har startats upp i Valsta och ska går fram till september, kommunens politiker och tjänstemän ska medverka i samtalen med barn och vuxna. Enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun är målet att skapa ett hållbart samhälle med medborgare som aktivt deltar och kan påverka viktiga frågor i deras närmiljö:
– Demokratisk hållbarhet bygger på delaktighet från invånarna. Idag upplever många att avståndet är långt mellan dem och beslutsfattande politiker samt kommunens tjänstemän. För att minska detta avstånd ska Sigtuna kommun bland annat fånga upp synpunkter från och stärka dialogen med medborgarna. Medborgardialoger är här ett viktigt verktyg, säger kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

Flera projekt i Valsta
Valstaborna kommer att få svara på frågan ”Vad tycker du krävs för att Valsta ska (fortsätta att) vara platsen att leva och bo i för dig”. 25:e september kommer sen en rapport över svaren att redovisas, de som deltagit kommer att bjudas in igen och man ska försöka arbeta fram förslag på lösningar för Valsta. Sedan tidigare pågår projektet BoTryggt 2030 i Valsta samt Valstasatsningen 2.0 i syfte att öka trygghet och motverka utanförskap samt skapa en mer levande stadsdel. Även Socialdemokraterna som idag är oppositionsparti medverkar i den här processen:
– För oss politiker är det viktigt att medborgardialogerna startar i Valsta. Vi är också helt överens om detta över partigränserna vilket gör att resultaten från dialogen måste tas på största allvar av oss alla, både politiker och tjänstemän, säger oppositionsrådet Marie Axelsson (S).

premiar_sportfiske
dackia_2018
vuxenutbildning2
nationaldag_sigtunakommun
februari
valet2018

uppdaterad (SD)-kritik mot att tillstånd i valrörelsen inte skickats in

Politik De största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna har inte lyckats komma överens om förutsättningarna för valrörelsen och ingen tillståndsansökan har skickats in till polisen enligt Sverigedemokraterna: - Man har inte skött det alls. Ansökningarna har nu försenats beroende på de etablerade maktpartiernas totala misslyckande i ärendet, uppger Nils Persson, vice ordförande i Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

Landstinget ska minska rester av läkemedel i Mälaren

Nyheter Varje gång i tar medicin så hamnar det rester från medicinen via vårt kiss och bajs i avlopp och sedan ut i sjöarna. Reningsverken kan inte ta bort alla ämnen helt. Därför har det införts en plan i Stockholms läns landsting som ska implementeras fram till 2021. På den finns en lista med 25 läkemedel som verkar hormonstörande, beteendestörande eller antibiotikaresistensutvecklande i miljön enligt ett pressmeddelande från Centerpartiet.

Äldre får trygghetslinje

Nyheter Äldre i kommunen kommer att få en ringlinje: - Många äldre känner oro för att ramla och bli liggande ensamma i flera dagar och vi är övertygade om att de skulle känna sig tryggare med trygghetsringning, säger Barbro Persson, en av initiativtagarna.

Var noga med badsäkerheten

Nyheter Sommarvärmen kom tidigt i år och snart börjar även Mälarens vatten bli varmt. Men se till att bada säkert uppmanar Brandkåren Attunda.

outsider_defacto
outsider_moderat
barnnplattan
standard_ridskola
standard_start
sigtunavatten_standard
val2018
connys
nfc_vinter
objekt3
vuxentutbildning
objekt4
veterankraft_standard
Norra Redovisningshuset
oppning_sportfiske2
objekt2