budget_panorama
Valsta Vedugn har överklagat beslut om tillfälligt bygglov en tredje gång.Foto: Google/Streetview

Valsta Vedugn överklagar en tredje gång

Mark- och miljödomstolen fastställde Länsstyrelsen och Sigtuna kommuns beslut om att inte förlänga Valsta Vedugns tillfälliga bygglov, men ärendet kommer dras en gång till då fastighetsägaren överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

fraga_liberalerna

Sigtuna kommuns beslut om att inte medge Valsta Vedugn permanent bygglov med hänvisning till att det skulle strida mot detaljplanen anses vara korrekt av både Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.

Fastighetsägaren Tre Vingar AB hade överklagat Sigtuna kommuns beslut först till Länsstyrelsen, när de fick negativt beslut där gick man vidare till Mark- och miljödomstolen som fastställde samma beslut. Tre Vingar AB har enligt Nacka Tingsrätt/Mark- och miljödomstolen valt att överklaga beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. Men det är bara fall av prejudicerande art som tas upp där.

I överklagandet hade Tre Vingar AB skickat in namnlistor på att verksamheten ska få vara kvar samt att man anförde att deras verksamhet är viktig för det nya Valsta Centrum som växer fram. Trots det anser inte domstolen att det finns skäl nog för att förlänga det tillfälliga bygglovet.

connys_helsida
centrum_helsida2020
helsida
kkdk_helsida
meko_helsida
manskold_helsida
speedy_vinter_helsida
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
2020_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

centrum_sommar_out
manskold_outsider
speedy_vinter2020_outsider
outsider
budget_outsider
nrh
kkdk_outsider
swedol_outsider
meko_outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider