moderater_pan_sommar
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Vad ska ni göra med miljonerna, Olov?

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

centrum_artikel

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

Just nu pågår en politisk debatt i Sveriges Riksdag om staten ska satsa 5 eller 7,5 extramiljarder på Sveriges välfärd i år 2020. Vi i Sigtuna kommun kommer inte att gå lottlösa. Vi får 16,5 miljoner kronor, men det kan också bli drygt 8 miljoner kronor till om M, KD och V:s förslag antas av riksdagen.

Vad tycker ni kommuninvånare att vi i Sigtuna kommun ska göra med dessa pengar?

Vi Socialdemokrater kräver att pengarna går oavkortat till en bättre skola, där alla elever lyckas med sin utbildning, och till en tryggare omsorg för våra äldre och socialt utsatta. Det är vad välfärd betyder för oss.

Vad Olov Holst och hans kommunledning vill göra med välfärdsmiljonerna vet vi inte än. Lägger de pengarna på skattesänkarkontot eller på välfärden?

Vad vi däremot vet är att moderaternas partiledare, Ulf Kristersson är tydlig med att pengarna ska gå till välfärden, med instämmande från både Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.

Vi Socialdemokrater vill att kommunfullmäktige i Sigtuna kommun ska ges möjlighet att fatta beslutet om hur pengarna ska satsas och kräver därför att ett ärende om en budgetjustering sätts upp på dagordningen. Vi vill absolut inte att det ska bli som med de extra 24 miljonerna som kom från det statliga utjämningssystemet i höstas. Då lade borgarna pengarna på skattesänkarkontot. Det vore helt förkastligt enligt oss Socialdemokrater och ett stort svek mot kommuninvånarna som har rätt till bästa möjliga välfärd.

Vi Socialdemokrater kräver nu ett snabbt och tydligt svar från den moderatledda kommunledningen, så att våra invånare vet var deras skattepengar tar vägen. Annars kan vi ju slå en signal till deras partiledare så får han komma och ta Sigtunamoderaterna i örat på grund av att de går emot partilinjen.

  • Marie Axelsson, S, oppositionsråd Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst: ”Vad ska vi göra med miljonerna”, frågar Marie Axelsson (S).

Det är en fullkomligt oseriös fråga i det här läget. Ingen av oss, inte Marie Axelsson eller någon annan, vet nämligen hur mycket pengar det är frågan om. Inte ens Sveriges riksdag vet det.

Vi vet inte om detta är ett engångsanslag eller om vi kan räkna med samma summa även kommande år. Vi vet inte när pengarna kommer eller på vilka villkor vi får dem. Allt vi vet är att de är avsedda för att ”stärka välfärden” och villkoren för detta kommer förmodligen definieras tydligare längre fram.

Med dessa förutsättningar förstår varje ansvarsfull människa att det är omöjligt att idag svara seriöst svara på Axelssons fråga.

Däremot inte sagt att pengarna inte kan komma till nytta i Sigtuna kommun.
När beslutet är fattat i riksdagen och beloppet som tilldelas kommunen är känt, kommer vi, som alltid noggrant och väl underbyggt, diskutera och besluta hur pengarna ska fördelas för att ge kommuninvånarna största möjliga nytta.

Jag förstår dock ändå att Axelsson ställer den här typen av fråga eftersom det i Socialdemokraternas värld allt som oftast handlar om att kortsiktigt täppa igen hål i den kommunala ekonomin utan att tänka på konsekvenserna. Under sina år vid makten öste (S) in pengar man inte hade i verksamheterna. Man tvingades regelmässigt tillföra engångsintäkter för att ha råd. Blev verksamheterna bättre av det? Svaret är nej. Flera av kommunens verksamheter återfanns tvärtom i botten på jämförelser med övriga kommuner i landet.

Vi tänker annorlunda. Vi behöver se över hur vi är organiserade, hur vi arbetar mest effektivt, hur vi använder skattebetalarnas pengar på bästa sätt och hur vi kan stabilisera ekonomin även långsiktigt. Det får aldrig handla om att bara tillföra mer pengar utan plan. Därför avvaktar vi riksdagens beslut innan vi lovar något.

Axelsson får gärna ringa Ulf Kristersson. Han brukar uppskatta att politiker hanterar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och med invånarnas bästa i fokus. Dessutom vet vi att han och partiledningen är imponerade av det arbete Moderaterna i Sigtuna gör för att städa upp efter ett mångårigt socialdemokratiskt vanstyre.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

connys_helsida
centrum_helsida2020

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

happyhomes_sommar2020

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

helsida_var2021
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

bostad_helsida
replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

mp_host_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

2020_helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

dack-helsida
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

bostad_outsider
nrh
connys
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
mp-outsider
dack-outsider
swedol_outsider