budget_panorama
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Vad ska ni göra med miljonerna, Olov?

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

fraga_liberalerna

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

Just nu pågår en politisk debatt i Sveriges Riksdag om staten ska satsa 5 eller 7,5 extramiljarder på Sveriges välfärd i år 2020. Vi i Sigtuna kommun kommer inte att gå lottlösa. Vi får 16,5 miljoner kronor, men det kan också bli drygt 8 miljoner kronor till om M, KD och V:s förslag antas av riksdagen.

Vad tycker ni kommuninvånare att vi i Sigtuna kommun ska göra med dessa pengar?

Vi Socialdemokrater kräver att pengarna går oavkortat till en bättre skola, där alla elever lyckas med sin utbildning, och till en tryggare omsorg för våra äldre och socialt utsatta. Det är vad välfärd betyder för oss.

Vad Olov Holst och hans kommunledning vill göra med välfärdsmiljonerna vet vi inte än. Lägger de pengarna på skattesänkarkontot eller på välfärden?

Vad vi däremot vet är att moderaternas partiledare, Ulf Kristersson är tydlig med att pengarna ska gå till välfärden, med instämmande från både Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.

Vi Socialdemokrater vill att kommunfullmäktige i Sigtuna kommun ska ges möjlighet att fatta beslutet om hur pengarna ska satsas och kräver därför att ett ärende om en budgetjustering sätts upp på dagordningen. Vi vill absolut inte att det ska bli som med de extra 24 miljonerna som kom från det statliga utjämningssystemet i höstas. Då lade borgarna pengarna på skattesänkarkontot. Det vore helt förkastligt enligt oss Socialdemokrater och ett stort svek mot kommuninvånarna som har rätt till bästa möjliga välfärd.

Vi Socialdemokrater kräver nu ett snabbt och tydligt svar från den moderatledda kommunledningen, så att våra invånare vet var deras skattepengar tar vägen. Annars kan vi ju slå en signal till deras partiledare så får han komma och ta Sigtunamoderaterna i örat på grund av att de går emot partilinjen.

  • Marie Axelsson, S, oppositionsråd Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst: ”Vad ska vi göra med miljonerna”, frågar Marie Axelsson (S).

Det är en fullkomligt oseriös fråga i det här läget. Ingen av oss, inte Marie Axelsson eller någon annan, vet nämligen hur mycket pengar det är frågan om. Inte ens Sveriges riksdag vet det.

Vi vet inte om detta är ett engångsanslag eller om vi kan räkna med samma summa även kommande år. Vi vet inte när pengarna kommer eller på vilka villkor vi får dem. Allt vi vet är att de är avsedda för att ”stärka välfärden” och villkoren för detta kommer förmodligen definieras tydligare längre fram.

Med dessa förutsättningar förstår varje ansvarsfull människa att det är omöjligt att idag svara seriöst svara på Axelssons fråga.

Däremot inte sagt att pengarna inte kan komma till nytta i Sigtuna kommun.
När beslutet är fattat i riksdagen och beloppet som tilldelas kommunen är känt, kommer vi, som alltid noggrant och väl underbyggt, diskutera och besluta hur pengarna ska fördelas för att ge kommuninvånarna största möjliga nytta.

Jag förstår dock ändå att Axelsson ställer den här typen av fråga eftersom det i Socialdemokraternas värld allt som oftast handlar om att kortsiktigt täppa igen hål i den kommunala ekonomin utan att tänka på konsekvenserna. Under sina år vid makten öste (S) in pengar man inte hade i verksamheterna. Man tvingades regelmässigt tillföra engångsintäkter för att ha råd. Blev verksamheterna bättre av det? Svaret är nej. Flera av kommunens verksamheter återfanns tvärtom i botten på jämförelser med övriga kommuner i landet.

Vi tänker annorlunda. Vi behöver se över hur vi är organiserade, hur vi arbetar mest effektivt, hur vi använder skattebetalarnas pengar på bästa sätt och hur vi kan stabilisera ekonomin även långsiktigt. Det får aldrig handla om att bara tillföra mer pengar utan plan. Därför avvaktar vi riksdagens beslut innan vi lovar något.

Axelsson får gärna ringa Ulf Kristersson. Han brukar uppskatta att politiker hanterar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och med invånarnas bästa i fokus. Dessutom vet vi att han och partiledningen är imponerade av det arbete Moderaterna i Sigtuna gör för att städa upp efter ett mångårigt socialdemokratiskt vanstyre.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
helsida

Farligt övergångsställe

Insändare Övergångsstället på Valstavägen, intill busshållplatsen Buregatan, nyttjas av många boende men också av elever på Arlandagymnasiet.

defacto_helsida

Vi stärker ekonomin och satsar på välfärden

Insändare Det är ibland lätt att vara i opposition. Man kan helt bortse från hur det såg ut när man själv styrde, man kan göra av med pengar man inte har och man kan hävda att man vet saker ingen annan vet. Marie Axelssons insändare visar upp en provkarta på det mesta av detta.

Uppmaning till kommunledningen – satsa välfärdsmiljonerna på våra kommuninvånare

Insändare På kommunfullmäktiges sammanträde förra veckan fattade den moderatledda kommunledningen beslutet om att lägga kommuninvånarnas välfärdsmiljoner på hög i år istället för att satsa de pengarna i verksamheter där de behövs här och nu.

2020_helsida
connys_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

speedy_vinter_helsida

Språk öppnar dörrar

Insändare Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

meko_helsida

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

manskold_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

happyhomes_sommar2020

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

centrum_helsida2020

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

kkdk_helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

speedy_vinter2020_outsider
ridskola_2020_outsider
manskold_outsider
nrh
outsider
budget_outsider
swedol_outsider
meko_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_vatten_outsider
kkdk_outsider