defacto_pan2020
Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Vad ska ni göra med miljonerna, Olov?

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

centrum_artikel

16,5 nya statliga välfärdsmiljoner är på väg till Sigtuna kommun. Syftet med pengarna är att de ska gå till de välfärdsverksamheter där de behövs mest, men kommunen kan använda dem hur de vill.

Just nu pågår en politisk debatt i Sveriges Riksdag om staten ska satsa 5 eller 7,5 extramiljarder på Sveriges välfärd i år 2020. Vi i Sigtuna kommun kommer inte att gå lottlösa. Vi får 16,5 miljoner kronor, men det kan också bli drygt 8 miljoner kronor till om M, KD och V:s förslag antas av riksdagen.

Vad tycker ni kommuninvånare att vi i Sigtuna kommun ska göra med dessa pengar?

Vi Socialdemokrater kräver att pengarna går oavkortat till en bättre skola, där alla elever lyckas med sin utbildning, och till en tryggare omsorg för våra äldre och socialt utsatta. Det är vad välfärd betyder för oss.

Vad Olov Holst och hans kommunledning vill göra med välfärdsmiljonerna vet vi inte än. Lägger de pengarna på skattesänkarkontot eller på välfärden?

Vad vi däremot vet är att moderaternas partiledare, Ulf Kristersson är tydlig med att pengarna ska gå till välfärden, med instämmande från både Ebba Busch Thor, Kristdemokraterna och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.

Vi Socialdemokrater vill att kommunfullmäktige i Sigtuna kommun ska ges möjlighet att fatta beslutet om hur pengarna ska satsas och kräver därför att ett ärende om en budgetjustering sätts upp på dagordningen. Vi vill absolut inte att det ska bli som med de extra 24 miljonerna som kom från det statliga utjämningssystemet i höstas. Då lade borgarna pengarna på skattesänkarkontot. Det vore helt förkastligt enligt oss Socialdemokrater och ett stort svek mot kommuninvånarna som har rätt till bästa möjliga välfärd.

Vi Socialdemokrater kräver nu ett snabbt och tydligt svar från den moderatledda kommunledningen, så att våra invånare vet var deras skattepengar tar vägen. Annars kan vi ju slå en signal till deras partiledare så får han komma och ta Sigtunamoderaterna i örat på grund av att de går emot partilinjen.

  • Marie Axelsson, S, oppositionsråd Sigtuna kommun

Svar från Olov Holst: ”Vad ska vi göra med miljonerna”, frågar Marie Axelsson (S).

Det är en fullkomligt oseriös fråga i det här läget. Ingen av oss, inte Marie Axelsson eller någon annan, vet nämligen hur mycket pengar det är frågan om. Inte ens Sveriges riksdag vet det.

Vi vet inte om detta är ett engångsanslag eller om vi kan räkna med samma summa även kommande år. Vi vet inte när pengarna kommer eller på vilka villkor vi får dem. Allt vi vet är att de är avsedda för att ”stärka välfärden” och villkoren för detta kommer förmodligen definieras tydligare längre fram.

Med dessa förutsättningar förstår varje ansvarsfull människa att det är omöjligt att idag svara seriöst svara på Axelssons fråga.

Däremot inte sagt att pengarna inte kan komma till nytta i Sigtuna kommun.
När beslutet är fattat i riksdagen och beloppet som tilldelas kommunen är känt, kommer vi, som alltid noggrant och väl underbyggt, diskutera och besluta hur pengarna ska fördelas för att ge kommuninvånarna största möjliga nytta.

Jag förstår dock ändå att Axelsson ställer den här typen av fråga eftersom det i Socialdemokraternas värld allt som oftast handlar om att kortsiktigt täppa igen hål i den kommunala ekonomin utan att tänka på konsekvenserna. Under sina år vid makten öste (S) in pengar man inte hade i verksamheterna. Man tvingades regelmässigt tillföra engångsintäkter för att ha råd. Blev verksamheterna bättre av det? Svaret är nej. Flera av kommunens verksamheter återfanns tvärtom i botten på jämförelser med övriga kommuner i landet.

Vi tänker annorlunda. Vi behöver se över hur vi är organiserade, hur vi arbetar mest effektivt, hur vi använder skattebetalarnas pengar på bästa sätt och hur vi kan stabilisera ekonomin även långsiktigt. Det får aldrig handla om att bara tillföra mer pengar utan plan. Därför avvaktar vi riksdagens beslut innan vi lovar något.

Axelsson får gärna ringa Ulf Kristersson. Han brukar uppskatta att politiker hanterar skattebetalarnas pengar ansvarsfullt och med invånarnas bästa i fokus. Dessutom vet vi att han och partiledningen är imponerade av det arbete Moderaterna i Sigtuna gör för att städa upp efter ett mångårigt socialdemokratiskt vanstyre.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

studeravidare_helsida

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

sigtunahem_sokbostad

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

connys_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

defacto_helsida
brobygget_midgard_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

2020_helsida

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

centrum_helsida2020
helsida_sommarlov
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

ridskola_2020_outsider
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
nrh
outsider_sommarlov
swedol_outsider