moderat_jul_nyar
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

V&A-taxan ökar igen

Får andra året i rad föreslås en höjning av taxan för vatten och avlopp: - Förslaget till reviderad VA-taxa har sin bakgrund i ökade kostnader för drift och underhåll och nödvändiga ökade personalkostnader, skriver Greger Svensson, VD på Sigtuna Vatten & Avlopp, i en skrivelse till Kommunstyrelsen.

märsta.nu kunde inför 2016 rapportera om att taxorna för vatten och avlopp höjs med anledning av att underhållskostnaderna ökade i och med att det fanns gamla ledningar i systemet som behövde bytas ut. Nu aviseras ytterligare en höjning för 2017. Beslutet fattas på Kommunstyrelsen på måndag. Enligt förslaget från Sigtuna Vatten & Avlopp kommer en familj i villa betala 4295 kr per år, en ökning med 31 kronor i månaden samt en familj i flerfamiljshus 2671 kronor om året, en ökning med 20 kronor i månaden. Anledningen är att Sigtuna Vatten & Avlopp har fått ökade kostnader för drift och underhåll samt personal. Enligt lag får dock inte huvudmannen, alltså Sigtuna Vatten & Avlopp, ta ut mer avgifter än nödvändigt för att täcka kostnaderna för hela VA-anläggningen.

teatergrillen_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

centrum_helsida2020
happyhomes_50
connys_helsida
defacto_helsida

Ny närakut invigd i Sollentuna

Nyheter Närakuten i Sollentuna som vänder sig till kommuninvånare i Sigtuna ligger nära pendeltågsstationen och håller öppet fram till 22 varje dag.

teatergrillen_outsider
connys
nrh