defacto_pan2020
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

V&A-taxan ökar igen

Får andra året i rad föreslås en höjning av taxan för vatten och avlopp: - Förslaget till reviderad VA-taxa har sin bakgrund i ökade kostnader för drift och underhåll och nödvändiga ökade personalkostnader, skriver Greger Svensson, VD på Sigtuna Vatten & Avlopp, i en skrivelse till Kommunstyrelsen.

centrum_artikel

märsta.nu kunde inför 2016 rapportera om att taxorna för vatten och avlopp höjs med anledning av att underhållskostnaderna ökade i och med att det fanns gamla ledningar i systemet som behövde bytas ut. Nu aviseras ytterligare en höjning för 2017. Beslutet fattas på Kommunstyrelsen på måndag. Enligt förslaget från Sigtuna Vatten & Avlopp kommer en familj i villa betala 4295 kr per år, en ökning med 31 kronor i månaden samt en familj i flerfamiljshus 2671 kronor om året, en ökning med 20 kronor i månaden. Anledningen är att Sigtuna Vatten & Avlopp har fått ökade kostnader för drift och underhåll samt personal. Enligt lag får dock inte huvudmannen, alltså Sigtuna Vatten & Avlopp, ta ut mer avgifter än nödvändigt för att täcka kostnaderna för hela VA-anläggningen.

connys_helsida
studeravidare_helsida
brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
defacto_helsida
helsida_sommarlov
brobygget_helsida_valsta
sigtunahem_sokbostad
2020_helsida
outsider_sommarlov
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
studeravidare_outsider
sigtuna_vatten_outsider
brobygget_midgard_outsider