stationshusen
Foto: Jamshid Jamshidi

Uppmanar regeringen att satsa på E4:an

Region Stockholm anser att infrastruktursatsningarna behöver öka, bland annat för väg till och från Arlanda.

centrum_artikel

Region Stockholm vill att regeringens anslag till infrastruktur i Stockholms län ökar. Det gäller både väg- och kollektivtrafik. Detta med anledning av att det sker en befolkningsökning i länet samt att fler arbetar i Stockholm men bor i andra län.
– Vi anser också att det är nödvändigt att snabbt få fram klimatanpassningar med smarta investeringar, verka för ett mer transporteffektivt resande med mer kollektivtrafik, gång och cykel, säger Gustav Hemming (C), trafikregionråd, till Dagens Nyheter.

Bland satsningarna är breddning och kapacitetsförstärkning på E4:an Arlanda-Häggvik och Arlanda-Uppsala. Man vill också se en förbättrad tillgänglighet till Arlanda genom kollektivtrafik, ökad kapacitet på Ostkustbanan och bättre framkomlighet för buss.

meko_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
connys_helsida
ridskola2020_helsida
coronakrisen

Nio av tio resenärer nu borta

Nyheter Nio av tio resenärer på Arlanda har försvunnit under ett år med pandemin: - Den svagare utvecklingen för flygresandet i inledningen av året består under februari, då resenärsminskningen ligger kvar på cirka 90 procent, säger Swedavias VD Jonas Abrahamsson.

defacto_helsida
centrum_helsida2020
moderaterna_sigtuna
centrum_sommar_out
nrh
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_vinter2020_outsider
connys
meko_outsider
swedol_outsider