defacto_pan
Foto: Jamshid Jamshidi

Uppgifter: Person med funktionsnedsättning vanvårdas

Sigtuna kommun anklagas för att placera en person med funktionsnedsättning på ett boende där man brister i tillsynen: - Personen sitter ofta hela dagarna utanför en butik, larmar en uppgiftslämnare.

banner_juni_artikel

Enligt en uppgiftslämnare till märsta.nu så har Sigtuna kommun köpt plats åt en person med funktionsnedsättning i en norrortskommun på ett privat omsorgsboende. Enligt uppgifterna brister boendet i omsorgen. Personen sitter hela dagarna utomhus utanför en butik där denne stör både förbipasserande och personal i butiken, personen sitter även utan ytterkläder och brukar även kissa på sig.
– Personal i butiken är desperata för att lösa problemet enligt uppgifterna, personalen ringer polisen för att få hjälp att avlägsna personen och boende ringer polisen för att få hjälp att hitta personen, berättar uppgiftslämnaren.

Sigtuna kommun ska vara medvetna om problemen som finns på det aktuella hemmet men fortsätter ändå att betala plats. Enligt Sigtuna kommun så är Äldre- och omsorgsförvaltningen insatta i fallet och har kontakt med både anhöriga och omsorgsboendets ägare. En Lex Sarah-anmälan har också gjorts. Kommunen kommer att följa upp fallet, men tillsvidare kommer ingen omedelbar omplacering att ske av den funktionsnedsatta personen.
– En av våra huvuduppgifter är att säkerställa att våra brukare har det så bra det är möjligt. Så även i det här fallet. Vi har en bra dialog med boendet och har ett uppföljningsmöte med dem inplanerat, skriver Äldre- och omsorgsförvaltningen i ett uttalande

sigtunavatten_standard

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

colorama_april2

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

fme_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

banner_juni_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

happyhomes_2019
ica_valsta_choklad
defacto_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

sbrf_helsida
nrh
sbrf_outsider
colorama_april
connys
defacto_outsider
fme_outsider
sportfiske_sommar