sommar
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.Foto: Pressbild/Sigtuna kommun

Uppåt för Sigtuna på skolranking

Sigtuna förbättrar sig med 40 platser när Lärarförbundet rankar Årets skolkommun: -Det är glädjande att Sigtuna kommun klättrar 40 placeringar i Lärarförbundets ranking för bästa skolkommun, men vi är långt ifrån nöjda, kommenterar Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L).

Sigtuna är 177:e skolkommun i landet enligt den årliga rankingen som Lärarförbundet släppte under torsdagen. Det är en förbättring med 40 platser jämfört med förra årets ranking. Men det finns kategorier som Sigtuna hör till de sämre i landet i, band annat utbildade lärare där man är på plats 286 av 290, lärartäthet är på plats 230 och på plats 289 när det gäller elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år. Sigtuna har där tappat 44 platser.

Nykvarn bäst i länet
märsta.nu rapporterade under onsdagen att Sigtuna är sämst i länet när det gäller gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Problem som ska lösas med det nya skolutvecklingsprogrammet är det tänkt. Bäst i Stockholms län är Nykvarn med plats 42 följt av Sollentuna på plats 70. Tio kommuner är rankade sämre än Sigtuna i länet, bland annat Upplands-Väsby som är nere på plats 242.

Glädjande men inte nöjda
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden säger till märsta.nu att det är glädjande med att man klättrar 40 placeringar men att man inte är nöjda för det.
– Vi har förbättrat oss när det gäller meritvärden för betygen i åk 9, speciellt gäller detta justerat efter bakgrundsfaktorer som till exempel nyinvandrade elever och föräldrarnas utbildningsnivå. Här ligger vi på plats 55 bland landets kommuner, säger hon.

Plus för lärarlöner
Ett av målen är att jobba för högre resultat och mer likvärdiga skolor i kommunen, det ska ske genom ett nytt skolutvecklingsprogram samt nya strukturer och system för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett område som Sigtuna varit i toppen av i flera år är lärarlöner, där rankas Sigtuna nu som 35:a. Lönerna är generellt sett höga i Sigtuna kommun.
– Där vi inte lyckas lika bra är andelen pedagogiskt utbildad personal. I vår kommun gäller det framförallt i förskolan och i fritidshemmen. Vi ser i rankingen att det är ett stort problem i hela Stockholms län. Här har vi en stor utmaning och måste göra ännu mer för att få högre andel medarbetare med högskoleexamen, konstaterar Bergqvist.

happyhomes_2019
sommar_centrum
sigtunavatten_standard
fme_helsida
colorama_april2

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

logistik_sigtuna

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

defacto_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

sbrf_helsida

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sommar

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

colorama_april
sbrf_outsider
defacto_outsider
nrh
fme_outsider
sportfiske_sommar
connys