defacto_pan2020
Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun/montage märsta.nu

Upp till bevis, Marie Axelsson

Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

centrum_artikel

Därför tog jag och oppositionsrådet Marie Axelsson (S) initiativ till att i så stor utsträckning som möjligt lägga partipolitiken åt sidan, försöka vara eniga i viktiga frågor och, trodde jag, inte utnyttja den extrema situationen till att plocka egna politiska poänger. Tyvärr tog det inte många dagar innan Axelsson började frångå den överenskommelsen.

Den 26 mars mailar Axelsson mig med en rad förslag på åtgärder där kommunen kan hjälpa till och stötta näringsliv och andra utsatta sektorer. Hon konstaterar själv att ”några av dessa redan är tillgodosedda”. Jag välkomnade initiativet och svarade Axelsson i ett långt mail där jag kommenterade förslagen punkt för punkt. Jag konstaterade att av hennes 16 förslag var tio redan igångsatta eller genomförda och tre var under behandling och därmed på gång. Kommunledningen hade alltså redan innan Axelssons mail tagit initiativ i 13 av 16 förslag. Ändå kunde hon inte hålla sig från att försöka ta åt sig äran för dessa åtgärder.
På Axelssons Facebook-sida kan man läsa: ”Detta är Socialdemokraternas konkreta förslag till kommunledningen för att stödja invånare och näringsliv i Sigtuna kommun i Coronakrisen”, varpå de 16 förslagen räknas upp.

Tyvärr stoppar det inte där. Idag, den 1 april, skickar Axelsson ett pressmeddelande som tas in som nyhet i märsta.nu. I artikeln konstateras ”Nu föreslår Socialdemokraterna att man vill hjälpa både eleverna och kommunens restauranger genom att eleverna kan gå att äta lunch”. Återigen försöker Axelsson ta åt sig äran för ett förslag som sedan en dryg vecka är under utredning och som initierats av kommunledningen.

Egentligen borde jag kanske inte vara förvånad, men jag blir faktiskt besviken att Axelsson och Socialdemokraterna inte kan hålla sig från att försöka plocka politiska poänger i en tid som kräver enighet. Dessutom på falska grunder och efter en till synes gemensam överenskommelse.

Tyvärr känns det nu som att det kan bli svårt att hålla ihop den politiska enighet jag trodde vi var överens om. Nu är det upp till Marie Axelsson att bevisa att hon menar allvar med de uttalanden hon gjort i såväl skrift som på film.

  • Olov Holst (M)
    Kommunstyrelsens ordförande

Svar från Marie Axelsson (S)

Bra att vi är överens

Att det råder enighet kring de beslut som behöver fattas i denna svåra tid är något som vi bör glädjas åt, inte bråka om.

Vi vill vara tydliga med vad vi vill och för oss är det viktigt att nå ut med informationen till våra kommuninvånare. Våra facebook-statusar och pressmeddelanden är vårt sätt att göra detta på. Om kommunstyrelsens ordförande vill kritisera mig och våra förslag, som vi ändå är eniga om, bör man ifrågasätta hur villig han är att bibehålla den politiska enigheten. Vi Socialdemokrater menar allvar med överenskommelsen om samverkan och har inte för avsikt att frångå den mitt under det hårda tryck som kommunen just nu utsätts för.

Att tävla om vem som var först med vad kommer varken förbättra vårt samarbete eller den rådande krisen. Jag ser inget problem med att vi visar att vi i stort sett vill genomföra samma åtgärder som majoriteten jobbar med. Det finns ingen maktkamp om detta, tvärtom, vi vill vara tydliga. Vi bifaller det som hittills gjorts.

Att anklaga andra för att försöka plocka politiska poäng i denna svåra tid avstår Socialdemokraterna från. Nu är det tid för handlingskraft och ansvarstagande för alla våra invånares skull.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
valvet_helsida
happy_homes_mars
kcbygg_helsida
studeravidare_helsida
studenten2020_helsida
defacto_helsida
speedy_helsida
connys_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

marina_helsida

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

marina_outsider
sigtuna_vatten_outsider
valvet_outsider
nrh
stottasigtuna_outsider
studenten2020_outsider
studeravidare_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
kcbygg_outsider