defacto_pan2020
Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun/montage märsta.nu

Upp till bevis, Marie Axelsson

Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

centrum_artikel

Därför tog jag och oppositionsrådet Marie Axelsson (S) initiativ till att i så stor utsträckning som möjligt lägga partipolitiken åt sidan, försöka vara eniga i viktiga frågor och, trodde jag, inte utnyttja den extrema situationen till att plocka egna politiska poänger. Tyvärr tog det inte många dagar innan Axelsson började frångå den överenskommelsen.

Den 26 mars mailar Axelsson mig med en rad förslag på åtgärder där kommunen kan hjälpa till och stötta näringsliv och andra utsatta sektorer. Hon konstaterar själv att ”några av dessa redan är tillgodosedda”. Jag välkomnade initiativet och svarade Axelsson i ett långt mail där jag kommenterade förslagen punkt för punkt. Jag konstaterade att av hennes 16 förslag var tio redan igångsatta eller genomförda och tre var under behandling och därmed på gång. Kommunledningen hade alltså redan innan Axelssons mail tagit initiativ i 13 av 16 förslag. Ändå kunde hon inte hålla sig från att försöka ta åt sig äran för dessa åtgärder.
På Axelssons Facebook-sida kan man läsa: ”Detta är Socialdemokraternas konkreta förslag till kommunledningen för att stödja invånare och näringsliv i Sigtuna kommun i Coronakrisen”, varpå de 16 förslagen räknas upp.

Tyvärr stoppar det inte där. Idag, den 1 april, skickar Axelsson ett pressmeddelande som tas in som nyhet i märsta.nu. I artikeln konstateras ”Nu föreslår Socialdemokraterna att man vill hjälpa både eleverna och kommunens restauranger genom att eleverna kan gå att äta lunch”. Återigen försöker Axelsson ta åt sig äran för ett förslag som sedan en dryg vecka är under utredning och som initierats av kommunledningen.

Egentligen borde jag kanske inte vara förvånad, men jag blir faktiskt besviken att Axelsson och Socialdemokraterna inte kan hålla sig från att försöka plocka politiska poänger i en tid som kräver enighet. Dessutom på falska grunder och efter en till synes gemensam överenskommelse.

Tyvärr känns det nu som att det kan bli svårt att hålla ihop den politiska enighet jag trodde vi var överens om. Nu är det upp till Marie Axelsson att bevisa att hon menar allvar med de uttalanden hon gjort i såväl skrift som på film.

  • Olov Holst (M)
    Kommunstyrelsens ordförande

Svar från Marie Axelsson (S)

Bra att vi är överens

Att det råder enighet kring de beslut som behöver fattas i denna svåra tid är något som vi bör glädjas åt, inte bråka om.

Vi vill vara tydliga med vad vi vill och för oss är det viktigt att nå ut med informationen till våra kommuninvånare. Våra facebook-statusar och pressmeddelanden är vårt sätt att göra detta på. Om kommunstyrelsens ordförande vill kritisera mig och våra förslag, som vi ändå är eniga om, bör man ifrågasätta hur villig han är att bibehålla den politiska enigheten. Vi Socialdemokrater menar allvar med överenskommelsen om samverkan och har inte för avsikt att frångå den mitt under det hårda tryck som kommunen just nu utsätts för.

Att tävla om vem som var först med vad kommer varken förbättra vårt samarbete eller den rådande krisen. Jag ser inget problem med att vi visar att vi i stort sett vill genomföra samma åtgärder som majoriteten jobbar med. Det finns ingen maktkamp om detta, tvärtom, vi vill vara tydliga. Vi bifaller det som hittills gjorts.

Att anklaga andra för att försöka plocka politiska poäng i denna svåra tid avstår Socialdemokraterna från. Nu är det tid för handlingskraft och ansvarstagande för alla våra invånares skull.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

happyhomes_sommar2020

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

brobygget_midgard_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

brobygget_helsida_valsta
sigtunahem_sokbostad

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

defacto_helsida

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

2020_helsida
helsida_sommarlov

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

connys_helsida

Att spela med liv och hälsa i Hemtjänsten i Sigtuna kommun

Insändare Moderaten Josefin Brodd (JB) ger ett tydligt (och skrämmande) svar på min insändare om ”tvångsval och inlåsning”.

Borgerlig valfrihet i Sigtuna kommun blev tvångsval

Insändare Under nuvarande borgerliga regim har Sigtuna kommun övergått från kommunal hemtjänst till privat hemtjänst. Man har upphandlat hemtjänst på ett sätt som drabbat dem som har hemtjänst och som saknar motstycke.

centrum_helsida2020
studeravidare_helsida
centrum_sommar_out
brobygget_outsider_valsta
outsider_sommarlov
studeravidare_outsider
brobygget_midgard_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider