centrum_panorama2020

Under mars behövdes märsta.nu mer än någonsin

Under Coronakrisen i mars har märsta.nu noterat rekordmånga unika läsare. I stunder av oro behövs märsta.nu mer än någonsin för att rapportera ur ett lokalt perspektiv.

centrum_artikel

Aldrig någonsin har märsta.nu varit så behövd som under mars i samband med den rådande Coronakrisen. 115 000 användare besökte sidan på 31 dagar, en ökning med 15 procentenheter jämfört med det dåvarande rekordet som var ganska exakt 100 000 användare. Rapporteringen om hur Coronakrisen påverkar livet Sigtuna kommun har engagerat och intresserat alla komuninvånare, vi har försökt fånga upp det som är mest relevant att rapportera om och riktar ett stort tack för alla tips som kommit in.

Arbetet med rapporteringen går vidare, samhällsviktig information ur ett lokalt perspektiv ska nå våra läsare. märsta.nu:s arbeta handlar inte om att okritiskt skicka ut information från våra myndigheter utan vi värderar, analyserar och ställer frågor om saker så att det inte enbart är myndigheters version som kommer ut. Vi fortsätter trots de svåra tider som nu drabbat vår kommun att ge er det senaste varje dag

  • Daniel Iskandar, chefredaktör
marina_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

happy_homes_mars
speedy_helsida
kcbygg_helsida
studenten2020_helsida
valvet_helsida
connys_helsida
studeravidare_helsida

Repliken: Med symbolpolitik som affärsidé

Insändare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gärna framstå som sanna förkämpar i miljö- och klimatdebatten. Den faktiska politiken visar dock att det mesta handlar om symbolpolitik och tomma ord, något som blev extra tydligt vid kommunfullmäktigemötet den 19 december.

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

defacto_helsida

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

kcbygg_outsider
swedol_outsider
valvet_outsider
stottasigtuna_outsider
nrh
studeravidare_outsider
studenten2020_outsider
marina_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider