defacto_pan
Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Tvist om Midgårdsbadet löst

En långdragen tvist mellan Sigtuna kommun och Midgårdsbadets konstruktör är nu till ändå efter att parterna enats i domstol: - Bägge parter är nöjda med den uppgörelse som har gjorts, säger kommunjuristen Maria Schöld till märsta.nu

farsdag_cemtrum

Biobad Scand AB hade krävt Sigtuna kommun på skadestånd för att de fått hantera extrakostnader i samband med Midgårdsbadets pumpproblem. Biobad Scand AB ska ha fått ta extrakostnader som egentligen skulle ha hanterats av ingenjören. VD Anders Ericsson har tidigare sagt till märsta.nu att man byggt som konstruktören ritat.

Sigtuna kommun har anfört att man påpekat att det är problem med pumparna till både konstruktören och Biobad Scand AB men att det ignorerat saken. Biobad krävde 343 000 i skadestånd samt att kommunen drar tillbaka sitt krav på 363 000 kronor.

Parterna har nu nått en förlikning som inte är känd men kommunjuristen Maria Schöld säger att båda är nöjda.
– Kommunen har anfört att processen i Tyskland som bedrevs av motparten var motpartens process och kan inte ligga till grund för skadeståndstalan mot kommun. Oklarhet i avtalsförhållandet, såsom vems felet var, vem som skulle åtgärda osv mellan parterna förelåg dock. Frågan om fel och försummelse vid myndighetsutövning är inte heller tillämplig utan vad motparten anfört till stöd för sin skadeståndstalan kan ej föranleda skadeståndsskyldighet för kommunen, uppger kommunjuristen Maria Schöld.

defacto_host2018
happy_homes_juli
sportfiskebanner2
EXTRA

Sigtuna näst sämsta skolkommun i länet

Nyheter Sigtuna är länets näst sämsta skolkommun enligt Lärarförbundets senaste ranking av skolkommuner för 2018: - Det är inte förvånande att vi sjunker i rankningen eftersom våra skolresultat var lägre för ett och ett halvt år sedan då undersökningen genomfördes, kommenterar Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

objekt3
komvuxq3_4
nrh_sigtuna
objekt2
sbrf_sep
connys
sportfiske_banner
outsider
objekt4