budget_panorama

Tullen och Kemikalieinspektionen kontrollerade smycken

Kemikalieinspektionen genomförde en tillsyn på Arlanda för att kontrollera importerade smycken.

centrum_artikel

Kemikalieinspektionen medverkade i en EU-gemensam insats för att kontrollera importerade smycken och hur det ser ut med farliga ämnen i smyckena. Totalt medverkade 16 länder och i Sverige var det på Arlanda kontrollen skedde. Den visade att en av fyra importerade smycken hade brister, det vill säga innehöll farliga ämnen över gränsvärdet.
– Genom den gemensamma insatsen stoppades en hel del smycken och andra produkter som innehöll höga halter av farliga ämnen. Det syns inte på ett smycke att det innehåller för höga halter av till exempel bly därför är det viktigt att varorna stoppas innan de når konsumenterna, säger Per Holgersson, nationell specialist på Tullverket.

kkdk_helsida
landsbygdsdag
happyhomes_sommar2020
personal_sandstrom_helsida
defacto_helsida
skanela_event_helsida
connys_helsida
speedy_vinter_helsida
2020_helsida
helsida
meko_helsida
corner_helsida
kkdk_outsider
budget_outsider
centrum_sommar_out
nrh
ridskola_2020_outsider
skanela_event_outsider
laddplats_out
sigtuna_vatten_outsider
speedy_vinter2020_outsider
corner_outsider
meko_outsider
swedol_outsider
outsider
personal_outsider