moderater_pan_sommar
Foto: Rosie Alm/Sigtuna kommun

Trots pandemin-Hög behörighet till gymnasieprogram

Sigtuna kommuns elever hör till de bästa i länet när det gäller kunskapskrav bland annat.

centrum_artikel

I Öppna jämförelser som Sveriges kommuner och regioner, SKR, presenterat visar det sig att Sigtuna kommuns elever hör till de främsta i länet. Det gäller dock enbart där kommunala skolor jämförts. Andelen elever som gick ut åk 9 och som nådde kunskapskraven i alla ämnen så är Sigtuna etta, snittmeritvärdet är Sigtuna tvåa efter Ekerö och för elever som gick ut åk 9 och nådde behörighet till yrkesprogram är Sigtuna etta.
– Vi arbetar intensivt för att bli en av de bästa skolkommunerna i landet och det har gett resultat. Våra insatser har lyft skolresultaten och jag vill tacka alla medarbetare som arbetat väldigt hårt och dedikerat i en svår tid. Nu önskar jag alla en fin julledighet, sedan fortsätter vi vår resa uppåt och framåt för fortsatt framgång, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

Nio av tio elever var behöriga till yrkesprogram, åtta av tio till program inom humaniora och 84 procent till naturvetenskapliga program. När det gäller kunskapskraven i alla ämnen så uppgick det till 78,6 procent, en liten nedgång jämfört med 2019. Det genomsnittliga meritvärdet var 234,4, en ökning med nästan tre poäng.
– Alla barn är olika och undervisningen måste anpassas efter elevernas skilda förutsättningar och behov. Alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att lyckas i sitt lärande. I nära samarbete med rektorerna har vi under flera år arbetat systematiskt med att följa upp och analysera våra resultat och anpassa insatserna därefter, säger Ingela Hamlin, förvaltningschef barn- och ungdom.

Höstterminen avslutades i förtid i fredags på grund av den rådande coronapandemin. Under den senaste veckan har eleverna bedrivit distansundervisning.

mp_host_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
helsida_var2021
defacto_helsida
2020_helsida
connys_helsida
bostad_helsida
vaccin
dack-helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

sigtuna_vatten_outsider
mp-outsider
vaccin-outsider
nrh
bostad_outsider
dack-outsider
connys
swedol_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider