moderat_sommar
Foto: MMS-Bild

Tre nya miljoner till trygghetsarbete i Valsta

Kommunledningen har beslutat att tillföra kommundelsrådet i Valsta tre miljoner för trygghetsskapande åtgärder.

centrum_artikel

Satsningarna i Valsta avlöser varandra och nu får kommundelsrådet i Valsta tre miljoner för att arbeta med tryggheten. Målet enligt ett pressmeddelande från kommunledningen är att alla som bor och arbetar i Valsta ska känna sig trygga. Man kommer att ta hårda tag mot brottslighet samt ett strategiskt och långsiktigt arbete för trygghetsskapande åtgärder.

Nyckeln till framgång ska vara kommundelsrådets arbete där föreningar, företag och förtroendevalda ingår. Från kommunens sida har man ökat samarbetet med Arlandapolisen samt att ordningsvakter fått utökade timmar i området:
– Det är de lokala krafterna som är avgörande i det arbetet, inte minst föreningslivets engagemang. Vi tror på lokaldemokrati och att de som bäst vet hur det ska göras är de som bor och verkar i området och det är i kommundelsrådet som de är bäst representerade, säger kommunstyrelsens ordförande Ibrahim Khalifa (S) och kommunalrådet Dan Rosenholm (L) i ett gemensamt uttalande.

studeravidare_helsida
2020_helsida
brobygget_helsida_valsta
landsbygd_sigtuna_helsida
spedition_sigtuna
marina_helsida
defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
speedy_helsida
brobygget_midgard_helsida
connys_helsida
centrum_helsida2020
marina_outsider
kaa_outsider
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
swedol_outsider
speedy_outsider
nrh
brobygget_outsider_valsta
centrum_sommar_out
landsbygd_sigtuna_outsider
sigtuna_vatten_outsider
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider