budget_panorama
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Träning under pandemin är viktigt

Folkhälsomyndigheten uppmanar allmänhet att vara fortsatt fysiskt aktiva då det annars kan leda till negativa hälsoeffekter.

fraga_liberalerna

Om man drar ner på träningen i samband med coronapandemin så kan det reda till negativa hälsoeffekter, äldre kan drabbas hårdare. Tyskt aktivitet är bra för hälsan och minskar risken för flera kroniska sjukdomar. Regelbunden konditionsträning minskar risken för infektionssjukdomar och kan kopplas till minskad dödlighet och insjuknande i influensa och lunginflammation. Fysiskt aktivitet blir därmed viktigt också ur ett smittskyddsperspektiv enligt Folkhälsomyndigheten.
– För yrkesverksamma personer till exempel, kan hemarbete göra att man rör på sig mindre, eftersom en stor del av mångas dagliga fysiska aktivitet kommer från resan till och från jobbet, säger Daniel Berglind, handläggare vid enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på CES.

Risk att barn drabbas när föreningar stänger
FHM ser även en risk att fysisk aktivitet minskar hos barn, detta i och med att idrottsföreningar begränsar sin verksamhet. I kommunen var det flera föreningar som i mars och april stängde ner eller begränsade verksamheterna, nu är dock de flesta igång igen. Allmänheten uppmanas till fysisk aktivitet även under coronapandemin:
– Det är extra viktigt att personer över 70 år fortsätter vara fysiskt aktiva. Nedsatt rörlighet hos äldre kan nämligen hastigt påverka hälsa och välbefinnande, säger Daniel Berglind.

helsida
meko_helsida
connys_helsida
kkdk_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
manskold_helsida
defacto_helsida
speedy_vinter_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
nrh
outsider
sigtuna_vatten_outsider
kkdk_outsider
swedol_outsider
manskold_outsider
speedy_vinter2020_outsider
budget_outsider
meko_outsider