moderaterna_tack
Kommunens arbete med en trafikstrategi pausas till kommande mandatperiod

Trafikstrategin får vänta

Kommunen avbryter arbetet med att ta fram en trafikstrategi, detta för att en ny översiktsplan kommer att tas fram under kommande mandatperiod.

Tanken är att trafikstrategin ska kopplas till den nya översiktsplanen som tas fram under kommande mandatperiod, 2018-2022. Men en del av underlaget till den i form av synpunkter och kunskap kommer att användas när strategin jobbas fram, meddelar Sigtuna kommun.

Det var i februari 2017 som Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en trafikstrategi si syfte att visa prioriteringar av trafikslag och vara ett hjälpmedel för en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I början av året hölls ett dialogmöte med kommuninvånare där en del bra synpunkter framförts till kommunens tjänstemän. Kommunen har också haft en enkät ute som nästan 600 invånare svarat på. Allt detta finns med i underlaget när Stadsbyggnadskontoret återupptar arbetet.

hostfest_centrum
defacto_banner_sep
happy_homes_juli
defacto_host2018
Extra

Ungdomsbråk i Valsta

Blåljus Två ungdomsgängs slogs i Valsta under eftermiddagen: - En person blödde näsblod mem behövde inte sjukvård, säger Eva Nilsson vid Polisens ledningscentral

Olycka vid Haga

Blåljus Flera bilar krockade vid Haga och framkomligheten till och från Sigtuna är begränsad.

Extra

Biljakt på E4:an slutade vid Eurostop – en man gripen

Blåljus En bil vägrade stanna på E4:an vid Uppsala och en polisjakt inleddes. Färden tog slut på Eurostops parkering där föraren greps misstänkt för en rad olika brott. – Vi har även tagit bilen i beslag eftersom att personen är misstänk för liknande brottslighet i närtid, säger Johan Sohlberg vid Uppsalapolisen.

Norra Redovisningshuset
sbrf_sep
komvuxq3_4
sigtunavatten_standard
nfc_vinter
sportfiske_banner
objekt2
connys
objekt4
skanela_matcher18-19
outsider
objekt3