luciakroning_sh
Kommunens arbete med en trafikstrategi pausas till kommande mandatperiod

Trafikstrategin får vänta

Kommunen avbryter arbetet med att ta fram en trafikstrategi, detta för att en ny översiktsplan kommer att tas fram under kommande mandatperiod.

oppethus_agy

Tanken är att trafikstrategin ska kopplas till den nya översiktsplanen som tas fram under kommande mandatperiod, 2018-2022. Men en del av underlaget till den i form av synpunkter och kunskap kommer att användas när strategin jobbas fram, meddelar Sigtuna kommun.

Det var i februari 2017 som Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en trafikstrategi si syfte att visa prioriteringar av trafikslag och vara ett hjälpmedel för en hållbar kommun ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. I början av året hölls ett dialogmöte med kommuninvånare där en del bra synpunkter framförts till kommunens tjänstemän. Kommunen har också haft en enkät ute som nästan 600 invånare svarat på. Allt detta finns med i underlaget när Stadsbyggnadskontoret återupptar arbetet.

budget2019

Mer till skolor och äldreomsorgen

Politik Den borgerliga alliansen har lagt fram ett budgetförslag som ska gå igenom Kommunstyrelsen. I den ingår satsningar på förskola, skola, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg.

oppethus_agy
happy_homes_juli
EXTRA

Kameraövervakning införs i Valsta

Nyheter Valsta får kameraövervakning meddelar lokalpolisområdeschef Emil Andersson: - Irriterat bland de kriminella eftersom vi valt att övervaka deras bästa plats, skriver han på Twitter.

defacto_host2018
sportfiskebanner2

Barnahus för brottsutsatta barn invigt

Nyheter Barn som blir utsatta för brott i bland annat Sigtuna kommun hänvisas till Barnahus Stockholm Nord som ligger i Sollentuna: - Ett sammanslaget Barnahus innebär fler ärenden under samma tak, berättar Anna-Karin Åberg, t f chef för individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sigtuna kommun.

sportfiske_banner
colorama_vinter
outsider
komvuxq3_4
objekt3
connys
sbrf_sep
objekt4
objekt2
skridskoskola
nrh_sigtuna