moderat_jul_nyar
- När bommarna är nere passerar ingen förbi, säger en odensalabo till märsta.nu

”Trafik till Odensala kan åka via Måbyleden”

Sedan ombyggnationen av Västra Bangatan förbi Märsta station är det begränsad framkomlighet för trafik mot Norrbacka och Odensala: - Någon har inte tänkt till, säger en odensalabo till märsta.nu

märsta.nu rapporterade tidigare om problemet förbi korsningen Västra Bangatan/Brobyvägen sedan kommunen arbetat på platsen. Nu när ombyggnaden är klar är framkomligheten inte bättre då bara ett fält fram till järnvägskorsningen går till både Östra Bangatan och mot Odensala. Åsa Aalto på Stadsbyggnadskontoret håller dock inte med om att det finns kapacitetsproblem på Västra Bangatan:
– Regleringen av trafikflödet över spåren styrs av Trafikverket och är anpassat till spårtrafikens tidtabell. Det är inget kommunen har rådighet över. För att undvika att hamna i köer från V:a Bangatan till Brobyvägen vid bomfällning finns alternativet att använda Måbyleden som har bro över spåren, skriver Åsa Aalto i mail till märsta.nu

Men problemen uppstod i samband med att de två filerna som tidigare fanns nu bara är en fil. Anledningen till det var att gående utsattes för trafikfara tidigare:
– Det som sker är att kollektivtrafikkörfältet utsträcks t.o.m. infarten till terminalen samt att övergångsstället, som tidigare delvis skymdes av bussar i kollektivtrafikkörfältet, blir kortare och därigenom säkrare. Efter övergångsstället sker viss justering av framkomligheten för fordonstrafiken men vi bedömer att det inte kommer inte att innebära kapacitetsproblem på Västra Bangatan, fortsätter Åsa Aalto.

Men boende i Odensala tycker att kommunen planerat fel och man borde kunnat ha lösa det på annat sätt. På morgonen är det propp mot Norrbacka, likaså på eftermiddagarna. Enligt uppgift till märsta.nu har ett stort åkeri slutat att trafikera korsningen efter ombyggnaden
– Sedan kommunen breddade med all sprängsten precis innan övergången så kan de inte köra från Odensala över järnvägen till Brobyvägen när dom ska ut på motorvägen. Finns inte utrymme för bil och släp längre. De måste gå med deras ekipage genom Märsta nu, säger en uppgiftslämnare till märsta.nu

Andra väljer även att åka via Norrbackaskolan/Arenberga ut till Stationsgatan och vidare till Västra Bangatan. En väg som kommunen tidigare kritiserats för i sin hantering då många väljer omvägar där sedan tidigare från Aspvägen då den stängdes av.
– Är bommarna nere och det är typ 6 bilar i kö, då blir det ju helt stopp norrut.
Skall du till exempel till Västra bangatan eller Norrbacka så får du snällt vänta till bommarna är uppe igen.
Dagtid lär det inte bli problem men morgonen och kvällen, säger odensalabon som märsta.nu varit i kontakt med.

 

defacto_helsida
centrum_helsida2020
connys_helsida
happyhomes_50
oppethus_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_helsida
connys
teatergrillen_outsider
nrh
oppethus_outsider