moderaterna_panorama
Sofia Mir, VänsterpartietFoto: Insändarbild

Systerskap i Sverige och i världen

Idag är det den internationella kvinnodagen, och i år är det hundra år sedan Sveriges kvinnor röstade för första gången. Men trots att kvinnodagen har firats i Sverige sedan 1912, och Sverige ofta toppar listor om jämställdhet, så är kvinnor och män fortfarande inte jämställda.

Rätten till våra kroppar är ingenting vi kvinnor kan ta för given. Rätten till säker abort är lagfäst i Sverige men ifrågasätts idag av högerkonservativa krafter med olika förslag till inskränkningar. I Polen, en gång ett föregångsland för Europas kvinnor, är all abort nu förbjuden. Vänsterpartiet står upp i solidaritet med våra polska systrar och kräver att de ska få göra abort i Sverige – som svenska kvinnor en gång fick göra i Polen.

Men kvinnors kroppar värderas lägre genom hela livet. Förlossningskliniker och kvinnokliniker är underfinansierade och överbelagda. Forskning och kunskap om kvinnors kroppar är eftersatt och alltför många kvinnor går med dagliga smärtor helt i onödan. Detta börjar tidigt. För att inte plånbok ska styra tillgången till mensskydd eller göra att det används längre än vad som är hälsosamt vill vi erbjuda Sigtunas skolelever kostnadsfria mensskydd.

Våld i nära relationer är tyvärr för vanligt, där majoriteten av brotten begås av män och majoriteten av de som utsätts är kvinnor. Fysiskt, sexuellt och psykiskt våld mot kvinnor och flickor utgör en av de stora globala hälsofrågorna för kvinnor med bland annat depression, posttraumatisk stressyndrom och ökad dödlighet som följd.

Trots att kvinnor generellt har längre utbildning så tjänar man mindre än män. Pandemin har visat oss hur livsviktiga en del yrkesgrupper som sjuk- och undersköterskor samt övrig vårdpersonal är för oss, yrken som räknas som kvinnoyrken. Men detta avspeglas tyvärr varken i plånboken eller i arbetsvillkoren. Dubbelt så många kvinnor som män arbetar delade turer. Fler kvinnor får belastningsskador och andra arbetsskador och tvingas till förtidspension. För de som orkar ett helt arbetsliv så ger deltidstjänster och lägre löner konsekvenser i form av lägre pension.

Trygga anställningar, rätt till heltid och rimliga arbetsscheman är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb utan att slita ut sig i förtid. Därför driver vi Vänsterpartister för detta i såväl Regionen som kommunen. Vi kämpar också för ett nytt pensionssystem som höjer pensionerna snarare än pensionsåldern och i Riksdagen sliter vi för en sjukförsäkring som finns där för de som är sjuka. Detta är feministisk politik.

I fråga efter fråga verkar vi i Vänsterpartiet för en jämställd politik. Vi är stolta över att vi har drivit och driver frågor som samtyckeslagstiftning, kvinnojourer, avgiftsfria preventivmedel, allmän barnomsorg, slopad sambeskattning mellan gifta och arbete mot sexuella trakasserier och mot mäns våld mot kvinnor. Men vi vet att kampen är långt ifrån över. Därför står vi upp i solidaritet för varandra och fortsätter arbetet tills den dag då vi ser den första jämställda generationen. Idag, och alla andra dagar, så hoppas vi på din hjälp.

  • Sofia Mir, Vänsterpartiet Märsta – Sigtuna
ewas_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
marinan_helsida
2020_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

liber_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

defacto_helsida
mp_helsida_april

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marina_outsider
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
mp_outsider2022
ewas_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
connys