sap_pan
Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Strax under hundra i sjukvårdsbehov

98 stockholmare har sjukvårdsbehov just nu enligt Region Stockholm: - Vi har fortfarande samhällssmitta av covid-19, med alltför många fall. Sedan ett par veckor befinner vi oss på en platå där den varken ökar eller minskar i högre grad. Men det räcker inte, smittan måste gå ned ordentligt, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

panorama_centrum

För andra veckan i rad var det över 30 covidfall i kommunen och i regionen är det för tredje veckan i rad kring 2000 fall. Sex veckor i rad nu har antalet fall varit över 1000 i veckan. 98 personer uppges nu vara i behov av sjukvård, varav 16 behöver intensivvård. Enligt Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, är majoriteten ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade. Inga andra hälsofaktorer framkommer kring stockholmare med sjukvårdsbehov.

Sedan tidigare har fetma, högt blodtryck och rökning ansetts vara en riskfaktor för svår covid. Även ålder. Statistik från Socialstyrelsen visar det främst är personer över 85 år som avlidit med covid-19. Högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och/eller lungsjukdom. Cirka 60 procent av samtliga avlidna har haft två av sjukdomsgrupperna som kan bidra till svårare symtom.

helsida_sfs
social_helsida
defacto_helsida
mote_helsida
mp_helsida_april
pantamera_avc_helsida
kso_helsida
connys_helsida
centrum_sommar2022_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

kso-duell_out
pantamera_out
moderat_outsider
mote_outsider
centrum_sommar_outsider2022
nrh
sfs_out
outsider_social
connys
swedol_outsider
mp_outsider2022
ridskola_2020_outsider