centrum_panorama2020

Störningar på E4:an kommande veckor

Trafiken mellan Märsta-Uppsala kommer att påverkas av vägarbete på E4:an mellan 6-19 november.

Räkna med längre restid på E4:an mellan Uppsala-Märsta de kommande två veckorna på grund av vägarbete norr om Knivsta, det är en vägtrumma som ska bytas ut. Denna vecka är det trafik i norrgående riktning som påverkas och kommande vecka, 13-19, november är det trafiken på södergående som påverkas. Swedavia uppmanar resenärer att vara ute i god tid om de ska till Arlanda eftersom det kan komma att innebära längre restider om man kommer norrifrån.

centrum_helsida2020
teatergrillen_helsida
connys_helsida
oppethus_helsida
defacto_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

happyhomes_50
connys
nrh
teatergrillen_outsider
oppethus_outsider