moderater_pan_sommar
Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild/Socialdemokraterna

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

centrum_artikel

SigtunaHems viktigaste uppgift är att trygga kommunens bostadsförsörjning genom att producera och förvalta goda, hälsosamma och prisvärda bostäder. Genom ombildningar som denna blir trångboddheten i kommunen ännu mer utbredd och handeln med olagliga andrahandskontrakt ännu mer lukrativ för kriminella element som kränger svartkontrakt till ockerhyror.

Förutom detta har många invånare inte råd att köpa en bostadsrätt och man kan inte heller utgå från att alla vill köpa en bostadsrätt eller villa. Just därför har hyresrätterna sin givna plats i samhället. Genom ombildning blir det inte fler bostäder för våra invånare. Dessutom skapar utförsäljningen en ökad bostadssegregation samt bidrar till ökade klyftor bland våra invånare. Det är det sista vår kommun behöver just nu.

Bostadskön är lång hos Sigtuna bostadsförmedling och den kommer troligtvis bli längre då det finns färre lägenheter att hyra. SigtunaHem kommer att fortsätta producera nya hyresrätter men inte alls i samma omfattning som tidigare. Det nya är att bolaget även ska bygga bostadsrätter och småhus. Vi Socialdemokrater är djupt kritiska till moderaternas utförsäljning av allmännyttan och anser att bostadsrätter ska produceras av privata fastighetsbolag. Ombildningar som denna är helt fel väg att gå. I kommunfullmäktige presenterade vi ett eget förslag till ägardirektiv för bolaget och där var vi tydliga med att utförsäljningar av allmännyttan inte ska ske.

Lägenheterna som nu säljs ligger i ett område som omgärdas av villor och egna hem. Det är ett blandat bostadsområde i ett centralt läge i Sigtuna stad och det hade varit bra för Sigtuna stad och kommunen om det fortsättningsvis hade fått vara hyresrätter där.

Om du vill att allmännyttans lägenhetsbestånd ska fortsätta utförsäljas ska du rösta på Moderaterna. Vill du däremot att allmännyttans lägenhetsbestånd ska växa och fler ska kunna erbjudas förstahandskontrakt ska du rösta på Socialdemokraterna.

  • Marie Axelsson (S) Oppositionsråd

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

vaccin
connys_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

2020_helsida

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

replik: Ombildning i Sigtuna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Insändare Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

helsida_var2021

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

defacto_helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

dack-helsida
replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

happyhomes_sommar2020
attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

centrum_helsida2020
bostad_helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

mp_host_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

dack-outsider
mp-outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
nrh
swedol_outsider
vaccin-outsider
bostad_outsider