bostadsformedling
Foto: Daniel Iskander

Stockholmskommuner gör gemensam sak för sortering av matavfall

Sigtuna kommun gör gemensam sak med 24 andra kommuner i länet och ska under året i en gemensam kampanj på fler att sortera sitt matavfall.

centrum_artikel

märsta.nu har tidigare rapporterat om att allt fler sorterar avfallet, nu gör 25 kommuner i länet, samtliga utom Norrtälje gemensam sak. Trots att sorteringen är på en hög nivå så ligger den på bara 20 procent av den totala mängden matavfall i Stockholms län, 80 procent sorteras således inte. En anledning till att inte sortera kan vara praktiska skäl enligt ett pressmeddelande från avfallsbolaget SÖRAB.
– Vår undersökning visar att många kommuninvånare anser att källsortering överlag innehåller för många moment, att det är svårt att få plats med allt i hemmet och att det kan kännas äckligt att hantera vissa typer av avfall, säger Teresa Frykman, planerings- och kommunikationschef, SÖRAB.

Sortering av avfallet behöver dock inte vara svårt eller äckligt enligt Teresa Frykman. Länsborna säger sig också vara otillräckligt informerade om vad matavfallet används till och nu ska man visa på nyttan med det. Exempelvis att man bidrar till att fler bilar och bossar kan drivas med biogas istället för fossila bränslen. Om 3000 personer sorteras sitt matavfall kan man köra en biogasbuss i ett helt år. 327 bussar drivs i länet med biogas och om 50 procent av stockholmarna lämnar sina matrester till återvinning så skulle det räcka till 333 bossar under ett år. Utöver att det bildas biogas får man också ut biogödsel som kan användas på åkrarna.

landsbygd_sigtuna_helsida
connys_helsida
kaa_sigtuna_helsida
speedy_helsida
spedition_sigtuna
brobygget_midgard_helsida
centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
brobygget_helsida_valsta
marina_helsida
sommar_sigtuna2020
2020_helsida
marina_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh
studeravidare_outsider
ridskola_2020_outsider
speedy_outsider
centrum_sommar_out
sigtuna_natur_sommar_outsider
sigtuna_vatten_outsider
kaa_outsider
swedol_outsider
brobygget_midgard_outsider