panorama_centrum
KommunledningenFoto: Insändarbild

Stark, stabil och långsiktig ekonomi ger resultat

Ikväll förväntas fullmäktige godkänna årsredovisningen för 2021, ännu ett år präglat av pandemin som skapade situationer långt ifrån det normala. Det är därför glädjande att kunna konstatera att Sigtuna kommuns verksamheter klarat sina uppgifter mycket bra.

Ekonomin är stark, stabil och långsiktig. Återigen presenteras ett rekordresultat, vilket visar att vi har ordentliga säkerhetsmarginaler och klarar ekonomin även när oförutsedda händelser inträffar. Så har det inte alltid varit i Sigtuna. Under 2021 har låneskulden minskat och soliditeten samt självfinansieringsgraden ökat. Detta trots rekordstora investeringar, primärt i helt nödvändiga förskole- och skolbyggnader runtom i kommunen. Vi bygger steg för steg bort de tillfälliga paviljonger som stått på skolgårdarna i årtionden.

Den största markaffären i Sigtunas historia slutfördes och ledde till etableringen av nya logistikföretag i Rosersberg som sammantaget skapar drygt 1000 nya arbetstillfällen. Det är givetvis väldigt bra, då kommunens största bransch, rese- och besöksnäringen, drabbats extra hårt av pandemin med hög arbetslöshet som följd.

De kommunala verksamheterna har, som ovan nämnts, klarat sina uppgifter på ett förträffligt sätt givet förutsättningarna under pandemin. Det gäller samtliga verksamheter, men låt oss särskilt nämna några.

Grundskolan går från klarhet till klarhet och elevernas resultat är nu bland landets bästa. Valfriheten för barn och föräldrar har ökat genom att Internationella engelska skolan öppnat en F-9-skola och Raoul Wallenbergskolorna öppnat en ny förskola i kommunen.

Förutsättningarna för att bedriva äldreomsorg av hög kvalitet har varit en av de största utmaningarna då gruppen äldre varit särskilt drabbad av pandemin. Arbetet med kvalitetsutveckling har därför inte kunnat genomföras fullt ut. Det finns mycket kvar att förbättra, men samtidigt visar bokslutet att kommunledningen satsar mer pengar på äldreomsorg än snittet i såväl regionen som riket i helhet. Detta skapar långsiktiga förutsättningar för en höjning av brukarnöjdheten.

Individ- och familjeomsorgen har haft en utmanande tid. Pandemin har skapat en situation med ökat våld i hemmet, ökad drogproblematik och ökat antal omhändertagande av barn som riskerar att fara illa. Förvaltningen har dock gjort ett mycket bra arbete.

Trots utmaningar under pandemin är det glädjande att kunna konstatera att sjukfrånvaron i kommunen under året totalt sett sjönk med nästan 2% jämfört med 2020. Till viss del kan det hänföras till en ökad vaccinationsgrad, men det prioriterade arbetet med att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare börjar också ge synliga resultat.

Under 2021 ökade befolkningsmängden med 736 personer. När vi nu godkänner Årsredovisningen för 2021 gör vi det i ett läge där vi precis kommit ut ur pandemin, men i stället gått in i ett läge med ett fullskaligt krig i vår geografiska närhet. Hur Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina kommer påverka kommunen under 2022 är för tidigt att säga. I skrivande stund går våra tankar till det ukrainska folket med löftet att Sigtuna kommer göra vad som står i kommunens makt för att hjälpa till i den humanitära katastrof som kriget skapat.

  • Olov Holst (M)
  • Gill Brodin (C)
  • Pernilla Bergqvist (L)
  • Bengt Hellström (KD)
  • Lars Björling (SfS)
2020_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

mp_helsida_april
ewas_helsida
defacto_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

connys_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

liber_helsida
centrum_sommar2022_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

marinan_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

centrum_sommar_outsider2022
moderat_outsider
connys
marina_outsider
mp_outsider2022
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
ewas_outsider