mote_sommar
Foto: Jamshid Jamshidi

Stabil ekonomi före populistiska utspel

I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

centrum_artikel

Budget för år 2020 antogs av fullmäktige i juni i år. Där fastslogs ramarna för hela den kommunala verksamheten. Under sommaren och hösten har alla förvaltningar arbetat fram verksamhetsplaner baserade på denna budget. Den kompletteringsbudget som togs förra veckan är bara en justering som tog höjd för de förändrade förutsättningar som skett sedan juni. Det var inte en ny budget som socialdemokraterna verkar tro.

De 15 miljoner som läggs i en omställningsfond och som S nu raljerar över och kallar ”hitte-på-post” är ytterligare ett bevis för att vi på ett seriöst sätt tar ansvar för kommunens ekonomi. Kommunledningen har inlett ett omfattande arbete att strukturera om kommunens verksamheter. Sigtuna ligger i botten av alldeles för många jämförelser med övriga Sverige när det gäller kvaliteten på de välfärdstjänster vi levererar till kommunens invånare. Vi har dessutom i många fall högre kostnader i verksamheterna än andra kommuner. Det är naturligtvis inte acceptabelt och därför gör vi nu omfattande genomlysningar med påföljande omstruktureringar i verksamheterna. Att låta externa utförare ta över hemtjänsten är ett första exempel på detta. När man gör stora förändringar i strukturer och verksamheter kan det initialt uppstå ökade kostnader för att på sikt nå målet om hög kvalitet till låg kostnad. För att trygga kommunens ekonomi om dessa ökade kostnader skulle uppstå skapar vi därför en buffert på 15 miljoner kronor. Att S väljer att kalla detta ”hitte-på-poster” visar att de inte förstår någonting om kommunal drift och ekonomi. En allvarlig brist hos någon som aspirerar på att styra kommunen.

Till sist något om de ”nedskärningar” Marie Axelsson och S fortsätter tala om. Det stämmer helt enkelt inte. Innevarande år ökar vi verksamheternas ramar med 105 miljoner och nästa år, för vilken den nu aktuella kompletteringsbudgeten gäller, med hela 120 miljoner. Alltså en ökning med 225 miljoner på två år. För dessa två år får skolan 72 miljoner mer och äldreomsorgen 55 miljoner mer. Att kalla det nedskärning är med andra ord en ren lögn från oppositionsrådets sida.

När nuvarande kommunledning tog över för drygt två år sedan var vi tydliga – vi skulle sanera kommunens ekonomi och satsa befintliga medel primärt på kommunens kärnverksamhet. Vi var dessutom tydliga med att vi inte lovade allt till alla men att vi håller det vi lovar. Det här är precis det vi håller på med, vi tar det ansvar som saknades under tidigare S-ledda kommunledningar.

  • Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M)
marina_helsida

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

connys_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

studeravidare_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

centrum_helsida2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

brobygget_midgard_helsida

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

spedition_sigtuna
landsbygd_sigtuna_helsida
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

speedy_helsida
defacto_helsida
sommar_sigtuna2020
kaa_sigtuna_helsida
happyhomes_sommar2020
studeravidare_outsider
swedol_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
nrh
centrum_sommar_out
brobygget_midgard_outsider
ridskola_2020_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
kaa_outsider
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta