defacto_pan2020
Foto: Jamshid Jamshidi

Stabil ekonomi före populistiska utspel

I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

Budget för år 2020 antogs av fullmäktige i juni i år. Där fastslogs ramarna för hela den kommunala verksamheten. Under sommaren och hösten har alla förvaltningar arbetat fram verksamhetsplaner baserade på denna budget. Den kompletteringsbudget som togs förra veckan är bara en justering som tog höjd för de förändrade förutsättningar som skett sedan juni. Det var inte en ny budget som socialdemokraterna verkar tro.

De 15 miljoner som läggs i en omställningsfond och som S nu raljerar över och kallar ”hitte-på-post” är ytterligare ett bevis för att vi på ett seriöst sätt tar ansvar för kommunens ekonomi. Kommunledningen har inlett ett omfattande arbete att strukturera om kommunens verksamheter. Sigtuna ligger i botten av alldeles för många jämförelser med övriga Sverige när det gäller kvaliteten på de välfärdstjänster vi levererar till kommunens invånare. Vi har dessutom i många fall högre kostnader i verksamheterna än andra kommuner. Det är naturligtvis inte acceptabelt och därför gör vi nu omfattande genomlysningar med påföljande omstruktureringar i verksamheterna. Att låta externa utförare ta över hemtjänsten är ett första exempel på detta. När man gör stora förändringar i strukturer och verksamheter kan det initialt uppstå ökade kostnader för att på sikt nå målet om hög kvalitet till låg kostnad. För att trygga kommunens ekonomi om dessa ökade kostnader skulle uppstå skapar vi därför en buffert på 15 miljoner kronor. Att S väljer att kalla detta ”hitte-på-poster” visar att de inte förstår någonting om kommunal drift och ekonomi. En allvarlig brist hos någon som aspirerar på att styra kommunen.

Till sist något om de ”nedskärningar” Marie Axelsson och S fortsätter tala om. Det stämmer helt enkelt inte. Innevarande år ökar vi verksamheternas ramar med 105 miljoner och nästa år, för vilken den nu aktuella kompletteringsbudgeten gäller, med hela 120 miljoner. Alltså en ökning med 225 miljoner på två år. För dessa två år får skolan 72 miljoner mer och äldreomsorgen 55 miljoner mer. Att kalla det nedskärning är med andra ord en ren lögn från oppositionsrådets sida.

När nuvarande kommunledning tog över för drygt två år sedan var vi tydliga – vi skulle sanera kommunens ekonomi och satsa befintliga medel primärt på kommunens kärnverksamhet. Vi var dessutom tydliga med att vi inte lovade allt till alla men att vi håller det vi lovar. Det här är precis det vi håller på med, vi tar det ansvar som saknades under tidigare S-ledda kommunledningar.

  • Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M)
defacto_helsida
connys_helsida

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

centrum_helsida2020

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

oppethus_helsida

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

happyhomes_50

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

teatergrillen_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

oppethus_outsider
nrh
teatergrillen_outsider
connys