moderaterna_sep2020
S:t Pers ruinFoto: Sigtuna kommun

S:t Pers kyrkoruin öppnas upp igen

S:t Pers kyrkoruin som genomgick restaurering under en tid är redo för öppning.

S:t Pers kyrkoruin är en av de äldsta kyrkorna i Sverige och uppfördes redan på 1100-talet, den blev en ruin 500 år senare då den brann. 2011 upptäcktes sprickor i byggnaden varpå den blev osäker att besöka och stängslades in. Sedan i mars i år har restaurering pågått och nu är det återigen säkert att besöka den.
– Vi har ett unikt historiskt arv att förvalta. Genom att vårda och utveckla vår stadsmiljö och våra historiska minnesmärken, i detta fall St. Pers ruin, säkerställer vi att kommuninvånarna såväl som besökare kan fortsätta njuta och förundras över kommunens fantastiska historia, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande och även sigtunabo.

Sigtuna Museums chef Ted Hesselbom rekommenderar att man letar efter olika saker från respektive tid, det ska gå att hitta saker från 1800-talet och 1900-talet som lagt till. Utöver ett spontanbesök på platsen kommer ruinen också att användas i samband med Sigtuna Litteraturfestival 2020.
– Att S:t Pers kyrkoruin nu är säkrad öppnar nya möjligheter att bredda tillgänglighet och användande. Vi har, tillsammans med fastighetsägaren och andra berörda parter, påbörjat en studie av möjligheterna att förlägga evenemang, konserter, utställningar och liknande i och kring kyrkoruinen, säger Lars Björling (SfS), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Sigtuna kommun har tidigare även renoverat S:t Olofs kyrkoruin, regeringarna är en del av ett samarbete mellan kommunen, Sigtuna församling, Länsstyrelsen i Stockholm och Riksantikvarieämbetet. Kostnaden för S:t Pers ruin budgeterades till 5,6 miljoner kronor, kommunen gick in med 1,2 miljoner. S:t Olofs kostade drygt tre miljoner och kommunen 650 000 kronor.

festspec_host2020_helsida
defacto_helsida
boisigtuna
connys_helsida
2020_helsida
happyhomes_sommar2020
kcbygg_aug_helsida
centrum_helsida2020

Märsta på Minecraft

Nöjesnyheter Delar av Märsta finns nu tillgängligt på Minecraft: - Anledningen till att vi har valt att lägga tid på det här är att visa vad vi på geodataenheten kan göra med tillgängligt kartmaterial och att väcka en nyfikenhet för vad geodata är och vad det kan användas till, säger Sigtuna kommuns Geodatachef Sonja Tegeback-Hjort.

Späckat program för Valsta Café

Kulturnyheter Skyddsvärnet har startat upp sin kaféverksamhet i Valsta Centrum: - Det vore fantastiskt om Valsta café kan bli ytterligare en mötesplats för boende i Valsta. En plats att umgås på, ta del av upplevelser och lära känna nya människor som man annars inte skulle umgås med, säger Sandra Tillbom, projektledare.

ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
festspec_host2020_outsider
swedol_outsider
nrh
kcbygg_outsider