defacto_pan2020
Foto: märsta.nu

Språk öppnar dörrar

Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

centrum_artikel

Om vi behärskar det svenska språket kan vi i skolan lära oss om hur vårt samhälle fungerar och genom både traditionell och ny media lära oss om hur det förändras allt eftersom tiden går. Språklig förmåga öppnar också dörren till att delta i diskussioner med andra medborgare, en enkel men livsviktig aktivitet för både demokrati och integration. Så fungerar det generellt för de som behärskar svenska och vet hur det svenska samhället fungerar. Men, trots SFI:s svenskundervisning, gäller det tyvärr inte för nyanlända eftersom kontakt med svenskar ofta i stort sett är obefintlig. Risken för ett demokratiskt underskott är därmed stort.

Med hjälp av volontärer har Sigtuna kommuns bibliotek sedan 2016 fungerat som ett viktigt komplement till SFI och andra samhällsinstitutioner. Det har skett genom språkstöd för vuxna, läxhjälp till unga, stöd till uppsatsskrivning för nyanlända under utbildning och samhällsinformation om allt från jämställdhet, barns rättigheter till sopsortering. Genom detta initiativ har många nyanlända för första gången fått kontakt med etablerade kommuninvånare och fått möjlighet att diskutera relevanta frågor i en trygg miljö.

Först finansierade svenska staten verksamheten, därefter har man sökt och fått projektanslag från Länsstyrelsen och Kulturrådet. I det pågående projektet är fokus på nyanlända grupper med särskilda behov och kognitiv funktionsnedsättning, huvudsakligen med hjälp av digitalisering och multimedia. Det betyder att arbetet som volontärerna bistår med, tex generell språkträning och samhällsinformation till vuxna nyanlända och stöd till läxhjälp för unga, inte ingår vilket är ett stort bakslag.

Förutom att ledning för viktiga språkstödjande aktiviteter saknas, är problemet att projekt är tidsbestämda och det aktuella projektet finansiellt magert, medan behoven som ska lösas är både kontinuerliga och omfattande. Vill vi ha engagerade medborgare så måste alla hjälpas åt!
Många kommuninvånare har genom att agera volontärer tagit sitt ansvar för att hjälpa nyanlända – när ska Sigtuna kommun ta sitt ansvar? Kommunledningen behöver säkra ett kontinuerligt finansiellt stöd till projekten för att i förlängningen stötta demokratin.

  • Elisabeth Sjöholm, Volontär, märstabo
meko_helsida

Bygg för skolbarnens bästa

Insändare En ny skolidrottshall ska byggas på nya Centralskolan i Märsta. Beslutet klubbades igenom vid kommunstyrelsens senaste sammanträde. Idrottshallen som nu ska byggas och finansieras med kommuninvånarnas skattemedel blir på tok för liten för de 560 eleverna som ska få sin idrottsundervisning där. Detta måste upp till debatt och vanligt sunt förnuft måste råda i frågan.

corner_helsida

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Insändare Nu stärker den socialdemokratiska regeringen sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Detta höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

centrum_helsida2020

Med S vid rodret hade inte närakuten räddats

Insändare År 1996 berövades Löwenströmska sjukhuset på sin akutmottagning. Invånarna i Upplands Väsby, Märsta och i andra närliggande stadsdelar fick vid akut sjukdom söka sig till Danderyds sjukhus eller Karolinska sjukhuset i Solna.

Det moderatledda styret i Region Stockholm fortsätter att svika väljarna

Insändare Först lovade det moderatledda styret i regionen att behålla närakuten på Löwenströmska. Sedan när beslutet om att lägga ned den togs lovade man istället en husläkarjour som kompensation. Nu har man återigen svikit väljarna då man inte ens kan leverera på löftet om husläkarjouren.

connys_helsida
UG granskar S

Apropå – Uppdrag Granskning

Insändare Jag är stolt över att som socialdemokrat ha fått vara med som ledamot i Kom-munfullmäktige och periodvis i Bygg- och trafiknämnden under den tid som Anders Johansson var Kommunalråd.

landsbygdsdag

Seniorernas hus hade behövts

Insändare Pensionärsorganisationerna i Sigtuna kommun har i mer än tio års tid fört resonemang med kommunen om ett Seniorernas hus med möjligheter till Trygghetsboende och träffpunkt med möteslokaler.

Vår kommun behöver en hemtjänst i egen regi

Insändare Vänsterpartiet är kritiska till att den styrande högermajoriteten i kommunen har valt att privatisera hemtjänsten. I en tid när det är viktigt att vi har en god insyn och kontroll över vad som händer i välfärden blir det extra skadligt med en kommersiell aktör som mellanhand mellan verksamheten och förtroendevalda politiker.

personal_sandstrom_helsida

Hur politikerna och pensionärerna kan tala med varandra

Insändare Tidigare inhämtade politikerna pensionärernas åsikter, dels inom sina partiorganisationer, dels träffades företrädare för politikerna och företrädare för pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet (KPR).

speedy_vinter_helsida
helsida

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

boisigtuna

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

2020_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

happyhomes_sommar2020

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

defacto_helsida