januari
Foto: märsta.nu

Språk öppnar dörrar

Att tala och skriva svenska så att man blir förstådd är en förutsättning för att ta del av grundläggande rättigheter och skyldigheter.

centrum_artikel

Om vi behärskar det svenska språket kan vi i skolan lära oss om hur vårt samhälle fungerar och genom både traditionell och ny media lära oss om hur det förändras allt eftersom tiden går. Språklig förmåga öppnar också dörren till att delta i diskussioner med andra medborgare, en enkel men livsviktig aktivitet för både demokrati och integration. Så fungerar det generellt för de som behärskar svenska och vet hur det svenska samhället fungerar. Men, trots SFI:s svenskundervisning, gäller det tyvärr inte för nyanlända eftersom kontakt med svenskar ofta i stort sett är obefintlig. Risken för ett demokratiskt underskott är därmed stort.

Med hjälp av volontärer har Sigtuna kommuns bibliotek sedan 2016 fungerat som ett viktigt komplement till SFI och andra samhällsinstitutioner. Det har skett genom språkstöd för vuxna, läxhjälp till unga, stöd till uppsatsskrivning för nyanlända under utbildning och samhällsinformation om allt från jämställdhet, barns rättigheter till sopsortering. Genom detta initiativ har många nyanlända för första gången fått kontakt med etablerade kommuninvånare och fått möjlighet att diskutera relevanta frågor i en trygg miljö.

Först finansierade svenska staten verksamheten, därefter har man sökt och fått projektanslag från Länsstyrelsen och Kulturrådet. I det pågående projektet är fokus på nyanlända grupper med särskilda behov och kognitiv funktionsnedsättning, huvudsakligen med hjälp av digitalisering och multimedia. Det betyder att arbetet som volontärerna bistår med, tex generell språkträning och samhällsinformation till vuxna nyanlända och stöd till läxhjälp för unga, inte ingår vilket är ett stort bakslag.

Förutom att ledning för viktiga språkstödjande aktiviteter saknas, är problemet att projekt är tidsbestämda och det aktuella projektet finansiellt magert, medan behoven som ska lösas är både kontinuerliga och omfattande. Vill vi ha engagerade medborgare så måste alla hjälpas åt!
Många kommuninvånare har genom att agera volontärer tagit sitt ansvar för att hjälpa nyanlända – när ska Sigtuna kommun ta sitt ansvar? Kommunledningen behöver säkra ett kontinuerligt finansiellt stöd till projekten för att i förlängningen stötta demokratin.

  • Elisabeth Sjöholm, Volontär, märstabo

Varför dröjde lunchlådorna?

Insändare När gymnasieskolan i mars månad 2020 gick över till distansundervisning på grund av coronapandemin föreslog vi Socialdemokrater att eleverna skulle kunna erbjudas att hämta ut take-away lunch på lokala restauranger i kommunen, där kommunen då skulle stå för merparten av kostnaden (upp till 75 kronor).

ridskola2020_helsida

Bostadsprogrammet skapar ökad segregation

Insändare Kommunledningen har nyligen klubbat ”Mål och budget 2021-2023” och där finns två bilagor, nr 4 och 5, som i hög grad kommer att påverka oss då det gäller boendet och vilka som är välkomna att bo i vår kommun.

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
prima_helsida
2020_helsida
agy_flyg_helsida

Var är Kristdemokraternas tidigare kommunala satsningar på de äldre?

Insändare Kristdemokraterna (KD) har tydligen ändrat politisk inriktning eftersom de nu säger att de ska satsa på både personlig omvårdnad och medicinsk kompetens genom att höja kompetens hos medarbetarna. 2020 har verkligen varit ett år som påvisat de brister som finns inom äldreomsorgen. Därför tycker vi socialdemokrater att de satsningar som nu presenterats är bra, men vi anser att det är för lite och vi vill mer.

meko_helsida
budget 2021

Stärkt ekonomi rustar Sigtuna kommun inför kommande utmaniningar

Insändare I den numera välanvända arbetsformen, det vill säga på distans, ägde i måndags årets budgetfullmäktigesammanträde rum och budgeten för Sigtuna kommun 2021-2023 fastställdes. Sammanträdet genomfördes utan större komplikationer och vi vill passa på att tacka alla inblandade – framförallt presidiet – för stort tålamod och starkt engagemang!

speedy_vinter_helsida

Slutreplik: Moderaternas segregationspolitik måste granskas

Insändare Den här debatten handlar om att den moderatledda kommunledningen ägnar sig åt olaglig social dumpning.

connys_helsida

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Insändare Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

januari_helsida

Nyanlända ska inte ha förtur i bostadskön

Insändare För ganska exakt ett år sedan skrev vi en insändare på samma tema, under våren 2020 var frågan aktuell i samband med ändringar i EBO-lagen och nu är det alltså dags för en tredje gång.

agy_oppethus-helsida
defacto_helsida
connys
meko_outsider
agy_flyg_outsider
centrum_sommar_out
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
prima_outsider
moderat_outsider_jan
agy-outsider
speedy_vinter2020_outsider
swedol_outsider
nrh