centrum_panorama2020
Foto: Region Stockholm

Spelberoende kan söka vård online

Den som är spelberoende kan nu söka vård online via Beroendecentrum Stockholm.

Beroendecentrum Stockholm gör det lättare att söka vård för cannabisanvändning och spel om pengar.
–Vi vill sänka tröskeln för att söka hjälp när det gäller alkohol, cannabis och spel om pengar. Det finns fortfarande stort stigma kring dessa typer av frågor och därför är det extra viktigt att vägen till vård och stöd är så enkel som möjlig, säger Kerstin Annerborn, chef för eStöd inom Beroendecentrum Stockholm.

Sedan tidigare kan man söka hjälp online för alkoholism och genom utvecklad teknik så hoppas man nå ut till fler som behöver hjälp med att komma tillrätta med sitt beroende:
– Förhoppningen är att initiativet ska få fler att söka hjälp. Många är vana att sköta sina ärenden digitalt idag och tycker det är ett smidigt alternativ. Även möjligheten att formulera sig i text är uppskattad, säger Kerstin Annerborn.

Behandlingarna bygger på kognitiv beteendeterapi och innehållet består av både text och övningar som ska hjälpa till att möjliggöra förändring. Man får under behandlingen stöd av en behandlare och all kontakt sker skriftligt via nätet. Den som vill gå måste vara över 18 år och kunna avsätta 2-3 timmar i veckan, man behöver också ha god kunskap i svenska och vara bosatt i landet. Behandlingarna går att nå via 1177 Vårdguiden.

festspec_host2020_helsida
happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
defacto_helsida
boisigtuna
connys_helsida
2020_helsida

Husläkarjourer föreslås avvecklas

Nyheter Systemet med husläkarjourer föreslås avvecklas: - Närakuterna ska ta hand patienter som behöver akut vård som inte kan få det hos sin husläkare men som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger enhetschef Christoffer Bernsköld på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

sigtuna_vatten_outsider
festspec_host2020_outsider
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh