moderaterna_panorama
Foto: Jamshid Jamshidi

Sommarjobb åt alla ungdomar!

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även i år står många ungdomar i Sigtuna kommun utan sommarjobb mot bakgrund av den moderatledda kommunledningens politik.

Faktum är att alla gymnasieungdomar i Sigtuna kommun förtjänar ett sommarjobb. Däremot har nuvarande moderatledda kommunledningen, trots 800 000 kr i statsbidrag, inte kunnat garantera alla gymnasieungdomar sommarjobb. SSU Sigtuna ser detta som ett stort svek för kommunens ungdomar.

Det är ingen hemlighet att coronapandemin har slagit hårt på arbetsmarknaden i hela Stockholms län, inte minst i Sigtuna kommun. Vi ser stora brister i hur kommunledningen har hanterat ungdomsarbetslösheten, som nu är den tredje högsta i Stockholms län. Förra året fick endast 26 procent av ungdomarna mellan 16-19 år ett sommarjobb. Så kan Sigtuna kommun inte ha det!

Vi ser inte att den moderatledda kommunledningen har en tillräckligt stor vilja i att förse kommunens ungdomar med sommarjobb, vilket oftast är det första steget in på arbetsmarknaden. I nuläget kan enbart ungdomar i årskurs två, med godkända betyg i svenska, matematik samt genomförd CV-kurs, få ett sommarjobb . Tidigare har sommarjobben erbjudits till alla gymnasieelever oavsett årskurs.

De nyinförda betygskraven försvårar ungdomars möjligheter att få ett första sommarjobb eftersom alla ungdomar inte har samma förutsättningar att få godkända betyg. Detta göra att ungdomar som redan är skoltrötta eller upplevt andra utmaningar under skolgången får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren. Den moderatledda kommunledningen menar att införandet av betygskraven är för att öka gymnasieelevernas incitament att plugga samt förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden.

Dock är den moderatledda kommunledningen ensamma med den uppfattning – Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare meddelat att de vill se att så många kommuner som möjligt erbjuder en kombination av både sommarjobb och lovskola. Detta har den moderatledda kommunledningen valt att inte tillämpa i Sigtuna kommun. Genom att exempelvis förlägga lovskola på förmiddagen och sommarjobb på eftermiddagen alternativt skifta mellan sommarjobb och lovskola varannan dag anser vi att det finns möjlighet att kombinera sommarjobb och lovskola. På så sätt uppnår ungdomarna godkända betyg samtidigt som möjligheten att få ett sommarjobb kvarstår, vilket utan tvekan förbereder ungdomarna för arbetsmarknaden.

Ett första sommarjobb kan betyda otroligt mycket för en ungdom. Vi har själva upplevt glädjen i att få arbeta, lära sig något nytt och tjäna egna pengar. Med dagens politik får färre ungdomar i Sigtuna kommun uppleva den glädje vi fick uppleva. Om socialdemokraterna styrde kommunen skulle vi införa en sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieungdomar i kommunen.

  • Susan Jibran, SSU Sigtuna
  • Allan Faraj, SSU Sigtuna
  • Emel Karakaya, SSU Sigtuna
  • Ramo Hajdarovic, SSU Sigtuna
defacto_helsida

repliken: Hyresgästföreningen – ett socialdemokratiskt kampanjverktyg

Insändare I en insändare den 14 juni tillåter sig Hyresgästföreningens ordförande Hans Törnqvist att dra långtgående slutsatser om ett bygglovsärende. Vi kan konstatera att han gör det utan att ha bemödat sig om att kontrollera bakomliggande fakta och historik i ärendet. Det är tyvärr inte heller första gången det händer.

connys_helsida
centrum_sommar2022_helsida
ewas_helsida
valet2022

Pengarna ska stanna i klassrummet!

Insändare Nu är snart vårterminen avklarad och elever och skolpersonal får sommarledigt och kan njuta av samvaro, bad och sol. Skolpersonalen har som vanligt gett allt och lite till och eleverna har fått en undervisning som håller hög kvalitet och ger bildning och framtidshopp.

valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Valet 2022 Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

marinan_helsida
valet2022

Miljöpartiet vill se politiker som tar ansvar

Insändare Precis som Olov Holst (M) vill Miljöpartiet uppmana dig som invånare och väljare att tänka på ärlighet och seriositet när du går till valurnan den 11 september. Miljöpartiet har tydliga ståndpunkter, Holst kallar det aggressivt och oärligt. Vi kallar det demokrati och skilda åsikter.

mp_helsida_april
2020_helsida

Bevara Smedsgårdarna

Insändare Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna är kritiska till tankarna att riva Smedsgårdarna, befintliga hus bör rustas upp enligt tidigare plan. SigtunaHem hade kommit långt i en upprustningsprocess, men har plötsligt svängt.

liber_helsida

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

moderat_outsider
marina_outsider
nrh
mp_outsider2022
centrum_sommar_outsider2022
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
ewas_outsider
swedol_outsider