center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi

Sommarjobb åt alla ungdomar!

Sommaren börjar närma sig sitt slut och även i år står många ungdomar i Sigtuna kommun utan sommarjobb mot bakgrund av den moderatledda kommunledningens politik.

Faktum är att alla gymnasieungdomar i Sigtuna kommun förtjänar ett sommarjobb. Däremot har nuvarande moderatledda kommunledningen, trots 800 000 kr i statsbidrag, inte kunnat garantera alla gymnasieungdomar sommarjobb. SSU Sigtuna ser detta som ett stort svek för kommunens ungdomar.

Det är ingen hemlighet att coronapandemin har slagit hårt på arbetsmarknaden i hela Stockholms län, inte minst i Sigtuna kommun. Vi ser stora brister i hur kommunledningen har hanterat ungdomsarbetslösheten, som nu är den tredje högsta i Stockholms län. Förra året fick endast 26 procent av ungdomarna mellan 16-19 år ett sommarjobb. Så kan Sigtuna kommun inte ha det!

Vi ser inte att den moderatledda kommunledningen har en tillräckligt stor vilja i att förse kommunens ungdomar med sommarjobb, vilket oftast är det första steget in på arbetsmarknaden. I nuläget kan enbart ungdomar i årskurs två, med godkända betyg i svenska, matematik samt genomförd CV-kurs, få ett sommarjobb . Tidigare har sommarjobben erbjudits till alla gymnasieelever oavsett årskurs.

De nyinförda betygskraven försvårar ungdomars möjligheter att få ett första sommarjobb eftersom alla ungdomar inte har samma förutsättningar att få godkända betyg. Detta göra att ungdomar som redan är skoltrötta eller upplevt andra utmaningar under skolgången får det ännu svårare att sysselsätta sig under sommaren. Den moderatledda kommunledningen menar att införandet av betygskraven är för att öka gymnasieelevernas incitament att plugga samt förbereda ungdomarna för arbetsmarknaden.

Dock är den moderatledda kommunledningen ensamma med den uppfattning – Arbetsmarknadsdepartementet har tidigare meddelat att de vill se att så många kommuner som möjligt erbjuder en kombination av både sommarjobb och lovskola. Detta har den moderatledda kommunledningen valt att inte tillämpa i Sigtuna kommun. Genom att exempelvis förlägga lovskola på förmiddagen och sommarjobb på eftermiddagen alternativt skifta mellan sommarjobb och lovskola varannan dag anser vi att det finns möjlighet att kombinera sommarjobb och lovskola. På så sätt uppnår ungdomarna godkända betyg samtidigt som möjligheten att få ett sommarjobb kvarstår, vilket utan tvekan förbereder ungdomarna för arbetsmarknaden.

Ett första sommarjobb kan betyda otroligt mycket för en ungdom. Vi har själva upplevt glädjen i att få arbeta, lära sig något nytt och tjäna egna pengar. Med dagens politik får färre ungdomar i Sigtuna kommun uppleva den glädje vi fick uppleva. Om socialdemokraterna styrde kommunen skulle vi införa en sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieungdomar i kommunen.

  • Susan Jibran, SSU Sigtuna
  • Allan Faraj, SSU Sigtuna
  • Emel Karakaya, SSU Sigtuna
  • Ramo Hajdarovic, SSU Sigtuna
defacto_helsida
2020_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

helsida_var2021
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

andersojag
bostad_helsida
happyhomes_sommar2020

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

connys_helsida

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

eldsjal-helsida
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

mp_host_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
bostad_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
eldsjal-outsider
centrum_sommar_out
mp-outsider
connys
andersojag_outsider