moderater_pan_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Socialstyrelsen ger kommunen 23 miljoner statsbidrag

Sigtuna kommun är en av cirka 230 kommuner som får statsbidrag för att minska andelen timanställda i äldreomsorgen.

Socialstyrelsen har tilldelat ett stort antal kommuner statsbidrag för att minska andelen timanställd inom äldreomsorgen. Sigtuna kommun tilldelas hela 23 miljoner enligt pressmeddelandet från Socialstyrelsen. Totalt är det nästan tre miljarder som delas ut till cirka 230 av 290 kommuner.
– Tillgången till hälso- och sjukvård behöver förbättras för de som bor på särskilda boenden för äldre i dag, bland annat genom att fler sjuksköterskor anställs. Det totala antalet sjuksköterskor har ökat över tid, men i kommunerna har antalet minskat trots att vårdbehoven vuxit. För att öka kontinuiteten och tryggheten för äldre personer med omsorg är det också viktigt att minska andelen timanställd personal. Den här satsningen är en del i ett stort arbete som nu görs för att förbättra äldres vård och omsorg, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen.

Josefin Brodd (M), vice ordförande, berättar för märsta.nu att bidraget är prestationsbaserat och att kommunen får dem för att man förbättrats inom äldreomsorgen under de senaste två åren.
– Sigtuna kommun har under 2020 och 2021 uppvisat en tydlig förbättring när det gäller andelen timvikarie, dvs lyckats minska andelen timvikarier. Därför blir kommunen nu tilldelad ca 23 miljoner för lyckat arbete.

Utöver de 23 miljonerna får Sigtuna också fyra miljoner som är riktat mot att utöka bemanning av sjuksköterskor i särskilt boende.
– Även när det gäller detta, så får vi medel utifrån en förbättring i antal sjuksköterskor/god bemanning av sjuksköterskor, samt en förbättring när det gäller påbörjad vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal.

mp_helsida_april
kso_helsida
helsida_sfs
defacto_helsida
centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
nrh
kso-duell_out
connys
moderat_outsider
mp_outsider2022
sfs_out
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider