bergstrand_jan_pan
Foto: Region Örebro län

Snart har vartannat barn tagit vaccin

Andel vaccinerade ökade med cirka en procentenhet förra veckan enligt siffror från FHM.

centrum_artikel

Nästan 75 procent av befolkningen i kommunen över 12 år har tagit minst en dos av vaccin mot covid-19, det är nu 31 346 kommuninvånare med en dos och 28 288 som tagit dos två vilket är 67,4 procent.

FHM:s siffror visar att nästan vartannat barn mellan 12-15 år tagit minst en dos, nästan tio procent har tagit två doser. Sex av tio 16-17-åringar har även tagit en dos. Vaccineringsgaden anses lägre bland personer i kommunen under 40 år där det är cirka två av tre som tagit en dos i åldersgrupperna 18-29 och 30-39. Kommuninvånare över 50 år har hög vaccineringsgrad.

Region Stockholm uppger att det på fredagen var 84 som var inlagda på sjukhus även om antalet smittofall ökat. 16 personer vårdades på intensiven.
– Det är allvarligt att antalet patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård till följd av covid-19 ökat under den senaste veckan. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällighet eller början på en negativ trend, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

happyhomes_sommar2020
centrum_helsida2020
2020_helsida
connys_helsida
defacto_helsida
mod_helsida
handbollsskola

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

sigtuna_vatten_outsider
bergstrand_out_jan
ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
centrum_sommar_out
nrh
connys
swedol_outsider