center_pan21
Pernilla Bergqvist (L), gruppledare i Sigtuna kommunFoto: Sigtuna kommun

Slutsnackat – dags för konkreta åtgärder mot mäns våld mot kvinnor

Förra torsdagen mördades en kvinna i Linköping. Dagen efter mördades en kvinna i Nacka. Dagen efter det mördades en kvinna i Alvesta. Varje dag anmäler 24 kvinnor att de blivit misshandlade av sin partner och mörkertalet är stort.

Mäns våld mot kvinnor är en kris och måste behandlas därefter. Det är bra att så många upprörs över det vidriga och allt för ofta dödliga våld som kvinnor utsätts för i nära relationer, men att uppmärksamma och uppröras över siffrorna är inte nog. Att snacka räcker inte – det är dags för handling.

Bakom begrepp som ”kvinnovåld”, ”våld i nära relationer” och ”våld i hemmet” döljer sig grov brottslighet som misshandel, våldtäkter, förföljelse, mordförsök och mord. Det är hög tid att mäns våld mot kvinnor och barn ses som den grova brottslighet den är och att de utsatta får rätt skydd. I vårändringsbudgeten drev Liberalerna igenom mer pengar till insatser på området. 37 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och prostitution och människohandel tillförs nu. Även stöd till ungdomar som blir utsatta för våld i sina relationer förstärks. Men mer behöver göras. Liberalerna vill därför se bland annat:

Förebyggande arbete mot potentiella förövare. Vi behöver mer forskning kring och åtgärder för att se till att våldsutövare förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld. Vi behöver i alla led agera normkritiskt och destruktiva könsroller behöver synliggöras och motverkas.

Utökade möjligheter till kontaktförbud och elektronisk fotboja. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte offrets.

Bättre tillgång till skyddade boenden. Tillgången till skyddade boenden är mycket ojämnt fördelad över landet och det tillhör vardagen att kvinnor nekas plats på skyddat boende helt enkelt på grund av platsbrist.

Skärpta straff. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse och böter ska tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud. L vill också se skärpta straff för sexualbrott.

Stöd till kvinno- och tjejjourer. Kvinno- och tjejjourer gör ett ovärderligt jobb som behöver stärkas. L har varit i högsta grad pådrivande för de stora tillskott till kvinno- och tjejjourer som skett i de senaste budgetarna.

Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för kvinnors ofrihet. Nästan en fjärdedel av tjejer i åldern 16-24 år uppger att de utsatts för brott i nära relation och var fjärde vecka mördas en kvinna av sin partner. Det är inte värdigt ett av världens mest jämställda länder. Vi måste sluta prata om mäns våld mot kvinnor och börja genomföra de åtgärder som behövs. Mäns våld och hat mot kvinnor måste få ett slut – nu.

  • Cecilia Elving, Jämställdhetspolitisk talesperson Liberalerna
  • Malin Danielsson (L), riksdagsledamot
  • Gulan Avci (L), riksdagsledamot
  • Nina Lundström (L), riksdagsledamot
  • Jessica Johnson, ordförande Liberala kvinnor Stockholm
  • Pernilla Bergqvist (L), gruppledare Sigtuna kommun
bostad_helsida
andersojag

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

connys_helsida
defacto_helsida
eldsjal-helsida

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

happyhomes_sommar2020

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

mp_host_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

2020_helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
mp-outsider
eldsjal-outsider
nrh
andersojag_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
bostad_outsider
swedol_outsider
connys