center_pan21
Foto: Jamshid Jamshidi

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Statliga pengar har regnat över Sigtuna kommun för att bistå den moderatledda kommunledningen, ändå menar Mattias Askerson att det är Stefan Löfvens fel att arbetslösheten ökar i vår kommun. Trots att Mattias Askerson är ordförande för nämnden som ansvarar för arbetslösheten i kommunen. Det är dags för den moderatledda kommunledningen att ta ansvar för den skenande arbetslösheten.

Arbetslösheten i Sigtuna kommun har ökat kontinuerligt sedan februari 2019, innan den började minska något i början av sommaren. Det vill säga att arbetslösheten ökade hela 11 månader före det första bekräftade Corona fallet i Sverige. Socialdemokraterna har haft stor respekt för skadan som coronapandemin har orsakat vår kommun men den moderatledda kommunledningen kan inte skylla all arbetslöshet på coronapandemin. I synnerhet inte när det är ett problem som uppstod långt innan viruset existerade i Sverige.

I vår första debattartikel presenterade vi ett av många alternativ, där Sigtuna kommuns ungdomar fick möjligheten att kombinera sommarskola med sommararbete. Förslaget grundade sig i arbetsmarknadsdepartementets omdöme om hur kommunerna bäst kan hantera en kombination av sommarskola och sommararbete. Men istället för att undersöka och bemöta förslaget kallar Mattias Askerson oss för ”populister”. Det är inte bara intellektuellt ohederligt men även ett förminskade av Sigtuna kommuns ungdomars ambitioner att både klara av gymnasiestudierna samtidigt som de samlar på sig arbetserfarenheter.

Både SSU och Mattias Askerson delar säkerligen samma mål, att minska den mycket höga arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun. Men, med fakta på bordet, ser vi att arbetslösheten har ökat dramatiskt under Mattias Askersons tid som ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Om socialdemokraterna styrde kommunen skulle vi införa en sommarjobbsgaranti för samtliga gymnasieungdomar i kommunen.

  • Susan Jibran, SSU Sigtuna
  • Allan Faraj, SSU Sigtuna
  • Emel Karakaya, SSU Sigtuna
  • Ramo Hajdarovic, SSU Sigtuna
centrum_helsida2020
2020_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

helsida_var2021
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

bostad_helsida
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

andersojag
mp_host_helsida
defacto_helsida

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Repliken: Socialdemokratisk populism rustar inte våra unga för arbetsmarknaden

Insändare Det är glädjande att SSU delar min oro för arbetslösheten i Sigtuna kommun såväl som i Sverige. Vi skulle tillsammans kunna driva på Stefan Löfven och regeringen att istället för att försvaga drivkrafterna att arbeta och införa familjevecka göra fler jobb lönsamma och ställa höge krav på bidragstagare att göra sig anställningsbara.

connys_helsida
regeringskrisen

Liberalerna nyckeln till borgerlig regering

Insändare Liberalerna lägger grunden för att en borgerlig regering ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Vi vill skapa en bättre skola i hela landet och att integrationen ska innebära både krav och möjligheter.

happyhomes_sommar2020
översiktsplanen

Norr om Aspvägen och Aspvägens förlängning

Insändare Under samrådstiden för förslaget till ny översiktsplan är det synpunkter på eventuell bebyggelse norr om Aspvägen samt Aspvägens förlängning över Ostkustbanan som dominerat debatten, samrådsmöten och inlämnade synpunkter.

eldsjal-helsida
översiktsplanen

Bevara grönområdena i kommunen

Insändare Först av allt var det väldigt svårt att orientera sig på kommunens hemsida. När jag lyckades hitta och läsa hela dokumentet tog det en stund att ta in all information.

Replik: ”Oseriöst av Miljöpartiet

Insändare Miljöpartiet (MP) har inte bara en gång, inte två gånger utan tre gånger sagt ja till överenskommelsen med Trafikverket om utbyggnadsplanerna för Märsta station. Trots det skäms man inte för att gå ut med både insändare och annonser där man försöker lura väljarna att tro att man är emot delar av överenskommelsen. I det här fallet Aspvägens förlängning.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

andersojag_outsider
swedol_outsider
nrh
ridskola_2020_outsider
eldsjal-outsider
centrum_sommar_out
bostad_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
mp-outsider