sap_pan
Servering i Märsta Centrum.Foto: Magasinet

Slopar avgifter för tillsyn

Kommunen slopar avgifterna för tillsyn av exempelvis krogar som serverar alkohol: - Kommunen är ålagd att godkänna och hantera serveringstillstånd samt utföra kontroller enligt alkohollagen och den tillfälliga pandemilagen. Det är inget vi kan ändra på trots en omvälvande pandemi, men vi kan slopa avgifterna för att underlätta tillvaron för näringsidkarna, säger Mats Weibull (M) ordförande i Bygg- och miljönämnden.

panorama_centrum

Kommunen kommer i år inte att ta ut tillsynsavgifter från verksamheter som har tillstånd att servera alkohol, det är ett hundratal företag som berörs. Ansökningsavgifterna för servering 2021 kommer också att tas bort, vilket gäller retroaktivt. Avgifter som betalats in kommer att återbetalas skriver Sigtuna kommun.
– Eftersom restriktionerna kommer fortsätta gälla på sätt som drabbar vårt lokala näringsliv ser vi över alla möjliga och lagliga sätt att stötta företagarna. Med beslut som att slopa avgifter för såväl markupplåtelse som serveringstillstånd hoppas vi kunna bidra till att företagarna snart får fart på sina verksamheter igen. Det är viktigt för hela kommunen, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

mote_helsida
helsida_sfs
connys_helsida
mp_helsida_april
social_helsida
centrum_sommar2022_helsida
pantamera_avc_helsida
defacto_helsida
kso_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

outsider_social
centrum_sommar_outsider2022
mote_outsider
nrh
connys
mp_outsider2022
moderat_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
kso-duell_out
sfs_out
pantamera_out