moderat_jul_nyar

SL om busstrafiken: Ett pussel att planera

Att planera kollektivtrafik är ett ständigt pussel. Vi följer kontinuerligt upp resmönster och punktlighet på våra linjer för att leverera en trafik som passar så många som möjligt och som är så robust som möjligt.

Märsta-området kommer att få en del förändringar i sin busstrafik efter tidtabellsskiftet den 15 december. Vi är medvetna om att dessa förändringar inte passar alla, men vi planerar alltid trafik så att den ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

Efter att vi genomför förändringar i busslinjenätet, följer vi upp hur förändringarna går. Det gör vi bland annat genom att följa punktlighet och resmönster. Men vi är också nyfikna på vad våra resenärer tycker om förändringarna. Därför uppmuntrar vi att du som resenär för fram dina synpunkter till vår kundtjänst, som för dem vidare till våra trafikplanerare.

Att vi har planerat trafiken så som vi har gjort beror på de resmönster som vi har identifierat i Märsta. Vi ser att den största andelen resenärer som reser med buss runt Märsta genomför byten till eller från pendeltågen, snarare än mellan bussar. Därför har vi prioriterat att busstrafiken i Märsta ska matcha pendeltågstrafiken så bra som möjligt. I år har pendeltågens tidtabeller förändrats något för att matcha de behov som regionen i stort har, och det påverkar också busstidtabellerna.

I din insändare tar du upp att de busslinjer som går till Märsta station inte matchar med linje 579:s körtider. Du har helt rätt i det, och det är ett exempel på att bussarnas prioritet är att matcha pendeltågen, eftersom vi ser att det är det de allra flesta av våra resenärer har behov av. Det innebär i förlängningen att de allra flesta resenärer får ett smidigt byte till pendeltåget, men det betyder också att ett antal resenärer får en längre väntetid till nästa buss.

Samma princip gäller för linje 583. Den linjen har framför allt använts av resenärer som åker med den hela vägen till Arlanda. För att förbättra punktligheten och förkorta restiden har vi därför valt att låta den linjen gå direkt till och från Arlanda vilket innebär att restiden förkortas. I stället övertar linje 579 ett antal hållplatser mellan Märsta och Arlanda.

Precis som du skriver är busslinje 579 en lång linje som är viktig för många pendlare. Vi utökar därför avgångarna på linje 579 under stora delar av dygnet, vilket vi ser är extra viktigt när den tar över delar av linje 583:s sträckning.

Planering av kollektivtrafiken i regionen är som sagt ett pussel, och vårt mål är att lösa det så att det passar så många som möjligt. Du kan som resenär läsa om förändringarna på just din linje på sl.se/tidtabell2020.

  • SL:s presstjänst
happyhomes_50
centrum_helsida2020

Vi säger nej till P-avgifterna!

Insändare Att den moderatledda kommunledningen ska införa parkeringsavgifter på kommunens pendlarparkeringar, från och med den första februari, har nog inte undgått någon kommuninvånare. Vi i oppositionen säger enhälligt nej! Vi anser att det är fel av den moderatledda kommunledningen att med stöd av SD införa avgifter för de kommuninvånare som väljer att åka kollektivt med tåg till jobbet.

Hemtjänsten: Stora fördelar med kommunen som utförare

Insändare Under vintern/våren 2020 blir kommunens hemtjänst för äldre aktuell på ett särskilt sätt. Frågan om vem som ska utföra hemtjänsten hos äldre kommer att diskuteras. Kommunen vill från från 1:a april slippa ifrån ansvaret att med egen personal utföra beviljad service och omvårdnad. Utförare av hemtjänsten ska i stället, är avsikten, privata aktiebolag vara.

connys_helsida

Miljöpolitiken angår oss alla, Olov Holst!

Insändare Vi oppositionspartier är positiva till att kommunen nu tar Agenda 2030 och därmed FN:s 17 globala miljömål på allvar . Vi är däremot missnöjda med att den moderatledda kommunledningen utesluter oss från kommunens strategiska miljöarbete.

Socialdemokraternas höga svansföring i frågan om närakuten på Löwenströmska ekar tomt

Insändare Vi är lika missnöjda som de röda partierna gällande att Löwenströmska blir utan närakut – men konstaterar också att de saknar en lösning i frågan. De tillför varken mer pengar eller röstar för ett annat alternativ.

defacto_helsida

Stabil ekonomi före populistiska utspel

Insändare I opposition kan man kosta på sig att vara både populistisk och ansvarslös. Precis som oppositionsrådet är nu. Tyvärr hade hon och socialdemokraterna samma beteende när de styrde vilket resulterade i de djupa ekonomiska bekymmer vi nu steg för steg rättar till. Den nu aktuella kompletteringsbudgeten är ett resultat av detta arbete.

teatergrillen_helsida

Satsar extra miljoner där det behövs

Insändare Kommunen får cirka 24 miljoner tack vare det nya kommunala utjämningssystemet som den Socialdemokratiska regeringen infört. Om vi Socialdemokrater styrde i Sigtuna kommun skulle vi investera dessa extra miljoner i att öka personaltätheten på kommunens skolor, äldreboendena och aktiviteter för våra ungdomar.

oppethus_helsida

De blågröna sviker väljarna

Insändare Det har länge varit känt att alliansen i Region Stockholm beslutat att stänga Närakuten på Löwet och flytta den till Sollentuna sjukhus.

uppdaterad Moderaterna lade ner landsbygdsrådet

Insändare I måndags när klubban gick i bordet på kommunstyrelsen gick Landsbygdsrådet i graven och samtliga ledamöter inklusive ordföranden Gill Brodin, Centerpartiet, entledigades från sina poster. Inte ett enda möte har hållits under 2019.

Vilken värld lever Olof Holst och moderaterna i?

Insändare I märsta.nu framgår att Olof Holst lyckats få med sitt parti att t o m i det nationella moderata partiprogrammet ta med att Arlanda behöver upprustade rullbanor. Med hänsyn till tidigare utspel från Holst m fl får man förutsätta att det fortfarande gäller en fjärde, eventuellt också en femte rullbana.

Oseriöst av Socialdemokraterna

Insändare Landsbygdsrådet har inte haft några möten under 2019. Skälet är att samtliga våra forum för medborgardialog är under översyn i syfte att förändras och förbättras. Att detta arbete har tagit för lång tid kan jag till viss del hålla med om och jag hade förstått om oppositionens kritik riktat in sig på just detta. Nu väljer man dock en annan vinkling.

Bemöter kritik om Landsbygdsrådet

Insändare Det är mycket märklig kritik som framförs av oppositionsrådet Marie Axelsson. Hon sluggar vilt och kommer med påståenden och insinuationer som antingen vittnar om en djup okunskap eller enbart en vilja att försöka plocka billiga politiska poänger. Båda är lika illa och oseriösa.

oppethus_outsider
nrh
teatergrillen_outsider
connys