bostadsformedling

SL om busstrafiken: Ett pussel att planera

Att planera kollektivtrafik är ett ständigt pussel. Vi följer kontinuerligt upp resmönster och punktlighet på våra linjer för att leverera en trafik som passar så många som möjligt och som är så robust som möjligt.

centrum_artikel

Märsta-området kommer att få en del förändringar i sin busstrafik efter tidtabellsskiftet den 15 december. Vi är medvetna om att dessa förändringar inte passar alla, men vi planerar alltid trafik så att den ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

Efter att vi genomför förändringar i busslinjenätet, följer vi upp hur förändringarna går. Det gör vi bland annat genom att följa punktlighet och resmönster. Men vi är också nyfikna på vad våra resenärer tycker om förändringarna. Därför uppmuntrar vi att du som resenär för fram dina synpunkter till vår kundtjänst, som för dem vidare till våra trafikplanerare.

Att vi har planerat trafiken så som vi har gjort beror på de resmönster som vi har identifierat i Märsta. Vi ser att den största andelen resenärer som reser med buss runt Märsta genomför byten till eller från pendeltågen, snarare än mellan bussar. Därför har vi prioriterat att busstrafiken i Märsta ska matcha pendeltågstrafiken så bra som möjligt. I år har pendeltågens tidtabeller förändrats något för att matcha de behov som regionen i stort har, och det påverkar också busstidtabellerna.

I din insändare tar du upp att de busslinjer som går till Märsta station inte matchar med linje 579:s körtider. Du har helt rätt i det, och det är ett exempel på att bussarnas prioritet är att matcha pendeltågen, eftersom vi ser att det är det de allra flesta av våra resenärer har behov av. Det innebär i förlängningen att de allra flesta resenärer får ett smidigt byte till pendeltåget, men det betyder också att ett antal resenärer får en längre väntetid till nästa buss.

Samma princip gäller för linje 583. Den linjen har framför allt använts av resenärer som åker med den hela vägen till Arlanda. För att förbättra punktligheten och förkorta restiden har vi därför valt att låta den linjen gå direkt till och från Arlanda vilket innebär att restiden förkortas. I stället övertar linje 579 ett antal hållplatser mellan Märsta och Arlanda.

Precis som du skriver är busslinje 579 en lång linje som är viktig för många pendlare. Vi utökar därför avgångarna på linje 579 under stora delar av dygnet, vilket vi ser är extra viktigt när den tar över delar av linje 583:s sträckning.

Planering av kollektivtrafiken i regionen är som sagt ett pussel, och vårt mål är att lösa det så att det passar så många som möjligt. Du kan som resenär läsa om förändringarna på just din linje på sl.se/tidtabell2020.

  • SL:s presstjänst
happyhomes_sommar2020

När blir Sigtunas SÄBO de bästa i landet?

Insändare Sigtunas välfärdstjänster ska bli bland de bästa i landet säger J Brodd (M) och O Holst (M). Det är en fin målsättning. Hoppas verkligen att de lyckas åstadkomma det. Just nu är det en bra bit kvar, åtminstone när det gäller SÄBO.

Socialdemokraterna låter ideologi gå före fakta

Insändare ”Socialdemokraterna yrkar avslag på ärendet av principiella skäl då vi anser att denna verksamhet ska skötas i kommunens regi.” Så börjar den reservation som inlämnades av socialdemokraterna i äldre- och omsorgsnämnden när inriktningsbeslut inför lagen om upphandling i hemtjänsten fattades.

studeravidare_helsida

Repliken: ”Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet”

Insändare Josefin Brodd (M) och Olov Holst (M) skriver i märsta.nu att välfärdstjänster i Sigtuna kommun ska vara bland de bästa i landet. Deras argumentation är motsägelsefull då de under 2019 har sett till att 48 årsarbetare försvunnit genom nedskärningar inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

Hemtjänsten har blivit sämre

Insändare Från att ha arbetat och haft Sigtuna Kommun som arbetsgivare inom äldreomsorgen till att idag ha upplevt två privata aktörer är en markant försämring i allt man kan tänka sig.

defacto_helsida

Våra välfärdstjänster ska vara bland de bästa i landet

Insändare Invånarna i Sigtuna kommun ska få maximal nytta för sina skattepengar och känna att leveransen av välfärdstjänster är bland de bästa i landet. Så har det långt ifrån varit och vi är inte heller där än. Nu har arbetet med att komma dit dessutom försvårats av den pågående Coronapandemin som sätter stor press på hela välfärdssektorn.

brobygget_midgard_helsida

Påtvingad privat hemtjänst fungerar dåligt

Insändare Den 1:a april tilldelades kommunens hemtjänstbrukare en privat utförare som de varken kunnat välja själva eller kan välja bort mot ett annat alternativ. I ett helt år måste våra äldre som har behov av hemtjänst anlita detta företag och inte förrän det första året gått så har de möjlighet att välja det andra företaget om de vill. Sedan är alternativen slut i den påtvingade privata hemtjänsten.

sommar_sigtuna2020

Visa civilkurage i sommar!

Insändare Sommaren har kommit och livet känns enklare för många. Måsten och vardagsstress läggs på hyllan. Men för en del innebär sommaren en tid med ökad risk att utsättas för våld. Det är därför extra viktigt att vi reagerar och vågar se våra medmänniskor.

landsbygd_sigtuna_helsida
centrum_helsida2020
coronakrisen

Upp till bevis, Marie Axelsson

Insändare Den pågående krisen orsakad av Corona sätter stor press på såväl enskilda individer som företag och samhällsfunktioner. Det är då viktigare än någonsin att försöka hålla ihop och hjälpas åt.

brobygget_helsida_valsta
spedition_sigtuna
2020_helsida
speedy_helsida
kaa_sigtuna_helsida
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
marina_outsider
brobygget_outsider_valsta
nrh
studeravidare_outsider
landsbygd_sigtuna_outsider
kaa_outsider
sigtuna_natur_sommar_outsider
brobygget_midgard_outsider
speedy_outsider
sigtuna_vatten_outsider
swedol_outsider