defacto_pan
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Skrev Nationella provet för ett år sedan-Nekas betyg

En elev på ett högstadium i kommunen gjorde för ett år sedan ett nationellt prov i matematik på gymnasiet, men provet visade sig vara ett ersättningsprov och eleven har därför inte kunnat få sitt betyg.

banner_juni_artikel

Eleven gjorde nians matematik i sjuan och för att få betyg och ta sig an nya utmaningar i ämnet valde han att göra gymnasiets matematikkurser i åk 8. märsta.nu har tagit del mail från Arlandagymnasiet där man bekräftar att han fått betyg A i provet, det är daterat i maj 2018. Men betyget uteblir eftersom provet visade sig vara ett ersättningsprov för ett annat prov som läckt ut, ersättningsprovet innehöll inte alla delar som det ordinarie provet skulle ha innehållit. Först när eleven och hans föräldrar tar kontakt med kommunen, i februari i år, kommer man fram till en lösning där eleven uppmanas att göra provet igen

Visste inte om att det var ersättningsprov
märsta.nu har varit i kontakt med eleven som berättar att han helt saknar tron på skolan efter det som hänt. Man har kontaktat diverse lärare, rektorer och jurister hos kommunen, alla kommer med samma budskap att han nu ska göra om provet. Eleven har inga problem med att göra om provet men det faktum att ingen tagit tag i problemet gör honom upprörd.
– Hur kan det gå så lång tid innan man säger till mig att jag måste göra om provet, jag hade ingen aning om att det var ett ersättningsprov som jag gjorde, säger eleven.

Vanligt att prov läcker ut
Sigtuna kommun kan inte uttala sig om det specifika fallet men skriver i mail till märsta.nu att det tyvärr är ganska vanligt att prov eller delprov från nationella provet sprids. På morgonen innan provet så rekommenderar Skolverket samtliga skolor att använda ersättningsprov istället.

Ska ha samma värde
Men ersättningsprovet är likställt med det ordinarie provet enligt kommunens svar, trots det har det aktuella provet som eleven gjorde inte klassats som ett normalt prov, så här skriver kommunen;

”Ett ersättningsprov är likställt med det ordinarie provet och den enskilda eleven får ett delprovresultat precis som vanligt. Delprovsresultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning, skillnaden är att eleven inte får ett sammanvägt provbetyg.”

Dock är det inte enbart resultatet från det nationella provet som betyget grundar sig på utan det ska vara ett stöd lärarens betygsättning. Betyget som eleven får i en kurs/ämne grundas på en helhetsbedömning av elevens kunskap. Det kan krävas mer underlag än vad som visas upp vid de nationella proven eller ersättningsprov.

ica_valsta_choklad

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

colorama_april2

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

fme_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

happyhomes_2019

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sigtunavatten_standard

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

sommar
defacto_helsida
sbrf_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

banner_juni_helsida
nrh
connys
fme_outsider
colorama_april
sportfiske_sommar
defacto_outsider
sbrf_outsider