moderaterna_sep2020
Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Skrev Nationella provet för ett år sedan-Nekas betyg

En elev på ett högstadium i kommunen gjorde för ett år sedan ett nationellt prov i matematik på gymnasiet, men provet visade sig vara ett ersättningsprov och eleven har därför inte kunnat få sitt betyg.

Eleven gjorde nians matematik i sjuan och för att få betyg och ta sig an nya utmaningar i ämnet valde han att göra gymnasiets matematikkurser i åk 8. märsta.nu har tagit del mail från Arlandagymnasiet där man bekräftar att han fått betyg A i provet, det är daterat i maj 2018. Men betyget uteblir eftersom provet visade sig vara ett ersättningsprov för ett annat prov som läckt ut, ersättningsprovet innehöll inte alla delar som det ordinarie provet skulle ha innehållit. Först när eleven och hans föräldrar tar kontakt med kommunen, i februari i år, kommer man fram till en lösning där eleven uppmanas att göra provet igen

Visste inte om att det var ersättningsprov
märsta.nu har varit i kontakt med eleven som berättar att han helt saknar tron på skolan efter det som hänt. Man har kontaktat diverse lärare, rektorer och jurister hos kommunen, alla kommer med samma budskap att han nu ska göra om provet. Eleven har inga problem med att göra om provet men det faktum att ingen tagit tag i problemet gör honom upprörd.
– Hur kan det gå så lång tid innan man säger till mig att jag måste göra om provet, jag hade ingen aning om att det var ett ersättningsprov som jag gjorde, säger eleven.

Vanligt att prov läcker ut
Sigtuna kommun kan inte uttala sig om det specifika fallet men skriver i mail till märsta.nu att det tyvärr är ganska vanligt att prov eller delprov från nationella provet sprids. På morgonen innan provet så rekommenderar Skolverket samtliga skolor att använda ersättningsprov istället.

Ska ha samma värde
Men ersättningsprovet är likställt med det ordinarie provet enligt kommunens svar, trots det har det aktuella provet som eleven gjorde inte klassats som ett normalt prov, så här skriver kommunen;

”Ett ersättningsprov är likställt med det ordinarie provet och den enskilda eleven får ett delprovresultat precis som vanligt. Delprovsresultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning, skillnaden är att eleven inte får ett sammanvägt provbetyg.”

Dock är det inte enbart resultatet från det nationella provet som betyget grundar sig på utan det ska vara ett stöd lärarens betygsättning. Betyget som eleven får i en kurs/ämne grundas på en helhetsbedömning av elevens kunskap. Det kan krävas mer underlag än vad som visas upp vid de nationella proven eller ersättningsprov.

boisigtuna
centrum_helsida2020
helsida
connys_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
2020_helsida
festspec_host2020_helsida
corner_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh
festspec_host2020_outsider
corner_outsider
sigtuna_vatten_outsider