moderater_pan_sommar
Foto: Sigtuna kommun

Skolverket ger tio miljoner till språkutveckling hos nyanlända

Sigtuna kommun får tio miljoner av Skolverket för ett projekt där språkutveckling hos nyanlända elever ska utvecklas.

centrum_artikel

Nyanlända elever ska få bättre förutsättningar för att klara skolan. Som en del av ett projekt mellan Skolverket och Sigtuna kommun får kommunen 10,3 miljoner kronor. Insatserna kommer att vara riktade till ellever från förskoleklass till vuxenutbildning för att öka måluppfyllelse och kunskapsresultat enligt ett pressmeddelande från Sigtuna kommun.
– Sigtuna kommun har under lång tid arbetat med att utveckla och förbättra måluppfyllelsen. Det är därför mycket glädjande att vi nu får extra resurser för att utveckla förutsättningarna för nyanlända barn och elevers lärande från förskolan till vuxenutbildningen, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden och Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i ett gemensamt uttalande.

Insatserna genomförs under perioden 2020-2022. Det kan handla om att öka kompetensen hos pedagogisk personal kring språkutvecklande arbetssätt. Elevernas kunskaper kan också behöva kartläggas och man ska stärka övergången mellan olika skolformer samt att utbilda elevhälsan i traumamedveten omsorg.
– Det är en stor styrka i att samtliga skolformer arbetar mot samma mål. Såväl förskola som fritidshem, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är med i det här projektet och vi har gemensamt arbetat fram åtgärdsplanen, uppger Mikael Brant-Lundin, chef för utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.

happyhomes_sommar2020
connys_helsida
dack-helsida
vaccin
centrum_helsida2020
bostad_helsida
2020_helsida
defacto_helsida
helsida_var2021
mp_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider
vaccin-outsider
bostad_outsider
dack-outsider
connys
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
mp-outsider