centrum_panorama2020
Foto: Genrebild

Skolsköterskan ska larma om barnfetman

Idag var det skolstart, efter larmrapporten om att många 10-åringar är överviktiga kommer skolsköterskor att samtala med föräldrar till överviktiga barn.

centrum_artikel

märsta.nu rapporterade nyligen om att många av kommunens 4 och 10-åringar dras med fetma och övervikt. I samband med barnens hälsokontroller i skolan kommer skolsköterskor ha samtal med föräldrar till berörda barn om vikten av fysisk aktivitet, bra mat som ger energi och näring och god sömn:
– Vi erbjuder uppföljande träffar, om föräldrar önskar mer kunskap och stöd. Vi kan skicka remiss vidare till sjukvården om Elevhälsans medicinska insats inte räcker till. Om föräldrar och barn önskar kan vi hjälpa till att förmedla kontakt med idrottsföreningar, säger Helena Gotthold, skolsköterska på Centralskolan och Elevhälsans medicinska insatser i Sigtuna kommun.

Birgitta Asplund, verksamhetschef barn- och elevhälsan berättar att det första besöket för barnen sker i förskoleklass i samband med föräldrar.
– I de hälsosamtal som genomförs har sköterskan möjlighet att diskutera barnets mat och aktivitetsvanor, samt ge råd till barn, ungdomar och föräldrar om kost och fysisk aktivitet. Längd, vikt och BMI kontrolleras.

Men det är först i samtycke med föräldrar som barnen med fetma remitteras till vården.
– De barn som har övervikt kan komma att kontrolleras oftare, det är en individuell bedömning och allt sker i samråd med föräldrar och barn. Skolsköterskor använder sig av motiverande samtalsmetodik som stödjer eleven till livsstilsförändringar. Man har även möjlighet att hänvisa familjer till dietist för råd och stöd. Att jobba med övervikt och fetma är komplext. Man måste se till helheten kring individen, och en balansgång så att man inte får personen att känna sig kränkt, säger Birgitta Asplund via mail till märsta.nu

speedy_helsida
connys_helsida
kcbygg_helsida
defacto_helsida
studenten2020_helsida
sommarlov_helsida
studeravidare_helsida
sigtuna_vatten_outsider
nrh
studeravidare_outsider
kcbygg_outsider
swedol_outsider
studenten2020_outsider
sommarlov_outsider
speedy_outsider
ridskola_2020_outsider