moderat_jul_nyar
Steningehöjdens skolaFoto: Sigtuna kommun

Skola certifieras av Apple

Steningehöjdens skola har utnämnts av Apple till en så kallad Apple distinguished school: - På Steningehöjdens skola strävar vi efter att öka elevernas medvetenhet kring sin egen måluppfyllelse och kunskapsutveckling, säger skolans verksamhetsledare Camilla Bruno i ett pressmeddelande.

För några år sedan utsågs Valstaskolan till sk Apple distinguished school, det innebär att man använder iPads och Apple-program i undervisningen. Nu har Steningehöjden nått samma status:
– På Steningehöjdens skola strävar vi efter att öka elevernas medvetenhet kring sin egen måluppfyllelse och kunskapsutveckling. De digitala verktygen stödjer och stärker elevernas lärande utifrån varje elevs olika behov och förutsättningar. Det digitala arbetet på skolan skapar ett lustfyllt och motiverande lärande bland våra elever, säger Camilla Bruno, verksamhetsledare på Steningehöjdens skola.

Enligt skolans rektor Helena Eriksson underlättar de digitala verktygen skolvardagen för lärarna:
– Tekniken ger stora möjligheter att erbjuda anpassad undervisning till eleverna på många olika sätt. Det ökar måluppfyllelsen och elevernas lust att lära, uppger Helena Eriksson i pressmeddelandet från Steningehöjdens skola.

centrum_helsida2020
defacto_helsida
happyhomes_50
connys_helsida
teatergrillen_helsida
oppethus_helsida

Allt fler besöker fritidsgårdarna

Ung & Student Kommunens fritidsgårdar besöks av allt fler ungdomar: - En vanlig fredagseftermiddag på Ungdomens Hus har vi mellan 50-100 ungdomar och övriga dagar brukar det variera mellan 40 till 70 besökare, säger Jens Storm, chef för Ung i Sigtuna.

teatergrillen_outsider
nrh
connys
oppethus_outsider