sommar
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Skola anmäls till Barn- och elevombudet efter misshandel på skolgård

En skola i kommunen anmäls av en förälder till Barn- och elevombudet sedan dennes barn misshandlats av ett gäng andra elever.

I våras misshandlades en flicka på en skola i kommunen av flera andra flickor. Skolan kontaktade själva inte polisen utan anmälan gjordes av föräldern till flickan. Nu har skolan anmält händelsen till Barn- och elevombudet som ber skolan om svar.

Misshandlades på skolgården
Enligt anmälan har skolpersonal bevittnat misshandeln men inte agerat. Den misshandlade flickan utsattes för slag och glåpord helt öppet på skolgården. När hon sökte sig in mot skolexpeditionen så var det ingen som öppnade dörren. Flickan ska även ha hängts ut på sociala medier och den aktuella misshandeln filmades.

Nu kräver Barn- och elevombudet att skolan svarar på händelsen. Barn- och elevombudet vill veta om skolan följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling.

Två grupper inblandade
Den aktuella skolans rektor vill inte uttala sig i det enskilda fallet. I ett svar till BEO bekräftar hon dock att det gjorts en utredning som visar att kränkande behandling av flickan skett vid ett tillfälle. Efter samtal mellan dåvarande tillförordnade rektorn och de inblandade ska man ha kommit överens om att låta varandra vara i fred. Men skolan skriver även i sitt svar att det inte bara är den misshandlade flickan som är utsatt utan att det finns två grupper av elever som utsätter varandra för elaka kommentarer, blickar och knuffar. Något som eskalerade i samband med att misshandeln inträffade.

Arbetar med trygghet och trivsel
I mail till märsta.nu uppger rektorn att man arbetar kontinuerligt för att elever ska känna sig trygga och trivas på skolan.
– Några exempel på trygghetsskapande åtgärder vi gör är bland annat att vi alltid har personal schemalagd som rastvakt för att öka vuxennärvaron i korridorerna. Vi utbildar både personal, elever och vårdnadshavare i våldspreventivt arbete. Detta sker i samarbete med socialtjänst, fritidsförvaltningen och polisen. Vi har också ett nära samarbete med kommunens fältarbetare som regelbundet rör sig i korridorerna

defacto_helsida
sigtunavatten_standard
arlanda_golf_juli
EXTRA

Här är barnen som ploggar på idrotten

Ung & Student SVT:s Lilla Aktuellt besökte i veckan Steningehöjdens skola för att skolans elever "ploggar": - Vi har hitills ploggat med elever i år 2-6 men tanken är att alla elever på skolan ska plogga, säger idrottsläraren Jessica Brissman.

sommar_centrum
happyhomes_2019
ica_valsta_choklad