moderaterna_panorama
Mia Hämäläinen Persson och Marie AxelssonFoto: Socialdemokraterna

Skarp kritik mot Moderaterna för nedläggning av transportprogrammet

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot Moderaterna för nedläggningen av Transportprogrammet på Arlandagymnasiet och privatiseringen.

Bergstrands Utbildningar har kritiserats i riksmedia under de senaste veckorna för att ha gett betyg till elever som inte närvarat. Nu riktar Socialdemokraterna kritik mot Moderaterna för hanteringen när Transportprogrammet på Arlandagymnasiet lades ned och Bergstrands utbildningar kom in.
– Jag är orolig för gymnasieungdomarnas framtid och jag är ledsen å lärarnas vägnar. Bergstrands systematiska betygsfusk i Bromma är ett hån mot lärarprofessionen och skattebetalarna. Dessutom är de privata aktörerna generellt sett inte kända för att satsa på utbildade lärare, då det är lättare att hålla nere kostnaderna med obehöriga lärare, Marie Axelsson (S) Oppositionsråd i Sigtuna kommun

”Oansvarigt agerande”
Socialdemokraterna anser att det är viktigt att Sigtuna utifrån sin placering som logistiknav kan säkerställa kompetens till näringslivet i en strategiskt viktig fråga. Man kallar hanteringen för smygprivatisering som innebär att kommunen inte längre kan samarbeta med näringslivet kring kompetensförsörjning inom branschen.
– Det är oansvarigt att den moderatledda kommunledningen släpper ifrån sig ansvaret för våra gymnasieungdomars skolgång till en oseriös privat aktör som företaget Bergstrands Utbildningar, skriver S i pressmeddelandet.

Ifrågasätter Askersons kompetens
Mia Hämäläinen Persson (S) 2:e vice ordförande i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, ifrågasätter nämndens ordförande Mattias Askersons (M) lämplighet att ansvara för kommunens utbildnings- och arbetsmarknadspolitik:
– Vi har det alldeles färska exemplet angående företaget Bergstrands Utbildningar, KPMGs revisionsrapport angående kommunens aktiva medverkan till så kallad sociala dumpning dessutom har Mattias Askerson (M) även blivit kritiserad av förvaltningsrätten för att ha tagit ordförandebeslut som inte har stöd i kommunallagen.

”(S) vill ha allt i kommunal regi”
Moderaterna tillbakavisar kritiken och menar på att Bergstrands även under Socialdemokraterna bedrivit yrkesspecifika kurser på entreprenad på på Arlandagymnasiet.
– När (S) talar om ”smygprivatisering” handlar det ytterst inte om Bergstrand och den aktuella utbildningen. Det handlar om att på bred front inom många verksamheter beröva Sigtunaborna möjligheten att själva välja hur de vill leva sina liv. (S) vill att allt ska drivas i kommunal regi, även om kvaliteten skulle vara sämre och ratas av invånarna, säger Olov Holst (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Mattias Askerson uppger att det som Bergstrands anklagats för i Bromma förstör för alla de fristående aktörer som han menar ”är seriösa och bedriver verksamheter som i många fall är minst lika bra som kommunala verksamheter.”
– Ofta bättre, viket är anledningen till att vi hellre auktoriserar andra än fortsätter med att erbjuda kommunala tjänster som ingen vill nyttja.

Axelsson köper inte argumenten
Marie Axelsson köper inte argumenten från varken Askerson och Holst:
– Det finns bra och dåliga fristående skolor. Det som framkommit om Bergstrands utbildningar är inte positivt varken för dem eller för Sigtuna kommun. Att Moderaterna känt till problemen inom företaget och samtidigt tagit beslutet att lägga ned den kommunala transportutbildningen är inte försvarbart. Det är en riktigt dålig skolpolitik

valet2022

Så många kandiderar till valet

Politik Efter rekordåret 2014 med 251 kandidater sjönk antalet under 2018 men nu till höstens Val är det en marginell uppgång med en kandidat.

defacto_helsida
valet2022

Reformera flerbarnstillägget för kvinnors frihet

Insändare Liberaler gick för hundra år sen i bräschen för liberalare regler för preventivmedel. Vi var med och tog fram den svenska aborträtten 1974, som fortfarande gäller idag. Svensk jämställdhet har formats av liberaler. Vi är liberala feminister och det har vi varit i över hundra år. Det är vi stolta över.

marinan_helsida
liber_helsida
valet2022

Öhlund toppar valsedeln

Politik Rune Öhlund toppar Sverigedemokraternas lista inför valet: - Det viktigaste för Sigtuna är att vi har en bra ekonomi i balans och ett överskottsmål på två procent. Där har den nuvarande politiska ledningen kommit en bra bit på väg, men allt kan bli ännu bättre, säger Öhlund i ett uttalande.

valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Insändare Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

connys_helsida
valet2022

(S)-kritik mot placering av nytt Kulturcenter i Valsta

Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun är kritiska till kommunledningen förslag om placeringen av ett nytt Kultur- och aktivitetscenter i Valsta som skulle innebär att bergsknallen sprängs bort.

2020_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Insändare Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

mp_helsida_april
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Insändare Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

ewas_helsida

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Insändare Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Insändare Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Insändare Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

valet2022

repliken: (S) svartmålar Stockholms sjukvård

Insändare Region Stockholm har Sveriges kortaste vårdköer med ett brett utbud av vårdgivare och valfrihet. Socialdemokraternas påståenden om att det är brist på vård i regionen är således ännu ett exempel på deras svartmålning av Stockholm. Det måste få ett stopp.

valet2022

Sigtunas moderater på Sverigemötet

Valet 2022 Första gången på två år så höll Moderaterna sitt Sverigemöte och Moderaterna från Sigtuna var med: - Fokus för oss var att hämta kunskap och inspiration för att få nytt förtroende från väljarna att få fortsätta arbetet med att få ordning på Sigtuna, säger Olov Holst (M).

valet2022

Här är (S) team för valseger

Valet 2022 Socialdemokraterna har fastställt sin lista och Marie Axelsson är återigen etta: - Jag är oerhört glad och tacksam för det fortsatta förtroendet från medlemmarna och ser fram emot att tillsammans med dem kämpa för att vi ska vinna kommunvalet i september, säger Marie Axelsson.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022