arlandagk_panorama
Miljö- och hälsoskyddsnämndenFoto: Pressbild

Ska kartlägga mikroplaster på skolgårdar

Den nya mandatperiodens Miljö- och hälsoskyddsnämnd har haft sitt sammanträde och ett av de mål man har är att kartlägga mikroplaster på skolgårdar i kommunen.

banner_juni_artikel

Mikroplaster är plastmaterial mindre än fem millimeter, de flesta är även mindre än en millimeter och riskerar att hamna i avlopp samt vidare ut i sjöar- och vattendrag om det inte hanteras på lokal nivå.

Nu har den nya miljö- och hälsoskyddsnämnden som ett uttalat mål att man ska kartlägga mikroplasterna på skolgårdar i kommunen:
-Arbetet med att kartlägga spridningsvägarna för mikroplasterna är viktigt och vi måste försäkra oss om att dessa inte når våra vatten eller på annat sätt skadar oss, naturen eller djuren, säger nämndens ordförande Gill Brodin (C)

I samband med mandatperiodens första sammanträde för nämnden så antogs en verksamhetsplan för 2019 som baserar sig på de anvisningar som lämnats av kommunledningen i Mål och budget 2019-2021.
– Det är glädjande att man nu inleder arbetet med att inventera eventuella spridningar av mikroplaster på våra skolgårdar och lekplatser, fortsätter Gill Brodin (C).

happyhomes_2019

Elevresultat kvar på förra årets nivåer

Nyheter Sigtuna kommun uppger att gymnasiebehörighet och måluppfyllelse ser ut att ligga kvar på samma nivå som förra året: - Vår resa att bli en av de bästa skolkommunerna fortsätter och det är väldigt glädjande att våra goda resultat kvarstår, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

sommar

Hemtjänsten privatiseras efter nyår

Notiser Kommunfullmäktige har klubbat igenom LOV i hemtjänsten, Lagen om valfrihetssystem. Efter nyår sker den första förändringen: - Målet är att skapa valfrihet för våra invånare och det här är ett första led i det. Hur många olika aktörer som kommer att upphandlas och i vilken omfattning det blir till en början, är sådant som vi kommer att arbeta fram under hösten, säger Karsten Bjärbo (KD), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

defacto_helsida

Kommunen topprankas i kvinnofridsarbete

Nyheter Sigtuna kommun är bäst i länet på att skydda kvinnor mot mäns våld enligt den senaste Kvinnofridsbarometern: - Sigtuna kommun har i flera år stöttat kvinnojouren som gör ett fantastiskt jobb, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M).

ica_valsta_choklad

Nya bussar rullade ut i kommunen

Notiser De nya bussarna har rullat ut från depån i Märsta i samband med att Transdev tar över efter Arriva: - När ett trafikområde byter trafikoperatör så görs det från ena dagen till den andra och förberedelserna inför trafikstarten har pågått i flera månader, säger Fredrik Beckius, affärschef för Stockholm Nord på Transdev Sverige AB.

sbrf_helsida

Många väntar på särskilt boende

Nyheter Sigtuna kommun har en kö på 32 personer till särskilda boenden: - Jag får intrycket av att man försöker minska kön med mer hemtjänst, säger sigtunabon Sverker Johansson som är engagerad i äldrefrågor.

colorama_april2
fme_helsida
banner_juni_helsida

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

sigtunavatten_standard
colorama_april
sbrf_outsider
nrh
defacto_outsider
fme_outsider
sportfiske_sommar
connys