centrum_panorama2020
Miljö- och hälsoskyddsnämndenFoto: Pressbild

Ska kartlägga mikroplaster på skolgårdar

Den nya mandatperiodens Miljö- och hälsoskyddsnämnd har haft sitt sammanträde och ett av de mål man har är att kartlägga mikroplaster på skolgårdar i kommunen.

centrum_artikel

Mikroplaster är plastmaterial mindre än fem millimeter, de flesta är även mindre än en millimeter och riskerar att hamna i avlopp samt vidare ut i sjöar- och vattendrag om det inte hanteras på lokal nivå.

Nu har den nya miljö- och hälsoskyddsnämnden som ett uttalat mål att man ska kartlägga mikroplasterna på skolgårdar i kommunen:
-Arbetet med att kartlägga spridningsvägarna för mikroplasterna är viktigt och vi måste försäkra oss om att dessa inte når våra vatten eller på annat sätt skadar oss, naturen eller djuren, säger nämndens ordförande Gill Brodin (C)

I samband med mandatperiodens första sammanträde för nämnden så antogs en verksamhetsplan för 2019 som baserar sig på de anvisningar som lämnats av kommunledningen i Mål och budget 2019-2021.
– Det är glädjande att man nu inleder arbetet med att inventera eventuella spridningar av mikroplaster på våra skolgårdar och lekplatser, fortsätter Gill Brodin (C).

teatergrillen_helsida
2020_helsida
speedy_helsida
connys_helsida
sportlov_sigtuna
centrum_helsida2020
defacto_helsida
salong_elisabeth_helsida
happy_homes_mars
teatergrillen_outsider
sportlov_sigtuna_outsider
nrh
sigtuna_vatten_outsider
speedy_outsider
oppning_salongelisabeth_outsider
connys