halloween_centrum
Erik Langby, Olov Holst, Kjell HolmgrenFoto: Moderaterna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

centrum_artikel

SigtunaHem varken får eller vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter mot de boendes vilja. De boende i den aktuella fastigheten med 58 lägenheter, har under flera år önskat ta över sina bostäder med bostadsrätt. Över 90% av de boende har röstat för ett övertagande på den avgörande stämman. Vi vet att det egna ansvarstagandet som följer av en bostadsrättsförening, stärker gemenskapen mellan medlemmarna och möjliggör ett långsiktigt billigare boende. Medlemmarna tar själva över ansvaret för inre underhåll, administration och förvaltning och sänker ofta sina boendekostnader genom eget arbete även i den yttre miljön.

Även bortsett från de boendes intresse finns det ytterligare tre goda skäl för SigtunaHem att genomföra denna affär. Affären innebär att 58 lägenheter byter upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt, vilket ligger helt i linje med den bostadspolitiska ambition som kommunfullmäktige beslutat om. Sigtuna behöver en bättre balans mellan olika upplåtelseformer efter att Socialdemokraterna under sina år vid makten ensidigt byggde hyresrätter.

Affären ger SigtunaHem ett värdefullt resultattillskott och ett starkt kassaflöde, som i sin tur gör det möjligt att vara ännu mera offensiv i produktionen av nya bostäder och i renoveringen av miljonprogramshusen. Det är affärsekonomiskt ett bättre alternativ för SigtunaHem att nu sälja dessa 58 lägenheter till den bostadsrättsförening som hyresgästerna har bildat, än att fortsätta hyra ut lägenheterna.

Marie Axelsson påstår felaktigt att det nu aktuella bostadsområdet ”omgärdas av villor och egna hem”. Sanningen är att SigtunaHem har ett stort antal hyresrätter i direkt anslutning till området på bl.a. Kardborrevägen. Området Pilsbo/Rosendal får genom den nu aktuella affären en bra mix av egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Denna mix kan på sikt bidra till minskad boendesegregation och därmed skapa en bra grund för vår integrationspolitik.

Vi moderater ser människors valfrihet som en viktig grund för samhällets utveckling. Denna valfrihet står i motsats till socialisternas ständiga vilja att styra över människors vardag och sätta sig över invånarens fria vilja. Det är i sig lite märkligt att socialdemokraten Marie Axelsson inte har förståelse för den kooperativa filosofi som ligger till grund för till exempel HSB:s existens.

Vill du som väljare ha kvar rätten att själv bestämma hur du vill leva ditt liv och hur du ska bo, ska du rösta på Moderaterna i valet om ett år. Vill du att andra, som tror sig veta bättre än du själv, ska styra över ditt liv och dina livsval ska du rösta på Marie Axelsson och ett socialistiskt parti.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby (M), Ordförande i SigtunaHem
  • Kjell Holmgren (M), styrelseledamot i SigtunaHem

Lägenhetshotellet får bakläxa

Insändare Under förra året framkom att den nybyggda, stora fastigheten vid Ekillaskolan inte innehöll permanentbostäder som utlovat inför byggstart. Istället hyrde man ut lägenheterna till i huvudsak företag, på kort eller lång tid samt dessutom utan tillstånd eller korrekt brandskydd för hotellverksamhet.

bostad_helsida
2020_helsida

Askerson (M) mörkade JO-anmälan för nämnden

Insändare Ordföranden i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Mattias Askerson, Moderaterna, väljer att återigen runda kommunens demokratiska beslutsprocesser. På senaste nämndmötet kritiserades han för att på eget bevåg ha fattat beslut istället för att följa kommunens regler och låta samtliga valda i nämnden få en chans att tycka till.

mp_host_helsida

Sigtuna kommun bör tillstyrka Bromma-utredarens förslag

Insändare I maj i år identifierade och listade vi de fördelar som vi menar skulle komma av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, detta sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda. Vi skickade listan bland annat till den utredning om Bromma flygplats som regeringen tillsatt.

happyhomes_sommar2020
slutreplik: ombildningen i sigtuna

Moderaternas politik splittrar kommunen

Insändare Den moderata trion Holst, Langby och Holmgren tar verkligen till brösttoner när de besvarar min artikel om SigtunaHems utförsäljning av 58 lägenheter i Sigtuna Stad. De har fel på varje punkt. Moderaternas bostadspolitik splittrar kommunen medan vår bostadspolitik enar den.

Hyresrätten är hotad

Insändare Vi i Hyresgästföreningen tycker att det är märkligt att bostadsfrågan är så lite med i debatten. Att ha en bostad är ju oerhört viktigt för att få ett bra liv, och det är också en mänsklig rättighet.

connys_helsida

Stoppa moderaternas utförsäljning av hyresrätterna

Insändare Mitt under en brinnande bostadskris börjar borgarna nu att sälja ut allmännyttans lägenheter i Sigtuna stad. Dumdristigt och kortsiktigt men helt i linje med deras syn på att hyresrätter är något dåligt som bara bidrar till problem i kommunen.

defacto_helsida

Icorn är inget kommunalt uppdrag

Insändare Så har då den samlade vänsteroppositionen uttalat sig både en och två gånger i frågan om Sigtuna kommun ska prioritera internationellt solidaritetsarbete framför kommuninvånarnas bästa.

dack-helsida
replik: Icorn

Vår demokrati är värdefull

Insändare Olov Holst menar att oppositionen har svårt att skilja på vad som är kommunens kontra statens ansvar och vill göra Sigtuna kommuns tydliga ställningstagande för demokrati och yttrandefrihet till en fråga om enskilda individer. Men demokratiarbetet är inget ansvar man kan skjuta ifrån sig till andra. Som vanligt så ser Moderaterna alltings kostnad och ingentings värde.

replik: Icorn

Moderaterna skjuter ifrån sig ansvaret igen

Insändare Det händer alldeles för ofta att Olov Holst, Moderaterna, skjuter ifrån sig sitt kommunala ansvar och hänvisar till staten. Nu har han fel igen.

centrum_helsida2020
replik: Icorn

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Insändare Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

attacken mot World trade center

Hur minns du 11:e september?

Krönikor För tjugo år sedan inträffade en händelse och vår vardag blev aldrig sig lik igen. Alla som var med den dagen minns det som igår. Detta är min berättelse.

helsida_var2021

Slutreplik: Ungdomsarbetslösheten ökar under Askerson (M)

Insändare Den ansvarsfrihet Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Mattias Askerson tillskriver sig själv är endast ett kvitto på den moderatledda kommunledningens handfallenhet inför arbetslöshetsfrågan. Mattias Askerson talar om ett ”historiskt arbetsmarknadspaket” med fokus på insatser som har ”effekt”. Samtidigt som Sigtuna kommun har Stockholm läns tredje högsta arbetslöshet (11,1%) och ungdomsarbetslöshet (11,3%).

Flytta Brommas kommersiella flygtrafik till Arlanda

Insändare När återgår flyget till ett ”normaltillstånd? Det är den stora frågan som flygbranschen och intressenterna omkring den ställer sig. Det är också en fråga av största intresse för flyginfrastrukturen i Sveriges huvudstadsregion, liksom för Uppsalaregionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

centrum_sommar_out
dack-outsider
bostad_outsider
connys
swedol_outsider
nrh
mp-outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider