defacto_pan2020
Erik Langby, Olov Holst, Kjell HolmgrenFoto: Moderaterna

Ska du eller Socialdemokraterna bestämma över ditt boende?

Sigtunas invånare äger bostadsbolaget SigtunaHem som förvaltar cirka 5000 hyresrätter runtom i kommunen. SigtunaHem skall självklart drivas på ett professionellt sätt och med affärsmässiga mål.

SigtunaHem varken får eller vill ombilda hyresrätter till bostadsrätter mot de boendes vilja. De boende i den aktuella fastigheten med 58 lägenheter, har under flera år önskat ta över sina bostäder med bostadsrätt. Över 90% av de boende har röstat för ett övertagande på den avgörande stämman. Vi vet att det egna ansvarstagandet som följer av en bostadsrättsförening, stärker gemenskapen mellan medlemmarna och möjliggör ett långsiktigt billigare boende. Medlemmarna tar själva över ansvaret för inre underhåll, administration och förvaltning och sänker ofta sina boendekostnader genom eget arbete även i den yttre miljön.

Även bortsett från de boendes intresse finns det ytterligare tre goda skäl för SigtunaHem att genomföra denna affär. Affären innebär att 58 lägenheter byter upplåtelseform från hyresrätt till bostadsrätt, vilket ligger helt i linje med den bostadspolitiska ambition som kommunfullmäktige beslutat om. Sigtuna behöver en bättre balans mellan olika upplåtelseformer efter att Socialdemokraterna under sina år vid makten ensidigt byggde hyresrätter.

Affären ger SigtunaHem ett värdefullt resultattillskott och ett starkt kassaflöde, som i sin tur gör det möjligt att vara ännu mera offensiv i produktionen av nya bostäder och i renoveringen av miljonprogramshusen. Det är affärsekonomiskt ett bättre alternativ för SigtunaHem att nu sälja dessa 58 lägenheter till den bostadsrättsförening som hyresgästerna har bildat, än att fortsätta hyra ut lägenheterna.

Marie Axelsson påstår felaktigt att det nu aktuella bostadsområdet ”omgärdas av villor och egna hem”. Sanningen är att SigtunaHem har ett stort antal hyresrätter i direkt anslutning till området på bl.a. Kardborrevägen. Området Pilsbo/Rosendal får genom den nu aktuella affären en bra mix av egna hem, bostadsrätter och hyresrätter. Denna mix kan på sikt bidra till minskad boendesegregation och därmed skapa en bra grund för vår integrationspolitik.

Vi moderater ser människors valfrihet som en viktig grund för samhällets utveckling. Denna valfrihet står i motsats till socialisternas ständiga vilja att styra över människors vardag och sätta sig över invånarens fria vilja. Det är i sig lite märkligt att socialdemokraten Marie Axelsson inte har förståelse för den kooperativa filosofi som ligger till grund för till exempel HSB:s existens.

Vill du som väljare ha kvar rätten att själv bestämma hur du vill leva ditt liv och hur du ska bo, ska du rösta på Moderaterna i valet om ett år. Vill du att andra, som tror sig veta bättre än du själv, ska styra över ditt liv och dina livsval ska du rösta på Marie Axelsson och ett socialistiskt parti.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande
  • Erik Langby (M), Ordförande i SigtunaHem
  • Kjell Holmgren (M), styrelseledamot i SigtunaHem

Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet

Insändare Centerkvinnorna vill att fler kvinnor ska få leva i ekonomisk frihet, med en självständig ekonomi. Nästan en fjärdedel av utrikes födda kvinnor är i dag arbetslösa och det behövs fler insatser för dem. Fler barn måste få se sina mödrar gå till jobbet!

connys_helsida
valet2022

Bevara Märstas kultur och historia – riv inte Smedsgården!

Valet 2022 Moderatstyrda Sigtunahem har meddelat de boende i Smedsgården på Sätunavägen att deras hus ska rivas för att ge plats åt höghus. Miljöpartiet vill bevara gamla Märstas historia och anser att Sigtunahems hyresgäster ska bemötas mänskligt och sanningsenligt.

Värna och utveckla hyresrätten som boendeform!

Insändare Söndag den 11 september är det dags att välja partier och kandidater till riksdag, region och kommun. Det är mer angeläget än någonsin att många röstar - på valdagen eller genom förtidsröstning – detta för att visa att demokratin är något vi verkligen värnar om och uppskattar.

liber_helsida
valet2022

repliken: Platsen fungerar inte!

Insändare Vi var glasklara att Vänsterpartiet står bakom att ett kultur- och aktivitetscenter placeras i Valsta. I synnerhet om det innebär ett fullgott bibliotek i Valsta. Vad vi är emot är platsen, den fungerar inte! I detta känner vi att vi har Valstaborna med oss.

helsida

Varför säger (S) och (V) nej till det som Valstaborna efterfrågar?

Insändare Den 9 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att påbörja arbetet med att bygga ett Kultur- och aktivitetscenter (KAC) i Valsta. Alla partier utom Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V) röstade ja. (S) och (V) röstade nej.

valet2022

Är det ideologiskt fel att lyssna på invånarna, Marie Axelsson?

Insändare Marie Axelsson skriver i en insändare att utförsäljning av hyresrätter är ”en rent ideologisk handling från Moderaternas håll.” Det som möjligtvis kan påstås vara ideologiskt är att vi moderater står för att vi lyssnar på invånarnas önskemål och försöker tillgodose dessa. Socialdemokraterna fortsätter istället att tydligt visa att de vill bestämma över hur andra människor ska leva sina liv.

nationaldag_helsida

Bygg Föreningarnas hus på norra sidan av Valsta Centrum

Insändare Med fyra månader kvar till valet skickar Moderaterna idag på kommunstyrelsen fram ett helt nytt förslag om placeringen av Kultur- och Aktivitetshuset i Valsta.

logistik_sigtuna_helsida
valet2022

Liberal satsning på särskilda undervisningsgrupper

Valet 2022 Liberalerna är partiet som sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen på skolan.

2020_helsida
defacto_helsida

Intresset för Agenda 2030 är stort

Valet 2022 Med bara 8 år kvar till att målen ska vara uppnådda, är det viktigt att fler engagerar sig och blir en del av lösningen. Vi behöver engagemang på alla samhällsnivåer för att skapa långsiktig förändring och driva på beslut i en hållbar riktning.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Polisen måste få bättre verktyg

Valet 2022 Påskens upplopp kan inte beskrivas på något annat sätt än som ett stort haveri. I ett demokratiskt land är det staten och ingen annan som har våldsmonopol. När våldsverkare i stora grupper attackerar våra poliser saknar de förutsättningar att få kontroll över situationen. Istället tvingas de att backa och se på medan otaliga polisbilar plundras, kapas och sätts i brand. Detta är en fullständig förnedring av rättsstaten och ett allvarligt tecken på att hela vår demokrati är i gungning.

mp_helsida_april

Kraftsamling för att främja psykisk och fysisk hälsa samt motverka kriminalitet

Valet 2022 Alltfler unga mår psykiskt dåligt. Det kan handla om allt från skolstress och omvärldsoro till våld i hemmet, ensamhet, depression samt svåra psykiatriska diagnoser. Här i Sigtuna kommun tar vi krafttag kring dessa frågor och jobbar på flera fronter för att se till att våra barn och unga ska må så bra som möjligt, klara skolan och inte hamna i kriminalitet.

Miljöpartiet vill inte att Märsta byggs sönder

Insändare Med den moderatledda kommunledningens stadsplanering byggs Märstas viktiga kulturhistoria sönder. Kommunledningen fokuserar ensidigt på Valsta medan centrala Märsta lämnas till en okänslig planering. Miljöpartiet vill att hela Märsta utvecklas till ett attraktivt, levande och tryggt samhälle där historien är bevarad.

Magdalena Andersson, gör rätt från början den här gången

Insändare Statsminister Magdalena Andersson håller på att göra om exakt de misstag som hon var med och bidrog till som finansminister under flyktingkrisen 2015. Flyktingar lämnades vind för våg utan sysselsättning i nödboenden. De ukrainare som kommer måste få ett bättre mottagande. Till Sigtuna har än så länge kommit 749 Ukrainaflyktingar varav 322 är under 18 år.

slutreplik Du ska inte tvingas in i lotteri

Valet 2022 Du som patient ska inte tvingas in i ett vårdlotteri, utan ska kunna lita på att all vård håller en hög kvalitet oavsett om den drivs av regionen eller privata utförare. Var finns valfriheten för den vars vård läggs ned på grund av bristande lönsamhet?

Viktigt med bibliotek och språkutveckling i förskolan

Valet 2022 Satsningar på språkutveckling i förskolan ger våra barn och unga bättre förutsättningar i livet. Därför har vi tagit fram en central språkplan för kommunens förskolor, satsat på utbyggnad av förskolebibliotek och arbetar nu även uppsökande för att få fler flerspråkiga barn att börja i förskolan.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
moderat_outsider
nrh
outsider
nationaldag_out
sigtuna_vatten_outsider
connys
centrum_sommar_outsider2022
mp_outsider2022
logistik_outsider
swedol_outsider