bostadsformedling
Foto: Press/SigtunaHem

SigtunaHem vill ta ut köavgift

SigtunaHem avser införa en avigt för personer som står i den kommunala bostadskön.

centrum_artikel

Från och med nästa år vill SigtunaHem ta ut en årsavgift av alla som står i deras bostadskö. Man har nu skickat in en skrivelse till Kommunfullmäktige för att få tillåtelse till detta. Köavgiften kommer att vara 200 kronor per tolv månader. Det är fortfarande en lägre summa än vad exempelvis Uppsala bostadsförmedling tar samt på samma nivå som Stockholms bostadsförmedling.

Förmedlingen kommer även fortsättningsvis att ske enligt nuvarande kriterier och kötid. Bakgrunden är att SigtunaHem fått i uppdrag att driva en kommunal bostadsförmedling av Sigtuna kommun. Avgiften ska täcka kostnaderna. I den nya bostadskön kommer det att finnas ett större urval av lägenheter och inte bara från SigtunaHems bestånd. Syftet med avgiften är även att få bort alla passiva som står i kön, SigtunaHem har idag 50 000 personer i sin kö men bara 12000 av dessa är aktivt bostadssökande.

brobygget_helsida_valsta
brobygget_midgard_helsida
defacto_helsida
happyhomes_sommar2020
sigtunahem_sokbostad
studeravidare_helsida
centrum_helsida2020
2020_helsida
helsida_sommarlov
connys_helsida
studeravidare_outsider
brobygget_outsider_valsta
brobygget_midgard_outsider
sigtuna_vatten_outsider
ridskola_2020_outsider
outsider_sommarlov
swedol_outsider
nrh
centrum_sommar_out