arlandagk_panorama
SigtunaHems VD Göran Langer med styrelseordförande Erik Langby (M)Foto: Pressbild/SigtunaHem

SigtunaHem ska bli fossilfritt

Det kommunala bostadsbolaget AB SigtunaHem går med i Klimatinitiativet med målet att vara helt fossilfritt till 2030.

banner_juni_artikel

Allmännyttans Klimatinitiativ samlar kommunala bostadsbolag i hela landet, målet är att de ska bli fossilfria till 2030.
– Det här initiativet ligger helt i linje med den policy för kvalitet och miljö vi redan arbetar efter på SigtunaHem. Hela vår verksamhet ska genomsyras av långsiktig ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi ställer krav på materialval, transporter och entreprenörer i samband med nybyggnation, men också om att effektivisera avfallshantering och minska energiförbrukningen i våra fastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer i ett pressmeddelande.

Redan nu har bolaget kommit en bit på vägen genom att fasa ut fossil energi, de sista oljepannorna försvinner under 2019 och man satsar på miljövänliga alternativ som bergvärme, solceller eller effektiva värmepumpar. I samband med nybyggen sätts solpaneler upp och befintligt bestånd inventeras för att se vilka hus som lämpar sig för solpaneler.

Utöver det så håller man på med att effektivisera, planera och minimera transporterna, man ställer också krav på att entreprenörer ska använda fossilfria fordon. Den egna fordonsflottan ska vara fossilfri till senast 2023. Mellan åren 2008-2014 lyckades man minska sin energianvändning med 20 procent i samband med att man gick med i klimatsatsningen Skåneinitiativet.

Alliansens budget för 2020 klubbad

Politik Under onsdagen antogs budgeten för 2020: - Alliansmajoritetens budget - en långsiktig, ansvarsfull budget som nu stabiliserat en mycket bräcklig ekonomi och samtidigt förmår skjuta till 120 miljoner kronor till skola, förskola, äldreomsorg, trygghetsarbetet och våra andra kärnverksamheter, skriver Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) på Facebook.

sommar
midsommar_valsta_helsida
sigtunavatten_standard
fme_helsida
ica_valsta_choklad
banner_juni_helsida
video

Här vattenbombas branden

Blåljus Branden vid Skoby utanför Arlanda pågår för fullt och lär dröja innan den är släckt. Helikopter vattenbombar under dagen och kvällen.

happyhomes_2019

Så många nya lärare behövs om fem år

Nyheter 12 procent av alla behöriga lärare i kommunen försvinner inom fem år rapporterar Mitt i Stockholm: - Alla kommuner står inför stora rekryteringsbehov och bristen på lärare slår hårt mot en likvärdig skola, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

colorama_april2
defacto_helsida
connys
sportfiske_sommar
midsommar_valsta_outsider
colorama_april
nrh
sbrf_outsider
fme_outsider
defacto_outsider