sommar
SigtunaHems VD Göran Langer med styrelseordförande Erik Langby (M)Foto: Pressbild/SigtunaHem

SigtunaHem ska bli fossilfritt

Det kommunala bostadsbolaget AB SigtunaHem går med i Klimatinitiativet med målet att vara helt fossilfritt till 2030.

Allmännyttans Klimatinitiativ samlar kommunala bostadsbolag i hela landet, målet är att de ska bli fossilfria till 2030.
– Det här initiativet ligger helt i linje med den policy för kvalitet och miljö vi redan arbetar efter på SigtunaHem. Hela vår verksamhet ska genomsyras av långsiktig ekologisk hållbarhet. Det innebär att vi ställer krav på materialval, transporter och entreprenörer i samband med nybyggnation, men också om att effektivisera avfallshantering och minska energiförbrukningen i våra fastigheter, säger SigtunaHems vd Göran Langer i ett pressmeddelande.

Redan nu har bolaget kommit en bit på vägen genom att fasa ut fossil energi, de sista oljepannorna försvinner under 2019 och man satsar på miljövänliga alternativ som bergvärme, solceller eller effektiva värmepumpar. I samband med nybyggen sätts solpaneler upp och befintligt bestånd inventeras för att se vilka hus som lämpar sig för solpaneler.

Utöver det så håller man på med att effektivisera, planera och minimera transporterna, man ställer också krav på att entreprenörer ska använda fossilfria fordon. Den egna fordonsflottan ska vara fossilfri till senast 2023. Mellan åren 2008-2014 lyckades man minska sin energianvändning med 20 procent i samband med att man gick med i klimatsatsningen Skåneinitiativet.

sommar_centrum
ica_valsta_choklad
arlanda_golf_juli
sigtunavatten_standard
EXTRA

Här är barnen som ploggar på idrotten

Ung & Student SVT:s Lilla Aktuellt besökte i veckan Steningehöjdens skola för att skolans elever "ploggar": - Vi har hitills ploggat med elever i år 2-6 men tanken är att alla elever på skolan ska plogga, säger idrottsläraren Jessica Brissman.

happyhomes_2019
defacto_helsida
arlanda_golf_juli2_outsider
connys
nrh
defacto_outsider