fastbyran_bostad
Foto: Pressbild

SigtunaHem inleder stort förnyelsearbete på Norrbacka

SigtunaHem genomför ett omfattande förnyelsearbete i Norrbackaområdet med start nu i vår.

SigtunaHem meddelar att man inleder ett omfattande förnyelsearbete på Norrbacka. Ett projekt som syftar till att ”skapa en hållbar plats för framtiden och ett långsiktigt välmående för de boende i området”. Dels är husen i behov av renoveringar vilket startar under första halvan av 2020. Det kommer att bli ökad standar, komfort och funktion.
– Vi har planerat och utrett olika alternativ under en lång tidsperiod, och kommit fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att enbart bygga om utan kommer därför att bygga nytt. De nya husen kommer att klara dagens miljökrav och ge en bättre inomhusmiljö för våra hyresgäster, säger Göran Langer, vd SigtunaHem.

Behåller öppna ytor
Grönområdena kommer att utvecklas, de öppna ytorna blir kvar för gemenskap, de ska dock utvecklas och förfinas.
– Norrbacka är ett fantastiskt fint område. Med den här omvandlingen satsar vi stort och bygger nya hus i stället för att bygga om. På så sätt skapar vi ett långsiktigt värde för våra hyresgäster. Vi bygger för framtiden helt enkelt, utan att göra avkall på det som gör Norrbacka unikt, berättar Göran Langer.

Högre hyra aviseras
I samband med ombyggnationen kommer befintliga hyresgäster att få flytta, antingen till de nya husen i området eller tillfälligt till ett annat bostadsområde. De har sedan förhör för att få flytta tillbaka till sin nyproducerade lägenhet enligt SigtunaHem. SigtunaHem poängterar att alla ska ha råd att bo kvar även om det nu är oundvikligt med en högre hyra i de nya lägenheterna jämfört med dagens nivå. Hela bostadsområdet ska stå färdigrenoverad till 2026.

fastbyran_helsida
fastighetsbyran_helsida_22

Risk för skyfall i augusti

Nyheter Under fredagen var det ett kraftigt skyfall i kommunen med stor mängd nederbörd på kort tid. Risken för översvämningar är överhängande när det faller mycket regn på kort tid.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

fastbyran_outsider