center_pan21
Foto: Sigtuna kommun

Sigtuna tappar tre placeringar i näringslivsranking

Sigtuna kommun är nu nere på plats 75 när det gäller företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv: - Brottslighet är ett stort problem för många företag i Sigtuna, säger Olle Karstorp, regionchef på Svenskt Näringsliv.

centrum_artikel

Svenskt näringsliv presenterade sin ranking över föetagsklimat. För 2021 tappar Sigtuna ytterligare några placeringar och är en bra bit efter glansåren i början på 2010-talet där man som bäst var på plats 16.

Rankingen baserar sig dels på enkätsvar från företagare i kommunen men även statistik och andra undersökningar. Sigtuna får plus gällande infrastruktur och tillgång på kompetens samt mobilnät och bredband. Politikers attityd till företagande är sämre, likaså dialog mellan företag och beslutsfattare samt information till företag. Allra största problemet anses brottslighet vara.
– Brottslighet är ett stort problem för många företag i Sigtuna. Det skapar otrygghet bland företagare och anställda och medför stora kostnader för företagen. Kommunerna behöver inkludera näringslivets perspektiv i det brottsförebyggande arbetet. Företagen kan bidra med stor kunskap och erfarenhet när det gäller trygghetsskapande och brottsförebyggande, säger Olle Karstorp.

Sigtuna kommun anser att det positiva i undersökningen är tillgång till kompetens där man klättrat 65 placeringar.
– Jag vet att det finns många framgångsrika och engagerade företagare i Sigtuna kommun och det är av yttersta vikt att kommunen såväl upprätthåller som skapar goda förutsättningar för företagen. Detta är ett av våra viktigaste uppdrag och vi lägger stort fokus på att höja servicen till företagarna och företagen, stora som små.

Minskad brottslighet och ökad trygghet ansåg företagare skulle förbättras redan förra året.
– Det har varit ett tufft år för många företag och vi arbetar hela tiden för att förbättra företagsklimatet. Vad gäller dialog så har vi lyssnat på den efterfrågan och under det här året har vi genomfört ett tiotal digitala kompetensförsörjning, stadsbyggnad samt den nya översiktsplanen som kommunen håller på att ta fram. Mest intresse sett till deltagarantalet var den dialog vi hade om trygghet, berättar Mathias Forsberg, näringslivschef.

Olov Holst säger vidare till märsta.nu det är uppenbart att man gör något fel och att man måste se över näringslivsverksamheten.
– Att vi tappar ytterligare i ranking är väldigt förvånande med tanke på vilket fokus vi har på näringslivsfrågor och vilka resurser vi lägger för att förbättra och förenkla för kommunens företag. 

 

Arlanda kan få hållbarhetspris

Näringsliv Arlanda kan prisas för sitt klimatomställningsarbete med ECO-Innovation Airport of the Year: - Jag är givetvis mycket stolt över det målriktade klimatarbete som bedrivits under många år för att Swedavia skulle nå vårt mål om noll fossila koldioxidutsläpp i egen flygplatsverksamhet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

centrum_helsida2020
happyhomes_sommar2020
connys_helsida
2020_helsida
helsida_var2021

Ökat intresse för parrelationskurs

Näringsliv I Herresta lada märker Tord och Helene Olsson det ökande intresset för parrelation under pandemin:- Det som är särskilt spännande nu är att intresset för denna parkurs ökat rejält, högst sannolikt pga att man arbetat mera hemifrån under pandemin och kanske slitit lite mer på varann i vardagen när livet inte rullat på som vanligt, uppger Tord Olsson

dack-helsida
bostad_helsida

Flyget återhämtar sig nästan helt till 2027

Näringsliv Redan till 2023 väntas flyget ha återhämtat sig till 80 procent och 2027 nästan helt som innan pandemin. - Det bästa vore naturligtvis att fokusera på att tillgodose en hög tillgänglighet, inom landet och internationellt, samtidigt som man söker sätt att bejaka teknikutvecklingen och förbättra förutsättningarna till utsläppsminskningar. Då bör man satsa på att rusta och bygga ut Arlanda för framtidens flyg, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

defacto_helsida
mp_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
centrum_sommar_out
dack-outsider
nrh
bostad_outsider
mp-outsider
swedol_outsider
sigtuna_vatten_outsider