moderater_pan_sommar
Pernilla Bergqvist (L), Barn- och ungdomsnämndens ordförande. Foto: Sigtuna kommun

Sigtuna tappar i skolranking

Sigtuna tappar som skolkommun enligt Lärarförbundets nya ranking för 2020: - Lärarförbundets ranking visar både våra styrkor och utmaningar, kommenterar Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

centrum_artikel

Lärarförbundets ranking visar att Sigtuna kommun tappar från plats 201 till plats 258 av 290 kommuner. Sigtuna kommun dras ner av att det är för lite resurser till undervisningen, andelen utbildade lärare och lärartätheten. På pluskontot för kommunen är meritvärde för elever som går ut årskurs 9 (14), andelen godkända elever (18) och lärarlöner (39).

Minus för kommunens skolfrågor
Sigtuna kommun som huvudman baserar sig också på nedre delen av rankingen, alltså hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningarna Lärarförbundets lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen.
– Det som är mest glädjande är att vår positiva kvalitetsutveckling fortsätter med förbättrade kunskapsresultat när det gäller andel godkända elever i alla ämnen (plats 18) och meritvärde i årskurs 9 (plats 14). Utifrån våra förutsättningar är vi bland de bästa i Sverige och vi fortsätter framåt med tydliga och långsiktiga mål för kunskap, trygghet och medarbetare, skriver Barn- och ungdomsnämndens ordförande Pernilla Bergqvist (L) i mail till märsta.nu

Kunskapsresultaten bra
Bergqvist är nöjd med kunskapsresultaten i kommunen som var bättre än i Övertorneå som var etta i rankingen.
– Anledningen till att vi inte hamnade högre i rankingen beror på att Lärarförbundet lägger större vikt vid andra kriterier som dubbelviktas än just elevernas resultat. Jag kan tycka att det är lite konstigt eftersom det är grundskolans viktigaste uppdrag att säkerställa att alla elever får gymnasiebehörighet, fortsätter Bergqvist.

Utmaningarna är inga nyheter
Utmaningarna som Bergqvist ser det är inga nyheter utan saker som man arbetat med tidigare, det handlar exemplevis om arbetsmiljö och rekrytering av fler behöriga lärare. Behörigheten i grundskolan är över 80 procent enligt Bergqvist men att det är lägre i förskola och fritidshem.
– Vi har tidigare tagit fram en kompetensförsörjningsplan med analyser och strategier för att förbättra behörighetsgraden och vi har även riktade pengar i vår budget för att jobba med detta. Vi har även tagit fram en arbetsmiljöplan och inrättat sociala team för att avlasta våra lärare och skapa förutsättningar för trygghet, trivsel och studiero.

Mer resurser 2021
Sjukfrånvaron som drar ner kommunens placering baserar sig också på Lärarförbundets medlemmar poängterar Bergqvist, alltså man har inte sett hur det ser ut bland alla lärare. I år fick skolan mer resurser och det blir ännu mer 2021 när budgeten klubbas senare i november, uppger Bergqvist.

helsida_var2021
happyhomes_sommar2020
mp_host_helsida
centrum_helsida2020
defacto_helsida
vaccin
connys_helsida
2020_helsida
bostad_helsida
dack-helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

nrh
dack-outsider
ridskola_2020_outsider
sigtuna_vatten_outsider
connys
swedol_outsider
centrum_sommar_out
bostad_outsider
mp-outsider
vaccin-outsider